90 2021 | BIP - Gmina Władysławowo
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2021


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie NR 212/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 31.12.2021 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok 2022-01-11 11:51:30
Zarządzenie NR 211/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 31.12.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2022-01-11 11:50:56
Zarządzenie NR 210/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 29.12.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa części budynku Urzędu Miejskiego we Władysławowie w zakresie Ośrodka Pomocy Społecznej" 2022-01-11 11:50:23
Zarządzenie NR 209/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 29.12.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku 2022-01-11 11:49:31
Zarządzenie NR 208/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 29.12.2021 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Władysławoow na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Władysławowo w 2022r. 2022-01-11 11:48:42
Zarządzenie NR 207/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 29.12.2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Władysławowo 2022-01-11 11:48:00
Zarządzenie NR 206/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 29.12.2021 w sprawie określenia planu finansowego jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok 2022-01-11 11:47:24
Zarządzenie NR 205/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 29.12.2021 w sprawie dokonania zmainy w planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok 2022-01-11 11:46:42
Zarządzenie NR 204/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 17.12.2021 w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 2022-01-11 11:46:06
Zarządzenie NR 203/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 17.12.2021 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok 2022-01-11 11:45:31
Zarządzenie NR 202/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 17.12.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2022-01-11 11:44:51
Zarządzenie NR 201/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 17.12.2021 w sprawie wdrożenia w Urzędzie procedury zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń 2021-12-22 10:40:09
Zarządzenie NR 200/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 14.12.2021 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Gminie Władysławowo oraz ustalenia jej składu osobowego, regulaminu, organizacji i trybu działania 2021-12-22 10:39:37
Zarządzenie NR 199/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 14.12.2021 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok 2021-12-22 10:39:10
Zarządzenie NR 198/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 14.12.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-12-22 10:38:34
Zarządzenie NR 197/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 13.12.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę toalety publicznej (automatycznej) na terenie działki nr 74 w Chałupach wraz z przyłączami 2021-12-15 11:49:51
Zarządzenie NR 196/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 08.12.2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2021-12-15 11:49:18
Zarządzenie NR 195/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 08.12.2021 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok 2021-12-15 11:48:51
Zarządzenie NR 194/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 08.12.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-12-15 11:48:18
Zarządzenie NR 193/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 06.12.2021 w sprawie likwidacji zbędnych druków ścisłego zarachowania Gminy Władysławowow, dla których ewidencję prowadzi Referat Finansowo - Budżetowy Urzędu Miejskiego we Władysławowie 2021-12-09 08:45:22
Zarządzenie NR 192/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 06.12.2021 w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego we Władysławowie 2021-12-09 08:44:52
Zarządzenie NR 191/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 06.12.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. "Remont zejścia na plażę nr 24 w Jastrzębiej Górze na terenie działek 1, 1/1, 2/4 obręb Jastrzębia Góra" 2021-12-09 08:41:49
Zarządzenie NR 190/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 06.12.2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 154/2020 z dnia 28 września 2020r. w sprawie: wyznaczenia Kordynatora oraz zespołu do spraw dostępności 2021-12-09 08:40:03
Zarządzenie NR 189/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 30.11.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Zakup i dostawa nowych, stalowo-żeliwnych koszy ulicznych na odpady" 2021-12-08 10:31:42
Zarządzenie NR 188/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 30.11.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Montaż i kompleksowa obsługa przenośnych kabin sanitarnych" 2021-12-08 10:31:06
Zarządzenie NR 187/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 30.11.2021 w sprawie zmiany składu osobowego Rady Sportu Gminy Władysławowo 2021-12-08 10:25:07
Zarządzenie NR 186/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 30.11.2021 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok 2021-12-08 10:23:56
Zarządzenie Nr 185/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 18.11.2021 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok 2021-12-08 10:22:17
Zarządzenie NR 184/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 18.11.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-12-08 10:16:37
Zarządzenie NR 183/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 15.11.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie zamówienia z wolnej ręki, na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Władysławowo 2021-11-22 12:13:15
Zarządzenie NR 182/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 15.11.2021 w sprawie zasad przydzielania pracownikom odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz sposobu prania odzieży roboczej 2021-11-22 12:12:36
