Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

OBWIESZCZENIE w sprawie znak RGNiGP.6730.34.2021.AK z dnia 09.09.2021 r. w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego w sprawie ustaleniawarunków zabudowy i zagospodarowania terenu - działka 153/3 Ostrowo

    • OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 oraz 49 a Kodeksu postępowania administracyjnego- ustawy z dnia 14.06.1960 r. (Dz. U. z 2021 poz. 735  ze zm.)  w zw. z art. 53 ust. 4  ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 poz. 741 ze zm.)

 

Burmistrz Władysławowa zawiadamia, że zakończył przygotowawcze postępowanie administracyjne w sprawie wniosku z dnia, 12.05.2021 r., który wpłynął w dniu 20.05.2021 r. (nr kanc. 2021/7800) o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu działki nr 153/3 obręb Ostrowo, w odniesieniu do inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wraz z urządzeniami budowlanymi.

 

Informuje się, że strony postępowania mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy oraz projektem decyzji, składać wnioski i zastrzeżenia na piśmie oraz uzyskać wyjaśnienia w sprawie.

 

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały i wydana zostanie decyzja w przedmiotowej sprawie.

Informuje się, że strony postępowania mogą zapoznać się z ww. wnioskiem w poniedziałek  i  środę w godz. 7.30-15.30, w czwartek w godz. 7.30-17.00, w piątek w godz. 7.30-14.00.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego:
 tel. 586745442 e-mail: a.kartasinska@wladyslawowo.pl

 

Na podstawie art. 36 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2021.735 ze zm.) zawiadamia się również, że ze względu na dużą ilość spraw i rozpatrywanie ich według kolejności wpływu, a także z uwagi na fakt, iż każde postępowanie wymaga szczegółowej analizy stanu prawnego i faktycznego oraz konieczność uzyskania niezbędnych uzgodnień właściwych organów - nie było możliwe rozpatrzenie przedmiotowej sprawy w ustawowym terminie.

W związku z powyższym, wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 10 października 2021 r. Informuje się także, że stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia, zgodnie z art. 36 i 37 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021. poz. 735 ze zm.).

 

Niniejsze obwieszczenie podlega publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Władysławowo (bip.wladyslawowo.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu (ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo, III piętro).

 

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
RGNiGP.6730.34.2021.AK -zakończenie OBWIESZCZENIEpodpis (PDF, 493.08Kb) 2021-09-09 16:55:08 2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Arleta Kartasińska

Data wytworzenia:
09 wrz 2021

Osoba dodająca informacje

Arleta Kartasińska

Data publikacji:
09 wrz 2021, godz. 16:55

Osoba aktualizująca informacje

Arleta Kartasińska

Data aktualizacji:
09 wrz 2021, godz. 16:55