Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-04-28 14:49:20 II edycja BO / Zgłoszone propozycje zadań do II edycji BO Gminy Władysławowo Wioleta Kowalska-Lewicka Edycja artykułu
2017-04-28 12:02:07 Ogłoszenia dot. dzierżawy gruntów / Burmistrz Władysławowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony od dnia 01 czerwca 2017r. do dnia 31 maja 2018r. Karolina Klimas Publikacja artykułu
2017-04-28 11:00:43 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej / Komisja Gospodarcza Beata Jamros Edycja artykułu
2017-04-28 10:57:47 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej / Komisja Budżetu i Finansów Beata Jamros Edycja artykułu
2017-04-28 10:56:34 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej / Komisja Gospodarcza Beata Jamros Edycja artykułu
2017-04-28 10:55:41 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej / Komisja Kultury, Sportu, Porządku Publicznego Beata Jamros Edycja artykułu
2017-04-28 10:54:22 Terminy posiedzeń Komisji Rady Miejskiej / Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych Beata Jamros Edycja artykułu
2017-04-28 10:49:26 Terminy posiedzeń Sesji Rady Miejskiej / XXXIX zwyczajne posiedzenie Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 31.05.2017r. Beata Jamros Publikacja artykułu
2017-04-28 10:48:38 2017 rok / Uchwała Nr XXXVIII/513/2017 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Władysławowa Beata Jamros Publikacja artykułu
2017-04-28 10:48:02 2017 rok / Uchwała Nr XXXVIII/512/2017 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie: wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Władysławowo w 2017r Beata Jamros Publikacja artykułu