Zarządzenie NR 181/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 15.11.2021 w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim we Władysławowie 2021-11-22 12:11:59
Zarządzenie NR 180/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 15.11.2021 w sprawie kwartalnego wymiaru godzin pracy w Urzędzie Miejskim we Władysławowie w 2022 roku oraz ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego we Władysławowie 2021-11-22 12:11:13
Zarządzenie NR 179/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 15.11.2021 w sprawie powołania, ustalenia składu, zasad funkcjonowania i ustalenia regulaminu działania Rady Sportu Gminy Władysławowo 2021-11-18 09:13:03
Zarządzenie NR 178/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 15.11.2021 w sprawie zmian w dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości 2021-11-18 09:12:33
Zarządzenie NR 177/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 15.11.2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awansu na stopień nauczyciela mianowanego 2021-11-18 09:12:05
Zarządzenie NR 176/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 15.11.2021 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok 2021-11-18 08:57:57
Zarządzenie NR 175/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 15.11.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-11-18 08:57:09
Zarządzenie NR 174/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 15.11.2021 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Władysławowo na rok 2022 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej 2021-11-18 08:56:34
Zarządzenie NR 173/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 15.11.2021 w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2022-2034 2021-11-18 08:56:18
"Zarządzenie NR 174a/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 03.11.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie ul. Dworcowej od ul. Błękitnej Armii do ul. Żeromskiego wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 215 we Władysławowie w ramach zadania pn. ""Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi""" 2021-11-18 08:55:48
Zarządzenie NR 173a/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 03.11.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę drogi dojazdowej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we Władysławowie 2021-11-18 08:55:08
Zarządzenie NR 172/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 29.10.2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Władysławowo za III kwartał 2021 oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 2021-11-05 11:45:01
Zarządzenie NR 171/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 29.10.2021 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok 2021-11-05 11:44:35
Zarządzenie NR 170/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 29.10.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-11-05 11:44:05
Zarządzenie NR 169/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 27.10.2021 w sprawie dokonania zmiany w planach finaansowych jednostek budżetowych na 2021 rok 2021-11-05 11:43:33
Zarządzenie NR 168/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.10.2021 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem "JODŁA - 2021" 2021-11-04 10:22:40
Zarządzenie NR 167/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.10.2021 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierokupu w zakresie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę o numerze 156/5 obr. Władysławowo 2021-11-04 10:22:02
Zarządzenie NR 166/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.10.2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Władysławowie 2021-11-04 10:21:32
Zarządzenie NR 165/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.10.2021 w sprawie Komisja przetragowa - ścieżka rowerowa 2021-11-04 10:21:00
Zarządzenie NR 164/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 21.10.2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych przekazanych gminie Władysławowo w ramach projektu indywidualnego „pl.ID – Polska ID karta” 2021-10-22 13:39:00
Zarządzenie NR 163/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 15.10.2021 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok 2021-10-22 13:38:26
Zarządzenie NR 162/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 15.10.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-10-22 13:37:37
Zarządzenie NR 161/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 06.10.2021 w sprawie zmiany składu osobowego Rady Sportu Gminy Władysławowo - kadencja 2019-2024 2021-10-12 13:49:06
Zarządzenie NR 160/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 06.10.2021 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Jastrzębiej Górze 2021-10-11 09:22:14
Zarządzenie NR 159/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 06.10.2021 w sprawie odwołania ze stanowiska pełniącej obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jastrzębiej Górze 2021-10-11 09:21:33
Zarządzenie NR 158/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 05.10.2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2021-10-11 09:20:56
Zarządzenie NR 157/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 30.09.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Władysławowo" 2021-10-11 09:20:22
Zarządzenie NR 156/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 30.09.2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko: Aplikant/Strażnik - Straży Miejskiej 2021-10-11 09:19:52
Zarządzenie NR 155/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 30.09.2021 w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miejskim we Władysławowie według normy PN-ISO/IEC 27001:2017-06, obejmującego Zarządzanie Ryzykiem, Politykę Bezpieczeństwa Informacji, Politykę Ochrony Danych Osobowych, Instrukcję Bezpieczeństwa 2021-10-11 09:19:06
Zarządzenie NR 154/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 30.09.2021 w sprawie powołania składu komisji do rozpatrywania i opiniowania wniosków o nagrodę Burmistrza Władysławowa dla nauczycieli szkół i przedszkola, dla których Gmina Władysławowo jest organem prowadzącym 2021-10-11 09:18:00
Zarządzenie NR 153/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 30.09.2021 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok 2021-10-11 09:17:11
