Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-11-13 12:00:39 JASTRZĘBIA GÓRA / UCHWAŁA NR XLVI I/457/2013 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 30 października 2013 obszaru ograniczonego : od zachodu – projektowaną drogą zbiorczą, od północy – drogą wojewódzką nr 215, od wschodu – ul. A. de Rosse oraz ul. Osmołowskiego, od południa – ul. Kuracyjną oraz wzdłuż dz. nr 128 i 135, położonego w miejscowości Jastrzębia Góra, z wyłączeniem granic obszaru Natura 2000 „ Kaszubskie Klify”. r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego JG - 1 Arleta Kartasińska Archiwizacja artykułu
2018-11-13 11:58:04 JASTRZĘBIA GÓRA / Uchwała Nr LX/819/2018 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 5 września 2018 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o symbolu JG-1 zatwierdzonego – uchwałą Rady Miejskiej Władysławowa nr XLVII/457/2013 z dnia 30.10.2013 r. (Dz. U. Woj. Pom. Rocznik 2013 poz. 4566 z dn. 12.12.2013 r.) Arleta Kartasińska Publikacja artykułu
2018-11-13 11:39:24 Rada Sportu / Zarządzenie nr 206/2018 w sprawie zmiany składu osobowego Rady Sportu Gminy Władysławowo Marta Frąckowiak Publikacja artykułu
2018-11-13 11:38:35 Rada Sportu / Zarządzenie w sprawie zmiany składu osobowego Rady Sportu Gminy Władysławowo Marta Frąckowiak Edycja artykułu
2018-11-13 10:39:17 Ogłoszenia dot. sprzedaży gruntów / Ogłoszenie Burmistrza Władysławowa w sprawie czwartego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rozewiu przy ul. Rozewskiej, a stanowiącej własność Gminy Władysławowo Karolina Klimas Publikacja artykułu
2018-11-13 10:30:24 Ogłoszenia dot. sprzedaży gruntów / Ogłoszenie Burmistrza Władysławowa w sprawie drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Tupadłach przy ul. Słonecznikowej, a stanowiącej własność Gminy Władysławowo Karolina Klimas Publikacja artykułu
2018-11-13 10:20:05 Ogłoszenia dot. sprzedaży gruntów / Ogłoszenie Burmistrza Władysławowa w sprawie pierwszego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Chałupach przy ulicy Bosmańskiej, a stanowiącej własność Gminy Władysławowo. Karolina Klimas Publikacja artykułu
2018-11-13 10:00:10 ZP.271.45.RŚiGO.18 Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Władysławowo / Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - unieważnieniu postępowania Barbara Zawilińska-Biernacik Publikacja artykułu
2018-11-08 11:13:15 ZP.271.45.RŚiGO.18 Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Władysławowo / Informacja o unieważnieniu postępowania Barbara Zawilińska-Biernacik Publikacja artykułu
2018-11-08 10:55:15 Kadencja 2014 - 2018 / Radny Stefan Klein Beata Jamros Edycja artykułu