Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi


Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2022-2034 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13

Imię i nazwisko Głos
Adam Białas za
Tadeusz Budzisz za
Piotr Dettlaff za
Antoni Glembin za
Tomasz Hapaniuk za
Kamila Janowicz za
Dorota Jeka za
Anna Kollek za
Mariusz Labudda za
Dariusz Marzejon za
Szymon Redlin za
Grzegorz Zamek-Gliszczyński za
Robert Radtke za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 26-10-2022


Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2022r przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 1 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Białas za
Tadeusz Budzisz za
Piotr Dettlaff za
Antoni Glembin za
Tomasz Hapaniuk za
Kamila Janowicz za
Dorota Jeka za
Anna Kollek za
Mariusz Labudda za
Dariusz Marzejon za
Szymon Redlin wstrzymał się
Grzegorz Zamek-Gliszczyński za
Robert Radtke za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 26-10-2022


Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo w roku 2023 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 3 1

Imię i nazwisko Głos
Adam Białas za
Tadeusz Budzisz za
Piotr Dettlaff za
Antoni Glembin wstrzymał się
Tomasz Hapaniuk za
Kamila Janowicz wstrzymał się
Dorota Jeka za
Anna Kollek za
Mariusz Labudda za
Dariusz Marzejon za
Szymon Redlin przeciw
Grzegorz Zamek-Gliszczyński za
Robert Radtke wstrzymał się

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 26-10-2022


Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo w roku 2023 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
9 1 3

Imię i nazwisko Głos
Adam Białas za
Tadeusz Budzisz za
Piotr Dettlaff wstrzymał się
Antoni Glembin przeciw
Tomasz Hapaniuk przeciw
Kamila Janowicz za
Dorota Jeka za
Anna Kollek za
Mariusz Labudda przeciw
Dariusz Marzejon za
Szymon Redlin za
Grzegorz Zamek-Gliszczyński za
Robert Radtke za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 26-10-2022


Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Władysławowo w roku 2023 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 2 1

Imię i nazwisko Głos
Adam Białas za
Tadeusz Budzisz za
Piotr Dettlaff za
Antoni Glembin wstrzymał się
Tomasz Hapaniuk za
Kamila Janowicz wstrzymał się
Dorota Jeka za
Anna Kollek za
Mariusz Labudda za
Dariusz Marzejon za
Szymon Redlin przeciw
Grzegorz Zamek-Gliszczyński za
Robert Radtke za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 26-10-2022


Projekt uchwał w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i określenia wysokości opłaty od posiadania psów na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo w roku 2023 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Białas za
Tadeusz Budzisz za
Piotr Dettlaff za
Antoni Glembin za
Tomasz Hapaniuk za
Kamila Janowicz za
Dorota Jeka za
Anna Kollek za
Mariusz Labudda za
Dariusz Marzejon za
Szymon Redlin za
Grzegorz Zamek-Gliszczyński za
Robert Radtke za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 26-10-2022


Projekt uchwały w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo w roku 2023 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 1 1

Imię i nazwisko Głos
Adam Białas za
Tadeusz Budzisz za
Piotr Dettlaff za
Antoni Glembin wstrzymał się
Tomasz Hapaniuk za
Kamila Janowicz za
Dorota Jeka za
Anna Kollek za
Mariusz Labudda za
Dariusz Marzejon za
Szymon Redlin przeciw
Grzegorz Zamek-Gliszczyński za
Robert Radtke za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 26-10-2022


Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/845/2022 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Białas za
Tadeusz Budzisz za
Piotr Dettlaff za
Antoni Glembin za
Tomasz Hapaniuk za
Kamila Janowicz za
Dorota Jeka za
Anna Kollek za
Mariusz Labudda za
Dariusz Marzejon za
Szymon Redlin za
Grzegorz Zamek-Gliszczyński za
Robert Radtke za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 26-10-2022


Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego dla których Gmina Władysławowo jest organem rejestrującym. przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Białas za
Tadeusz Budzisz za
Piotr Dettlaff za
Antoni Glembin za
Tomasz Hapaniuk za
Kamila Janowicz za
Dorota Jeka za
Anna Kollek za
Mariusz Labudda za
Dariusz Marzejon za
Szymon Redlin za
Grzegorz Zamek-Gliszczyński za
Robert Radtke za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 26-10-2022