Zarządzenie NR 152/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 30.09.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-10-11 09:16:33
Zarządzenie NR 151/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 29.09.2021 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok 2021-10-11 09:15:59
Zarządzenie NR 150/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 27.09.2021 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok 2021-10-11 09:15:25
Zarządzenie NR 149/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 27.09.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-10-11 09:14:49
Zarządzenie NR 148/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 20.09.2021 w sprawie inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Referacie Finansowo - Budżetowym Urzędu Miejskiego we Władysławowie za 2021 rok 2021-09-27 14:18:57
Zarządzenie NR 147/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 20.09.2021 w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów za 2021 rok 2021-09-27 14:18:30
Zarządzenie NR 146/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 20.09.2021 w sprawie odpisaniasald przedawnionych, nieściągalnych i drobnych należności 2021-09-27 14:18:03
Zarządzenie NR 145/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 20.09.2021 w sprawie przyjęcia planu kontroli w gminnych organizacjach pozarządowych 2021-09-27 14:17:32
Zarządzenie NR 144/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 20.09.2021 w sprawie powołania komisji dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Rewaloryzacja parku leśnego we Władysławowie w ramach projektu "Prądy Morskie" Park Miejski we Władysławowie 2021-09-27 14:17:03
Zarządzenie NR 143/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 20.09.2021 w sprawie powołania komisji dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia drogowego ulic na terenie Gminy Władysławowo 2021-09-27 14:16:38
Zarządzenie NR 142/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 16.09.2021 w sprawie powołania komisji dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z rewaloryzacją parku leśnego we Władysławowie w ramach projektu "Prądy Morskie Park miejski we Władysławowie" 2021-09-27 14:16:12
Zarządzenie NR 141/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 15.09.2021 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok 2021-09-27 14:15:36
Zarządzenie NR 140/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 15.09.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-09-27 14:15:06
Zarządzenie NR 139/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 09.09.2021 w sprawie pełnomocnictwa dla p. Grażyny Janusch do reprezentowania Gminy Władysławowo na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników ZZO „Czysta Błękitna Kraina” Sp. z o.o. w Czarnówku 2021-09-16 14:47:25
Zarządzenie NR 138/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 09.09.2021 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Jastrzębiej Górze 2021-09-16 14:46:59
Zarządzenie NR 137/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 30.08.2021 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok 2021-09-08 13:49:02
Zarządzenie NR 136/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 30.08.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-09-08 13:48:34
Zarządzenie NR 135/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 30.08.2021 w sprawie wprowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim we Władysławowie przy realizacji operacji pn.: "Gra miejska szlakiem rybek", realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr 00436-6523.2-SW1110697/21, zawartej w dniu 16.08.2021 r. pomiędzy Województwem Pomorskim z siedzibą w Gdańsku a Gminą Władysławowo 2021-09-08 13:47:55
Zarządzenie NR 134/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 30.08.2021 w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej szczegółowe zasady postępowania związanego z udzielaniem ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter publicznoprawny 2021-09-08 13:47:11
Zarządzenie NR 133/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 23.08.2021 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok 2021-09-08 13:46:22
Zarządzenie NR 132/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 23.08.2021 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok 2021-09-08 13:45:35
Zarządzenie NR 131/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 23.08.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-09-08 13:44:49
Zarządzenie NR 130/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 18.08.2021 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2021 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury we Władysławowie 2021-09-08 13:43:52
Zarządzenie NR 129/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 18.08.2021 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Władysławowo za I półrocze 2021 roku i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo 2021-09-08 13:43:06
Zarządzenie NR 128/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 18.08.2021 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok 2021-09-08 13:41:57
Zarządzenie NR 127/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 17.08.2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora ds. drogowych w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 2021-08-30 11:07:34
Zarządzenie NR 126/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 17.08.2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 2021-08-30 11:07:03
Zarządzenie NR 125/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 17.08.2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora w Zespole ds. Obsługi Kancelaryjnej 2021-08-30 11:06:36
Zarządzenie NR 124/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 10.08.2021 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok 2021-08-30 11:05:39
Zarządzenie NR 123/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 10.08.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-08-30 11:05:21
