Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-18 14:42:13 Zapytania ofertowe do 30 000 Euro / Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę artykułów chemicznych Karolina Zaglewska Edycja artykułu
2019-01-18 13:08:16 Ogłoszenia / Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Budowa ul. Skandynawskiej we Władysławowie..." Grażyna Janusch Publikacja artykułu
2019-01-17 16:15:12 Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych / Plan pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych na 2019r. Beata Jamros Publikacja artykułu
2019-01-17 15:50:37 Gminne organizacje pożytku publicznego, Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, fundacje, ZOZ / Gminne organizacje pożytku publicznego, Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, fundacje, ZOZ Marta Frąckowiak Edycja artykułu
2019-01-17 15:50:23 Gminne organizacje pożytku publicznego, Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, fundacje, ZOZ / Gminne organizacje pożytku publicznego, Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, fundacje, ZOZ Marta Frąckowiak Edycja artykułu
2019-01-17 15:44:43 Gminne organizacje pożytku publicznego, Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, fundacje, ZOZ / Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% Marta Frąckowiak Edycja artykułu
2019-01-17 15:44:27 Gminne organizacje pożytku publicznego, Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, fundacje, ZOZ / Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% Marta Frąckowiak Edycja artykułu
2019-01-17 15:43:15 1% dla organizacji pożytku publicznego z powiatu puckiego / 1% dla organizacji pożytku publicznego z powiatu puckiego Marta Frąckowiak Edycja artykułu
2019-01-17 15:42:25 1% dla organizacji pożytku publicznego z powiatu puckiego / 1% dla organizacji pożytku publicznego z powiatu puckiego Marta Frąckowiak Edycja artykułu
2019-01-17 15:39:13 1% dla organizacji pożytku publicznego z powiatu puckiego / 1% dla organizacji pożytku publicznego z powiatu puckiego Marta Frąckowiak Publikacja artykułu