Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-09-21 10:34:57 Stypendia Burmistrza / Stypendia Burmistrza Władysławowa - rok szkolny 2018/2019 Wioleta Kowalska-Lewicka Edycja artykułu
2018-09-20 15:21:53 Obwieszczenia dot. ustalania warunków zabudowy / Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu znak RGNiGP.6730.28.2018 z dnia 20.09.2018 r., dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą na terenie działki 153/1 w Ostrowie. Arleta Kartasińska Publikacja artykułu
2018-09-20 15:18:51 Obwieszczenia dot. ustalania warunków zabudowy / Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa w sprawie przedłużenia postępowania znak RGNiGP.6730.24.2018 w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla działki nr 34/1 obręb Jastrzębia Góra k.m. 8 Arleta Kartasińska Publikacja artykułu
2018-09-20 14:36:15 RIiGK.ZO.47.2018 Wymiana istniejącej nawierzchni z elementów prefabrykowanych na nawierzchnię z betonu asfaltowego na drodze gminnej – ulica Przybyszewskiego we Władysławowie na odcinku od ulicy Przemysłowej do przejazdu kolejowego w ciągu Linii Kolejowej nr 213 Reda-Hel. Termin składania ofert do dnia 10.10.2018r. godz. 12:00. / Wymiana istniejącej nawierzchni z elementów prefabrykowanych na nawierzchnię z betonu asfaltowego na drodze gminnej – ulica Przybyszewskiego we Władysławowie na odcinku od ulicy Przemysłowej do przejazdu kolejowego w ciągu Linii Kolejowej nr 213 Reda-Hel. Halina Sikorra Publikacja artykułu
2018-09-20 13:47:34 ZP.271.38.RIiGK.18 Budowa drogi - dolna część ul. Żeromskiego - wraz z miejscami postojowymi, zjazdami i murem oporowym oraz uzbrojeniem w ramach projektu pn. "Budowa węzłów integracyjnych Władyslawowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi" / SIWZ Barbara Zawilińska-Biernacik Publikacja artykułu
2018-09-20 13:46:57 ZP.271.38.RIiGK.18 Budowa drogi - dolna część ul. Żeromskiego - wraz z miejscami postojowymi, zjazdami i murem oporowym oraz uzbrojeniem w ramach projektu pn. "Budowa węzłów integracyjnych Władyslawowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi" / Mapa - dolana Żeromskiego Barbara Zawilińska-Biernacik Publikacja artykułu
2018-09-20 13:46:30 ZP.271.38.RIiGK.18 Budowa drogi - dolna część ul. Żeromskiego - wraz z miejscami postojowymi, zjazdami i murem oporowym oraz uzbrojeniem w ramach projektu pn. "Budowa węzłów integracyjnych Władyslawowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi" / Specyfikacje Techniczne Barbara Zawilińska-Biernacik Publikacja artykułu
2018-09-20 13:46:00 ZP.271.38.RIiGK.18 Budowa drogi - dolna część ul. Żeromskiego - wraz z miejscami postojowymi, zjazdami i murem oporowym oraz uzbrojeniem w ramach projektu pn. "Budowa węzłów integracyjnych Władyslawowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi" / Przedmiary robót (pomocniczo) Barbara Zawilińska-Biernacik Publikacja artykułu
2018-09-20 13:45:27 ZP.271.38.RIiGK.18 Budowa drogi - dolna część ul. Żeromskiego - wraz z miejscami postojowymi, zjazdami i murem oporowym oraz uzbrojeniem w ramach projektu pn. "Budowa węzłów integracyjnych Władyslawowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi" / Projekt - branża elektryczna Barbara Zawilińska-Biernacik Publikacja artykułu
2018-09-20 13:44:24 ZP.271.38.RIiGK.18 Budowa drogi - dolna część ul. Żeromskiego - wraz z miejscami postojowymi, zjazdami i murem oporowym oraz uzbrojeniem w ramach projektu pn. "Budowa węzłów integracyjnych Władyslawowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi" / Projekt Budowlany Barbara Zawilińska-Biernacik Publikacja artykułu