Zarządzenie NR 122/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 02.08.2021 w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2022 2021-08-25 12:01:18
Zarządzenie NR 121/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 30.07.2021 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok 2021-08-25 11:59:36
Zarządzenie NR 120/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 30.07.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-08-25 11:58:48
"Zarządzenie NR 119a/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 28.07.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na na remont placu zabaw na terenie Letniej Estrady Koncertowej we Władysławowie oraz przy ul. Młyńskiej i Przybyszewskiego we Władysławowie." 2021-08-25 11:57:33
Zarządzenie NR 119/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 22.07.2021 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok 2021-08-03 09:52:18
Zarządzenie NR 118/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 22.07.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-08-03 09:51:47
Zarządzenie NR 117/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 22.07.2021 w sprawie zmiany składu osobwego zespołu koordynującego przedsięwzięcie rozbudowy portu morskiego we Władysławowie 2021-08-03 09:49:55
Zarządzenie NR 116/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 20.07.2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Władysławowo za II kwartał 2021 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 2021-08-03 09:49:05
Zarządzenie NR 115/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 15.07.2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-08-03 09:47:35
Zarządzenie NR 114/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 15.07.2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-08-03 09:47:14
Zarządzenie NR 113/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 15.07.2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-08-03 09:46:44
Zarządzenie NR 112/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 15.07.2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-08-03 09:46:26
Zarządzenie NR 111/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 15.07.2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-08-03 09:46:07
Zarządzenie NR 110/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 15.07.2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-08-03 09:36:28
Zarządzenie NR 109/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 15.07.2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2021-08-03 09:36:04
Zarządzenie NR 108/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 15.07.2021 w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 we Władysławowie 2021-08-03 09:30:43
Zarządzenie NR 107/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 15.07.2021 w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego we Władysławowie z powodu upałów 2021-08-03 09:29:30
Zarządzenie NR 106/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 14.07.2021 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok 2021-08-03 09:25:00
Zarządzenie NR 105/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 13.07.2021 w sprawie powołanie Komisji Stypendialnej do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendiów za wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów 6,7 i 8 klasy podstawowej oraz szkół ponadgimnazjalnych 2021-08-03 09:24:16
Zarządzenie NR 104/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 13.07.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont zejścia na plażę nr 16 w Rozewiu na terenie działek 420/2 i 426/2 obręb Chłapowo 2021-08-03 09:21:01
Zarządzenie NR 103/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 07.07.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie ulicy Wojska Polskiego w Karwi 2021-08-03 09:14:54
Zarządzenie NR 102/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 7.07.2021 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok 2021-07-14 08:32:36
Zarządzenie NR 101/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 7.07.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-07-14 08:31:57
Zarządzenie NR 100/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 30.06.2021 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok 2021-07-14 08:30:56
Zarządzenie NR 99/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 22.06.2021 w sprawie pobierania opłat za korzystanie z toalety publicznej znjadującej się na Targowisku Miejskim we Władysławowie 2021-07-14 08:28:53
Zarządzenie NR 98/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 22.06.2021 w sprawie ustalenia procedury postępowania z mandatami karnymi w Urzędzie Miejskim we Władysławowie 2021-06-28 14:49:22
Zarządzenie NR 97/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 22.06.2021 w sprawie zasad funkcjonowania Stref Płatnego Parkowania na terenie Gminy Władysławowa 2021-06-28 14:48:35
Zarządzenie NR 96/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 22.06.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-07-01 08:10:05
Zarządzenie NR 95/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 22.06.2021 w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miejskiego we Władysławowie z powodu upałów 2021-06-28 13:50:16
Zarządzenie NR 94/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 21.06.2021 w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miejskim we Władysławowie 2021-06-28 13:49:26
Zarządzenie NR 93/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 21.06.2021 w sprawie pełnomocnictwa dla p. Grażyny Janusch do reprezentowania Gminy Władysławowo na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników ZZO "Czysta Błękitna Kraina" Spółka z o.o. w Czarnówku 2021-06-28 14:47:40
Zarządzenie NR 92/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 21.06.2021 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok 2021-06-24 15:59:24
Zarządzenie NR 91/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 21.06.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-06-24 15:58:02
Zarządzenie NR 90/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 17.06.2021 w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu 2021-06-18 08:50:08
