Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-06-27 13:57:12 Ogłoszenia / Obwieszczenie RDOŚ w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.4207.21.2017.MBC.WR.11 dla inwestycji pn. "Budowie i skomunikowaniu węzła integracyjnego Władysławowo poprzez przebudowę dróg, budowę przejść przez i pod torami kolejowymi oraz budowę parkingów dla samochodów i rowerów wraz z oświetleniem, odwodnieniem i teletechniką". Halina Sikorra Publikacja artykułu
2017-06-26 15:18:31 RŚiGO.ZO.14.2017. Dostawa mieszanki roślin ozdobnych cebulowych wraz z mechanicznym wykonaniem nasadzeń. Termin składania ofert 30.06.2017r., g. 13:00 / Dostawa mieszanki roślin ozdobnych cebulowych wraz z mechanicznym wykonaniem nasadzeń we wskazanych miejscach zlokalizowanych na terenie Gminy Władysławowo Grażyna Janusch Publikacja artykułu
2017-06-26 15:18:28 RIiGK.ZO.14.2017. WYMIANA POKRYCIA DACHU NA BUDYNKU SOCJALNYM PRZY UL. DROGOWCÓW 5 WE WŁADYSŁAWOWIE. Termin składanie ofert do dnia 23.05.20147r. godz. 12:00. / WYMIANA POKRYCIA DACHU NA BUDYNKU SOCJALNYM PRZY UL. DROGOWCÓW 5 WE WŁADYSŁAWOWIE Halina Sikorra Edycja artykułu
2017-06-26 09:24:11 Protokoły Sesji RM / Protokół z XL nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 16.06.2017r. Beata Jamros Publikacja artykułu
2017-06-26 07:59:25 Ogłoszenia dot. sprzedaży gruntów / Burmistrz Władysławowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Władysławowo przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Karolina Klimas Publikacja artykułu
2017-06-23 12:50:01 Ogłoszenia o wynikach naboru / wynik - Strażnik Straży Miejskiej sezon 2017 Małgorzata Niemirska-Thiel Publikacja artykułu
2017-06-23 09:19:35 RŚiGO.ZO.16.2017. Sprzedaż przez Gminę Władysławowo pojemników do segregacji typu „dzwon”. Termin składania ofert 27.06.2017r. / Sprzedaż przez Gminę Władysławowo pojemników do segregacji typu „dzwon" Grażyna Janusch Publikacja artykułu
2017-06-22 13:38:17 Zp.271.20.RIiGK.17 Wykonanie usług projektowych związanych z odprowadzeniem wód deszczowych na terenie miasta Władysławowa / Adresy do rysunków nr 118, 119 i 120 Barbara Zawilińska-Biernacik Edycja artykułu
2017-06-22 13:36:35 Zp.271.20.RIiGK.17 Wykonanie usług projektowych związanych z odprowadzeniem wód deszczowych na terenie miasta Władysławowa / Adresy do rysunków nr 118, 119 i 120 Barbara Zawilińska-Biernacik Publikacja artykułu
2017-06-22 11:07:14 Zp.271.20.RIiGK.17 Wykonanie usług projektowych związanych z odprowadzeniem wód deszczowych na terenie miasta Władysławowa / SIWZ Barbara Zawilińska-Biernacik Edycja artykułu