Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-10-20 12:14:45 Przetargi / Przedmiotem zamówienia jest : Świadczenie usług w zakresie odwożenia uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Władysławowo – uczestników zajęć pozalekcyjnych. Jolanta Danielewicz Edycja artykułu
2017-10-20 10:03:08 RŚiGO.ZO.20.2017. Projekt, druk i dostawa harmonogramów i ulotek. Termin składania ofert 31.10.2017r., godz. 15:00 / Projekt, druk i dostawa harmonogramów i ulotek Grażyna Janusch Publikacja artykułu
2017-10-19 15:40:56 2017 / Zarządzenie Nr 202/2017 Burmistrza Władysławowa z dnia 19.10.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Marta Frąckowiak Publikacja artykułu
2017-10-19 15:28:03 Ogłoszenia / Przeprowadzenie konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Marta Frąckowiak Publikacja artykułu
2017-10-19 11:54:15 Zdrowie / Dyżury aptek Wioleta Kowalska-Lewicka Edycja artykułu
2017-10-19 11:43:07 Zdrowie / Dyżury aptek Wioleta Kowalska-Lewicka Edycja artykułu
2017-10-19 10:46:34 Zdrowie / Dyżury aptek Wioleta Kowalska-Lewicka Edycja artykułu
2017-10-19 09:55:25 2017 / Projekty uchwał przewidziane na posiedzeniu XLVIII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 25.10.2017r. Beata Jamros Edycja artykułu
2017-10-19 09:55:14 2017 / Projekty uchwał przewidziane na posiedzeniu XLVIII zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 25.10.2017r. Beata Jamros Edycja artykułu
2017-10-19 09:54:44 Terminy posiedzeń Sesji Rady Miejskiej / XLVIII zwyczajne posiedzenie Sesji Rady Miejskiej Władysławowa w dniu 25.10.2017r. Beata Jamros Edycja artykułu