Projekt uchwały w sprawie wyrażania zgody na najem na czas oznaczony niewyodrębnionego lokalu usytuowanego na parterze budynku Urzędu Miejskiego (wieża) we Władysławowie przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Białas za
Tadeusz Budzisz za
Piotr Dettlaff za
Antoni Glembin za
Tomasz Hapaniuk za
Kamila Janowicz za
Dorota Jeka za
Anna Kollek za
Mariusz Labudda za
Dariusz Marzejon za
Szymon Redlin za
Grzegorz Zamek-Gliszczyński za
Robert Radtke za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 26-10-2022


Projekt uchwały w sprawie wyrażania zgody na najem na czas oznaczony niewyodrębnionych lokali usytuowanych na parterze oraz na II piętrze budynku Urzędu Miejskiego (wieża) we Władysławowie przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Białas za
Tadeusz Budzisz za
Piotr Dettlaff za
Antoni Glembin za
Tomasz Hapaniuk za
Kamila Janowicz za
Dorota Jeka za
Anna Kollek za
Mariusz Labudda za
Dariusz Marzejon za
Szymon Redlin za
Grzegorz Zamek-Gliszczyński za
Robert Radtke za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 26-10-2022


Projekt uchwały w sprawie wyrażania zgody na najem na czas oznaczony niewyodrębnionego lokalu usytuowanego na V piętrze budynku Urzędu Miejskiego (wieża) we Władysławowie przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Białas za
Tadeusz Budzisz za
Piotr Dettlaff za
Antoni Glembin za
Tomasz Hapaniuk za
Kamila Janowicz za
Dorota Jeka za
Anna Kollek za
Mariusz Labudda za
Dariusz Marzejon za
Szymon Redlin za
Grzegorz Zamek-Gliszczyński za
Robert Radtke za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 26-10-2022


Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Władysławowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023” przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Białas za
Tadeusz Budzisz za
Piotr Dettlaff za
Antoni Glembin za
Tomasz Hapaniuk za
Kamila Janowicz za
Dorota Jeka za
Anna Kollek za
Mariusz Labudda za
Dariusz Marzejon za
Szymon Redlin za
Grzegorz Zamek-Gliszczyński za
Robert Radtke za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 26-10-2022


Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Władysławowo na lata 2022 – 2027 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Białas za
Tadeusz Budzisz za
Piotr Dettlaff za
Antoni Glembin za
Tomasz Hapaniuk za
Kamila Janowicz za
Dorota Jeka za
Anna Kollek za
Mariusz Labudda za
Dariusz Marzejon za
Szymon Redlin za
Grzegorz Zamek-Gliszczyński za
Robert Radtke za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 26-10-2022


Uwaga 2 dotyczy protestu przeciwko wywłaszczeniu części działki nr 191/1 w celu przedłużenia ul. Przybrzeżnej oraz wnioskuje o przekształcenie ulicy Przybrzeżnej w ulicę jednokierunkową odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
0 4 9

Imię i nazwisko Głos
Adam Białas przeciw
Tadeusz Budzisz przeciw
Piotr Dettlaff przeciw
Antoni Glembin przeciw
Tomasz Hapaniuk przeciw
Kamila Janowicz przeciw
Dorota Jeka przeciw
Anna Kollek wstrzymał się
Mariusz Labudda wstrzymał się
Dariusz Marzejon przeciw
Szymon Redlin wstrzymał się
Grzegorz Zamek-Gliszczyński przeciw
Robert Radtke wstrzymał się

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 26-10-2022


Uwaga 3.1 dotyczy przywrócenia zapisu w karcie terenu 02.UT dopuszczającego lokalizację mieszkań dla obsługi funkcji usługowej odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
1 1 11

Imię i nazwisko Głos
Adam Białas przeciw
Tadeusz Budzisz przeciw
Piotr Dettlaff przeciw
Antoni Glembin za
Tomasz Hapaniuk przeciw
Kamila Janowicz przeciw
Dorota Jeka przeciw
Anna Kollek przeciw
Mariusz Labudda przeciw
Dariusz Marzejon przeciw
Szymon Redlin wstrzymał się
Grzegorz Zamek-Gliszczyński przeciw
Robert Radtke przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 26-10-2022