Zarządzenie NR 89/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 17.06.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie terenu w zakresie dostosowania istniejących ścieżek terenowych do standardów zrównoważonych tras rowerowych typu ""singletrack"" oraz budowy małej architektury, zlokalizowanego w Chłapowie na terenie działek 35/1, 36/1, obręb 0002-Chłapowo 2021-06-18 08:49:34
Zarządzenie NR 88/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 17.06.2021 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok 2021-06-18 08:48:55
Zarządzenie NR 87/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 17.06.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-06-18 08:48:18
Zarządzenie NR 86/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 7.06.2021 w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy publicznch przedszkoli i oddziałów przedszkonych w publicznych szkołach podstawowch prowadzonych przez Gminę Władysławowo w roku szkolnym 2020/2021 2021-06-16 09:15:16
Zarządzenie NR 85/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 7.06.2021 w sprawie okreśenia form przekazywania Burmistrzowi Władysławowa sprawozdań budżetowych w zakresie operacji finansowych przez ppdelgłe jednotki budżetowe i instytucje kultury 2021-06-14 11:02:40
Zarządzenie NR 84/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 7.06.2021 w sprawie służbowych kart płatniczych używanych w Urzędzie Miejskim we Władysławowie 2021-06-14 08:08:10
Zarządzenie NR 83/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 7.06.2021 w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady, sposób i tryb przyznawania oraz korzystaia ze służbowych kart płatniczych i rozliczania transakcji dokonywanych przy ich użyciu w podległych jednostkach budżetowych i instytucjach kultury 2021-06-14 08:06:38
Zarządzenie NR 82/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 7.06.2021 w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim we Władysławowie przy realizacji operacji pn.: „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Karwi”, realizowanego na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00126-65151-UM1100306/20, zawartej w dniu 10.05.2021 r. pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a Gminą Władysławowo 2021-06-16 09:14:01
Zarządzenie NR 81/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 7.06.2021 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie 2021-06-14 08:04:25
Zarządzenie NR 80/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 7.06.2021 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok 2021-06-10 13:40:44
Zarządzenie NR 79/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 7.06.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-06-10 13:39:16
Zarządzenie NR 78/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 31.05.2021 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do wykonywania czynności związanych z wypłacaniem świadzczenia pienięznego osobom skierowanym do prac społecznie użytecznych 2021-06-10 13:37:24
Zarządzenie NR 77/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 31.05.2021 w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Władysławowo z 2020 rok 2021-06-10 13:34:42
Zarządzenie NR 76/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 31.05.2021 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenia regulaminu jej pracy 2021-06-10 08:13:15
Zarządzenie NR 75/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 31.05.2021 w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości 2021-06-10 13:28:11
Zarządzenie NR 74/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 31.05.2021 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok 2021-06-01 11:41:19
Zarządzenie NR 73/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 31.05.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-06-01 11:39:53
Zarządzenie NR 72/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.05.2021 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok 2021-05-28 12:32:00
Zarządzenie NR 71/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.05.2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Władysławowo za 2020 roku oraz innych informacji 2021-05-28 12:28:54
Zarządzenie NR 70/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 17.05.2021 w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Władysławowo w 2021 roku 2021-05-26 09:25:54
Zarządzenie NR 69/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 17.05.2021 w sprawie powołania Komisji do spraw sprawdzania kompletności i poprawności wniosków o dotację celową na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Władysławowo 2021-05-26 09:24:18
Zarządzenie NR 68/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 17.05.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa i montaż słupków miejskich” 2021-05-18 10:39:32
Zarządzenie NR 67/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 13.05.2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2021-05-18 10:15:52
Zarządzenie NR 66/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 13.05.2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2021-05-18 09:32:27
Zarządzenie NR 65/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 13.05.2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2021-05-18 09:25:26
Zarządzenie NR 64/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 13.05.2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2021-05-18 09:01:45
Zarządzenie NR 63/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 30.04.2021 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok 2021-05-06 10:34:10
Zarządzenie NR 62/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 30.04.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-05-06 10:33:41
Zarządzenie NR 61/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 30.04.2021 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Władysławowo za I kwartał 2021 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 2021-05-06 10:32:05
Zarządzenie NR 60/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 30.04.2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Centrum Kultury we Władysławowie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej we Władysławowie za rok 2020 2021-05-06 10:30:46
