Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-01-22 13:06:43 POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONO. ZP.271.43.RŚiGO.17 Sukcesywna dostawa worków do segregacji odpadów komunalnych / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Barbara Zawilińska-Biernacik Publikacja artykułu
2018-01-22 12:08:08 POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONO. ZP.271.35.ROP.17 Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych dla OSP z terenu Gminy Władysławowo / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu postepowania Barbara Zawilińska-Biernacik Publikacja artykułu
2018-01-22 12:07:46 Kontrole wewnętrzne 2017 rok / Informacja dotycząca realizacji planu kontroli w 2017r. Marta Block Publikacja artykułu
2018-01-22 11:19:23 Ogłoszenia / Wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na 2018 r. Marta Frąckowiak Publikacja artykułu
2018-01-22 11:17:49 Ogłoszenia / Wykaz Klubów Sportowych, którym przyznano dotacje na rok 2018 Marta Frąckowiak Publikacja artykułu
2018-01-22 10:54:57 Obwieszczenia dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego / Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.11.2017 z dnia 22.01.2017 r. dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej- dz. 276/7, 276/30, 263/9, 276/39 obręb Ostrowo Natalia Frank Publikacja artykułu
2018-01-19 09:44:48 2018 rok / Zarządzenie NR 11/2018 Burmistrza Władysławowa z dnia 15.01.2018 w sprawie dopisania osoby upoważnionej do kontroli merytorycznej dowodów zewnętrznych i wewnętrznych Monika Stencel-Kansy Publikacja artykułu
2018-01-19 09:44:18 2018 rok / Zarządzenie NR 10/2018 Burmistrza Władysławowa z dnia 15.01.2018 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla p. Kamila Pach do reprezentowania Gminy Władysławowo na Walnym Zebraniu Członków Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot dnia 15 stycznia 2018r. Monika Stencel-Kansy Publikacja artykułu
2018-01-19 09:43:39 2018 rok / Zarządzenie NR 9/2018 Burmistrza Władysławowa z dnia 15.01.2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację Monika Stencel-Kansy Publikacja artykułu
2018-01-18 16:41:24 ROP.ZO.3.2018_sukcesywna dostawa do Urzędu Miejskiego we Władysławowie materiałów eksploatacyjnych w postaci tuszy, tonerów oraz głowic do drukarek. Termin składania ofert: 24.01.2018r. godz. 15:30 / ROP.ZO.3.2018_sukcesywna dostawa do Urzędu Miejskiego we Władysławowie materiałów eksploatacyjnych w postaci tuszy, tonerów oraz głowic do drukarek. Termin składania ofert: 24.01.2018r. godz. 15:30 Ewa Drywa Publikacja artykułu