Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

OBWIESZCZENIE w sprawie znak RGNiGP.6730.14.2022.AK z dnia 09.08.2022 r. w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - działka 153/25 Ostrowo

    • OBWIESZCZENIE
      RGNiGP.6730.14.2022.AK z dnia 09.08.2022 r.
Na podstawie art. 10 oraz 49 a Kodeksu postępowania administracyjnego- ustawy z dnia 14.06.1960 r. (Dz. U. z 2021 poz. 735  ze zm.)  w zw. z art. 53 ust. 4  ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 poz. 503)

Burmistrz Władysławowa zawiadamia, że zakończył przygotowawcze postępowanie administracyjne w sprawie dotyczącej ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu działki nr 153/25 obręb Ostrowo, w odniesieniu do inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wraz z urządzeniami budowlanymi.

Informuje się, że strony postępowania mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy oraz projektem decyzji, składać wnioski
i zastrzeżenia na piśmie oraz uzyskać wyjaśnienia w sprawie w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego we Władysławowie, ul. Generała Józefa Hallera 19 w poniedziałki i środy w godz. 7.30-15.30, w czwartek w godz. 7.30-17.00,
w piątek w godz. 7.30-14.00. Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Niniejsze obwieszczenie podlega publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Władysławowo (bip.wladyslawowo.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu
(ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo, III piętro).

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Szczegółowe informacje na temat organizacji pracy Urzędu Miejskiego we Władysławowie dostępne są na stronie internetowej: bip.wladyslawowo.pl.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego: tel. 586745442,

 e-mail: a.kartasinska@wladyslawowo.pl


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
RGNiGP.6730.14.2022.AK -153)25 Ostrowo - obwieszczenie o zakończeniu (PDF, 477.78Kb) 2022-08-09 08:34:42 4
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Arleta Kartasińska

Data wytworzenia:
09 sie 2022

Osoba dodająca informacje

Arleta Kartasińska

Data publikacji:
09 sie 2022, godz. 08:34

Osoba aktualizująca informacje

Arleta Kartasińska

Data aktualizacji:
09 sie 2022, godz. 08:34