Uwaga 3.2 dotyczy wprowadzenia zapisu dopuszczającego bilansowanie miejsc postojowych dla terenów, które są własnością Spółki – tereny oznaczone symbolami: 04.UT, 01.UTz i 32.Kp odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
0 2 11

Imię i nazwisko Głos
Adam Białas przeciw
Tadeusz Budzisz przeciw
Piotr Dettlaff przeciw
Antoni Glembin przeciw
Tomasz Hapaniuk przeciw
Kamila Janowicz przeciw
Dorota Jeka przeciw
Anna Kollek przeciw
Mariusz Labudda wstrzymał się
Dariusz Marzejon przeciw
Szymon Redlin wstrzymał się
Grzegorz Zamek-Gliszczyński przeciw
Robert Radtke przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 26-10-2022


Uwaga 3.4 dotyczy ustalenia na terenie 02.UT nieprzekraczalnych linii zabudowy od granicy działek będących własnością składającego uwagę w następujący sposób: od strony zachodniej – 4 m od granicy działki, od strony południowej – 6 m od granicy działki, od strony pd -zach. – 10 m od granicy działki odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
0 2 11

Imię i nazwisko Głos
Adam Białas przeciw
Tadeusz Budzisz przeciw
Piotr Dettlaff przeciw
Antoni Glembin przeciw
Tomasz Hapaniuk przeciw
Kamila Janowicz przeciw
Dorota Jeka przeciw
Anna Kollek przeciw
Mariusz Labudda wstrzymał się
Dariusz Marzejon przeciw
Szymon Redlin wstrzymał się
Grzegorz Zamek-Gliszczyński przeciw
Robert Radtke przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 26-10-2022


Uwaga 3.5 dotyczy określenia maksymalnej wysokości projektowanych budynków zgodnie z przepisami zawartymi w warunkach technicznych zamiast jej odniesienie do średniej naturalnej warstwicy w obrysie projektowanego budynku (§4.1 pkt 11 projektu planu) odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
0 1 12

Imię i nazwisko Głos
Adam Białas przeciw
Tadeusz Budzisz przeciw
Piotr Dettlaff przeciw
Antoni Glembin przeciw
Tomasz Hapaniuk przeciw
Kamila Janowicz przeciw
Dorota Jeka przeciw
Anna Kollek przeciw
Mariusz Labudda przeciw
Dariusz Marzejon przeciw
Szymon Redlin wstrzymał się
Grzegorz Zamek-Gliszczyński przeciw
Robert Radtke przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 26-10-2022


Uwaga 3.6 dotyczy usunięcie ciągu pieszego oznaczonego symbolem 023.KX z terenu działek Spółki odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
0 2 11

Imię i nazwisko Głos
Adam Białas przeciw
Tadeusz Budzisz przeciw
Piotr Dettlaff przeciw
Antoni Glembin przeciw
Tomasz Hapaniuk przeciw
Kamila Janowicz przeciw
Dorota Jeka przeciw
Anna Kollek przeciw
Mariusz Labudda wstrzymał się
Dariusz Marzejon przeciw
Szymon Redlin wstrzymał się
Grzegorz Zamek-Gliszczyński przeciw
Robert Radtke przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 26-10-2022


Uwaga 4.1 dotyczy wyłączenia dz. nr 576 z planowanej zawrotki przy ul. Bocznej odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
0 2 10

Imię i nazwisko Głos
Adam Białas przeciw
Tadeusz Budzisz przeciw
Piotr Dettlaff przeciw
Antoni Glembin przeciw
Tomasz Hapaniuk wstrzymał się
Kamila Janowicz przeciw
Anna Kollek przeciw
Mariusz Labudda przeciw
Dariusz Marzejon przeciw
Szymon Redlin wstrzymał się
Grzegorz Zamek-Gliszczyński przeciw
Robert Radtke przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 26-10-2022


