Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2018 - 2023

2018-03-28 14:34:25
Uchwała Nr LV/726/2018 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Władysławowo na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

2018-04-03 09:34:36
Uchwała Nr LVI/748/2018 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie: podziału Gminy Władysławowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

2018-04-27 09:22:42
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13.08.2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

2018-08-16 12:13:30
Krajowe Biuro Wyborcze - właściwość terytorialna

Informujemy, że właściwym terytorialnie dla Gminy Władysławowo jest Krajowe Biuro Wyborcze w Słupsku.

Wszelkie informacje i komunikaty związane z wyborami samorządowymi dostępne są na stronie slupsk.kbw.gov.pl

2018-08-16 12:23:17
informacja PKW o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach w dniu 21.10.2018 r.

2018-08-16 15:11:16
informacja PKW o warunkach udziału obywateli UE niebędących obywatelami polskimi w wyborach

2018-08-16 15:30:04
Wystartował serwis wybory2018.pkw.gov.pl

 
2018-08-16 15:56:57
zgłaszanie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

2018-08-16 16:59:53
przyjmowanie zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego

2018-08-17 10:29:45