Zarządzenie NR 59/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 28.04.2021 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do działki nr 232 położonej w Jastrzębiej Górze przy ul. Radosnej 2021-05-06 10:29:18
Zarządzenie NR 58/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 28.04.2021 w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Władysławowo 2021-04-30 12:48:12
Zarządzenie NR 57/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 28.04.2021 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok 2021-04-30 12:36:48
Zarządzenie NR 56/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 22.04.2021 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na dzierżawę bądź zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Władysławowo 2021-04-30 12:24:35
Zarządzenie NR 55/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 22.04.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa i montaż słupków miejskich” 2021-04-26 13:59:27
Zarządzenie NR 54/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 22.04.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa i montaż słupków miejskich” 2021-04-26 13:56:34
Zarządzenie NR 53/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 22.04.2021 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok 2021-04-26 13:55:57
Zarządzenie NR 52/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 22.04.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-04-26 13:55:10
Zarządzenie NR 51/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 12.04.2021 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2021-04-19 11:35:38
Zarządzenie NR 50/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 12.04.2021 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Władysławowie 2021-04-19 11:34:45
Zarządzenie NR 49/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 7.04.2021 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok 2021-04-16 13:28:16
Zarządzenie NR 48/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 7.04.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-04-16 12:24:21
Zarządzenie NR 47/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 02.04.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia drogowego 2021-04-16 12:20:31
Zarządzenie NR 46/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 31.03.2021 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2021-04-07 14:13:24
Zarządzenie NR 45/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 31.03.2021 w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Władysławowo 2021-04-07 12:28:25
Zarządzenie NR 44/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 31.03.2021 w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Władysławowo 2021-04-07 12:27:28
Zarządzenie NR 43/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 31.03.2021 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok 2021-04-07 12:23:45
Zarządzenie NR 42/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 29.03.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. ""Remont nawierzchni bitumicznych ul. Droga Chłapowska oraz ul. Jachtowej we Władysławowie" 2021-04-07 12:21:37
Zarządzenie NR 41/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 29.03.2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2020 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury we Władysławowie oraz informacji o stanie mienia komunalnego 2021-04-06 01:19:23
Zarządzenie NR 40/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 29.03.2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Władysławowo za rok 2020 2021-04-06 01:16:14
Zarządzenie NR 39/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 23.03.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-04-06 11:43:27
Zarządzenie NR 38/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 23.03.2021 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Przetargowej 2021-04-06 11:40:31
Zarządzenie NR 37/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 23.03.2021 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok 2021-04-06 11:37:15
Zarządzenie NR 36/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 23.03.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-04-06 10:10:44
Zarządzenie NR 35/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 09.03.2021 w sprawie powołania zespołu przedstawicieli pracownikówUrzędu Miejskiego we Władysławowie oraz jednostek organizacyjnych w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na Wybór Instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w Urzędzie Miejskim we Władysłąwowie oraz jednostkach podległych 2021-03-17 15:06:47
Zarządzenie NR 34/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 09.03.0.2021 w sprawie kwartalnego wymiaru godzin pracy u Urzędzie Miejskim we Władysławowie w 2021 roku oraz ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego we Władysławowi 2021-03-17 15:06:13
Zarządzenie NR 33/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 09.03.2021 w sprawie powołania Komisji Socjalnej na kadencję 2021-2024 2021-03-17 15:04:18
Zarządzenie NR 32/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 09.03.2021 w sprawie powołanie komisji przetargowej dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z dostawą i montażem Słupków miejskich 2021-03-17 15:02:20
Zarządzenie NR 31/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 09.03.2021 w sprawie udzielenia upoważnienia starszemu referentowi Sekcji Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowiedo podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz oraz prowadzenia postępowania w tych sprawach 2021-03-17 15:01:34
Zarządzenie NR 30/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 05.03.2021 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok 2021-03-17 15:00:45
Zarządzenie NR 29/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 05.03.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 2021-03-17 14:59:51
Zarządzenie NR 28/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.02.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Remont elewacji z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19 w ramach zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo" 2021-03-17 14:59:01