Uwaga 4.2 dotyczy przedłużenia drogi – ul. Bocznej i połączenie jej z ulicą Jaśminową, co spowoduje, że ul. Boczna nie będzie drogą nieprzelotową, a co za tym idzie zbędne stanie się wykonanie zawrotki odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
0 3 10

Imię i nazwisko Głos
Adam Białas przeciw
Tadeusz Budzisz przeciw
Piotr Dettlaff przeciw
Antoni Glembin przeciw
Tomasz Hapaniuk wstrzymał się
Kamila Janowicz przeciw
Dorota Jeka przeciw
Anna Kollek wstrzymał się
Mariusz Labudda przeciw
Dariusz Marzejon przeciw
Szymon Redlin wstrzymał się
Grzegorz Zamek-Gliszczyński przeciw
Robert Radtke przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 26-10-2022


Uwaga 4.3 dotyczy wyłączenia dz. nr 576 z planowanej zawrotki z jednoczesnym jej zaplanowaniem (zwiększeniem poszerzenia po przeciwnej stronie lub przesunięcie na południe (na wzór jednostronnej zawrotki organizowanej na ul. Albatrosa w Chłapowie) odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
0 1 12

Imię i nazwisko Głos
Adam Białas przeciw
Tadeusz Budzisz przeciw
Piotr Dettlaff przeciw
Antoni Glembin przeciw
Tomasz Hapaniuk przeciw
Kamila Janowicz przeciw
Dorota Jeka przeciw
Anna Kollek przeciw
Mariusz Labudda przeciw
Dariusz Marzejon przeciw
Szymon Redlin wstrzymał się
Grzegorz Zamek-Gliszczyński przeciw
Robert Radtke przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 26-10-2022


Uwaga 4.4 dotyczy pozbawienia drogi publicznej 19.KDD kategorii drogi publicznej i jednoczesne zaliczenie jej do kategorii dróg wewnętrznych, co spowoduje, że wykonanie zawrotki stanie się zbędne / nie będzie konieczne odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
0 1 12

Imię i nazwisko Głos
Adam Białas przeciw
Tadeusz Budzisz przeciw
Piotr Dettlaff przeciw
Antoni Glembin przeciw
Tomasz Hapaniuk przeciw
Kamila Janowicz przeciw
Dorota Jeka przeciw
Anna Kollek przeciw
Mariusz Labudda przeciw
Dariusz Marzejon przeciw
Szymon Redlin wstrzymał się
Grzegorz Zamek-Gliszczyński przeciw
Robert Radtke przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 26-10-2022


Uwaga 5 dotyczy zmiany funkcji na terenie 23.UT (teren usług turystyki i wypoczynku) z całkowitej UT na MNU odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
0 2 11

Imię i nazwisko Głos
Adam Białas przeciw
Tadeusz Budzisz przeciw
Piotr Dettlaff przeciw
Antoni Glembin przeciw
Tomasz Hapaniuk przeciw
Kamila Janowicz przeciw
Dorota Jeka przeciw
Anna Kollek przeciw
Mariusz Labudda wstrzymał się
Dariusz Marzejon przeciw
Szymon Redlin wstrzymał się
Grzegorz Zamek-Gliszczyński przeciw
Robert Radtke przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 26-10-2022


Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CHP-1.1 we wsi Chłapowo w gminie Władysławowo przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Białas za
Tadeusz Budzisz za
Piotr Dettlaff za
Antoni Glembin za
Tomasz Hapaniuk za
Kamila Janowicz za
Dorota Jeka za
Anna Kollek za
Mariusz Labudda za
Dariusz Marzejon za
Szymon Redlin za
Grzegorz Zamek-Gliszczyński za
Robert Radtke za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 26-10-2022


Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę terenu części działki gminnej oznaczonej nr 21/3 położonej we Władysławowie, w obrębie ewidencyjnym Władysławowo 09 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Białas za
Tadeusz Budzisz za
Piotr Dettlaff za
Antoni Glembin za
Tomasz Hapaniuk za
Kamila Janowicz za
Dorota Jeka za
Anna Kollek za
Mariusz Labudda za
Dariusz Marzejon za
Szymon Redlin za
Grzegorz Zamek-Gliszczyński za
Robert Radtke za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 26-10-2022


Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę dodatkowej części terenu działki gminnej oznaczonej nr 21/3 o pow. 1.000m² położonej we Władysławowie, w obrębie ewidencyjnym Władysławowo 09 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Białas za
Tadeusz Budzisz za
Piotr Dettlaff za
Antoni Glembin za
Tomasz Hapaniuk za
Kamila Janowicz za
Dorota Jeka za
Anna Kollek za
Mariusz Labudda za
Dariusz Marzejon za
Szymon Redlin za
Grzegorz Zamek-Gliszczyński za
Robert Radtke za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 26-10-2022


Projekt uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości praw do działki nr 16/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Władysławowo 08 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Białas za
Tadeusz Budzisz za
Piotr Dettlaff za
Antoni Glembin za
Tomasz Hapaniuk za
Kamila Janowicz za
Dorota Jeka za
Anna Kollek za
Mariusz Labudda za
Dariusz Marzejon za
Szymon Redlin za
Grzegorz Zamek-Gliszczyński za
Robert Radtke za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 26-10-2022


Projekt uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości praw do działki nr 17/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Władysławowo 08 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Białas za
Tadeusz Budzisz za
Piotr Dettlaff za
Antoni Glembin za
Tomasz Hapaniuk za
Kamila Janowicz za
Dorota Jeka za
Anna Kollek za
Mariusz Labudda za
Dariusz Marzejon za
Szymon Redlin za
Grzegorz Zamek-Gliszczyński za
Robert Radtke za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 26-10-2022


Projekt uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości praw do działki nr 289/2 położonej w Tupadłach przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Białas za
Tadeusz Budzisz za
Piotr Dettlaff za
Antoni Glembin za
Tomasz Hapaniuk za
Kamila Janowicz za
Dorota Jeka za
Anna Kollek za
Mariusz Labudda za
Dariusz Marzejon za
Szymon Redlin za
Grzegorz Zamek-Gliszczyński za
Robert Radtke za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 26-10-2022


Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki gminnej nr 448/2 na działkę nr 438/2, wszystkie położone w obrębie Władysławowo 04 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Białas za
Tadeusz Budzisz za
Piotr Dettlaff za
Antoni Glembin za
Tomasz Hapaniuk za
Kamila Janowicz za
Dorota Jeka za
Anna Kollek za
Mariusz Labudda za
Dariusz Marzejon za
Szymon Redlin za
Grzegorz Zamek-Gliszczyński za
Robert Radtke za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 26-10-2022


Projekt uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od określonych właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Białas za
Tadeusz Budzisz za
Piotr Dettlaff za
Antoni Glembin za
Tomasz Hapaniuk za
Kamila Janowicz za
Dorota Jeka za
Anna Kollek za
Mariusz Labudda za
Dariusz Marzejon za
Szymon Redlin za
Grzegorz Zamek-Gliszczyński za
Robert Radtke za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 26-10-2022


Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Białas za
Tadeusz Budzisz za
Piotr Dettlaff za
Antoni Glembin za
Tomasz Hapaniuk za
Kamila Janowicz za
Dorota Jeka za
Anna Kollek za
Mariusz Labudda za
Dariusz Marzejon za
Szymon Redlin za
Grzegorz Zamek-Gliszczyński za
Robert Radtke za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 26-10-2022


Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
13 0 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Białas za
Tadeusz Budzisz za
Piotr Dettlaff za
Antoni Glembin za
Tomasz Hapaniuk za
Kamila Janowicz za
Dorota Jeka za
Anna Kollek za
Mariusz Labudda za
Dariusz Marzejon za
Szymon Redlin za
Grzegorz Zamek-Gliszczyński za
Robert Radtke za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 26-10-2022


Projekt uchwały w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Władysławowo oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych i manipulacyjnych przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
12 1 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Białas za
Tadeusz Budzisz za
Piotr Dettlaff za
Antoni Glembin wstrzymał się
Tomasz Hapaniuk za
Kamila Janowicz za
Dorota Jeka za
Anna Kollek za
Mariusz Labudda za
Dariusz Marzejon za
Szymon Redlin za
Grzegorz Zamek-Gliszczyński za
Robert Radtke za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 26-10-2022