Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-08-16 15:04:13 Ogłoszenia / Obwieszczenie w sprawie zakończenia zbierania dowodów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie i skomunikowaniu węzła integracyjnego Władysławowo poprzez przebudowę dróg, budowę przejść przez i pod torami kolejowymi oraz budowę parkingów dla samochodów i rowerów wraz z oświetleniem, odwodnieniem i teletechniką" Beata Jamros Publikacja artykułu
2017-08-16 14:03:22 2017 rok / Zarządzenie NR 151 /2017 Burmistrza Władysławowa z dnia 10.08.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Beata Jamros Publikacja artykułu
2017-08-16 14:03:22 2017 rok / Zarządzenie NR 152 /2017 Burmistrza Władysławowa z dnia 10.08.2019 w sprawie dokonania zmiany w planach finasowych jednostek budżetowych na 2017 rok Beata Jamros Publikacja artykułu
2017-08-16 14:00:32 2017 rok / Zarządzenie NR 150 /2017 Burmistrza Władysławowa z dnia 10.08.2017 w sprawie powołania p. Tomasza Staszewskiego na Przewodniczącego Komisji Przetargowej oraz p. Michała Budzisza na Członka Komisji Przetargowej powołanej zarządzeniem nr 134/2017 Burmistrza Władysławowa z dnia 01.08.2017r. dot postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie ekofizjograficznego podstawowego dla obszaru Gminy Władysławowo Beata Jamros Edycja artykułu
2017-08-16 13:58:46 2017 rok / Zarządzenie NR 150 /2017 Burmistrza Władysławowa z dnia 10.08.2017 w sprawie powołania p. Tomasza Staszewskiego na Przewodniczącego Komisji Przetargowej oraz p. Michała Budzisza na Członka Komisji Przetargowej powołanej zarządzeniem nr 134/2017 Burmistrza Władysławowa z dnia 01.08.2017r. dot postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie ekofizjograficznego podstawowego dla obszaru Gminy Władysławowo Beata Jamros Publikacja artykułu
2017-08-16 13:36:25 Przetargi / Dostawa wraz z montażem, instalacją i uruchomieniem 13 fabrycznie nowych projektorów multimedialnych w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, w ramach projektu pn. „Wiedza i kompetencje. Program podnoszenia jakości oferty edukacyjnej w Gminie Władysławowo” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Działania 3.2 Edukacja Ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej” i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jolanta Danielewicz Edycja artykułu
2017-08-16 10:28:40 RIiGK.ZO.23.2017 Nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn: Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla odprowadzania wód deszczowych z dzielnicy Hallerowo we Władysławowie wraz z odtworzeniem nawierzchni. Termin składania ofert 23.08.2017r. godz 10:00. / RIiGK.ZO.23.2017 Nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn: Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla odprowadzania wód deszczowych z dzielnicy Hallerowo we Władysławowie wraz z odtworzeniem nawierzchni. Termin składania ofert 23.08.2017r. godz 10:00. Beata Jamros Publikacja artykułu
2017-08-14 12:40:57 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Rozbudowie i budowie dróg gminnych, ..." / Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Rozbudowie i budowie dróg gminnych, ..." Beata Jamros Publikacja artykułu
2017-08-14 12:36:29 Zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ul. Błękitnej Armii o budowę ścieżki rowerowej, w tym: wymiana nawierzchni, budowa ścieżki rowerowej, zabezpieczenie kabli energetycznych" / Zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ul. Błękitnej Armii o budowę ścieżki rowerowej, w tym: wymiana nawierzchni, budowa ścieżki rowerowej, zabezpieczenie kabli energetycznych" Beata Jamros Publikacja artykułu
2017-08-10 16:49:55 Protokoły Sesji RM / Protokół z XLIII nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 28.07.2017r. Beata Jamros Edycja artykułu