Zarządzenie NR 27/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.02.2021 w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskiwanym z nieruchomości stanowiących własność, bądź będących w zarządzie Gminy Władysławowo 2021-03-17 14:57:07
Zarządzenie NR 26/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.02.2021 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok 2021-03-17 14:56:22
Zarządzenie NR 25/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.02.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 2021-03-17 14:55:16
Zarządzenie NR 24/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.02.2021 w sprawie ewidencji szkół i placówek niepublicznych dla których Gmina Władysławowo jest organem rejestrującym 2021-03-17 14:54:23
Zarządzenie NR 23/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 24.02.2021 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok 2021-03-17 14:53:33
Zarządzenie NR 22/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 24.02.2021 w sprawie inwentaryzacji gotówki oraz druków ścisłego zarachowania znajdujących się w kasie Urzędu Miejskiego we Władysławowie za 2021 rok 2021-03-17 14:52:52
Zarządzenie NR 21/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 24.02.2021 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wyposażenia 2021-03-17 14:52:12
Zarządzenie NR 20/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 18.02.2021 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w roku 2021 2021-03-17 14:51:25
Zarządzenie NR 19/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 18.02.2021 w sprawie powołania zespołu przedstawicieli pracowników Urzędu Miejskiego we Władysławowie w celu wyboru oferty grupowego ubezpieczenia na życie 2021-03-17 14:47:07
Zarządzenie NR 18/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 18.02.2021 w sprawie funkcjonowania podteczek utworzonych w ramach klasyfikacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt obowiązującego w Urzędzie Miejskim we Władysławowie 2021-03-17 14:46:10
Zarządzenie NR 17/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 09.02.2021 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Władysławowo 2021-02-23 11:39:06
Zarządzenie NR 16/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 09.02.2021 w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Władysławowo 2021-02-23 11:38:33
Zarządzenie NR 15/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 09.02.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych we Władysławowie 2021-02-23 11:37:47
Zarządzenie NR 14/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 09.02.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. "Remont elewacji z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku Urzędu Miejskiego we Władysławowie w ramach zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo" 2021-02-23 11:37:19
Zarządzenie NR 13/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 09.02.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. "Wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją budynku Ratusza Miejskiego na potrzeby Klubu Seniora we Władysławowie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu nr RPPM.06.02.02-22-0043/20 pn. "Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów" z dnia 29.12.2020 r. 2021-02-23 11:36:37
Zarządzenie NR 12/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 01.02.2021 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok 2021-02-23 11:34:09
Zarządzenie NR 11/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 01.02.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 2021-02-23 11:32:50
Zarządzenie NR 10/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 27.01.2020 w sprawie Regulaminu wydawania i użytkowania Identyfikatorów uprawniających do wjazdu do strefy ograniczonej dostępności dla ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych na terenie Osiedla Hallerowo we Władysławowie 2021-01-28 16:49:14
Zarządzenie NR 9/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 27.01.2021 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok 2021-01-28 16:48:31
Zarządzenie NR 8/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 27.01.2021 w sprawie sposobu potwierdzania zawarcia umowy dzierżawy gruntów w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników 2021-01-28 16:47:46
Zarządzenie NR 7/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 22.01.2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwał w sprawie przyjęcia statutu Osiedla "……"-poszczególnych Sołectw 2021-01-28 16:47:05
Zarządzenie NR 6/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 22.01.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku 2021-01-28 16:46:15
Zarządzenie NR 5/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 22.01.2021 w sprawie upoważnienia Sekretarza Władysławowa do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Władysławowa oraz określenia upoważnienia do podejmowania innych czynności 2021-01-28 16:45:30
Zarządzenie NR 4/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 22.01.2021 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego we Władysławowie dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 2021 2021-01-28 16:44:48
Zarządzenie NR 3/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 18.01.2021 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021r. 2021-01-28 16:44:11
Zarządzenie NR 2/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 18.01.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Władysławowo na lata 2021-2034 2021-01-28 16:43:14
Zarządzenie NR 1/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 08.01.2021 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego do prac przy Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 roku 2021-01-28 16:42:24

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Stencel-Kansy

Data wytworzenia:
14 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Monika Stencel-Kansy

Data publikacji:
14 sty 2021, godz. 09:27

Osoba aktualizująca informacje

Monika Stencel-Kansy

Data aktualizacji:
14 sty 2021, godz. 09:27