Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

2021


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie NR 49/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 7.04.2021 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok 2021-04-16 13:28:16
Zarządzenie NR 48/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 7.04.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-04-16 12:24:21
Zarządzenie NR 47/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 02.04.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia drogowego 2021-04-16 12:20:31
Zarządzenie NR 46/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 31.03.2021 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu 2021-04-07 14:13:24
Zarządzenie NR 45/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 31.03.2021 w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Władysławowo 2021-04-07 12:28:25
Zarządzenie NR 44/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 31.03.2021 w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Władysławowo 2021-04-07 12:27:28
Zarządzenie NR 43/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 31.03.2021 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok 2021-04-07 12:23:45
Zarządzenie NR 42/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 29.03.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. ""Remont nawierzchni bitumicznych ul. Droga Chłapowska oraz ul. Jachtowej we Władysławowie" 2021-04-07 12:21:37
Zarządzenie NR 41/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 29.03.2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2020 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury we Władysławowie oraz informacji o stanie mienia komunalnego 2021-04-06 01:19:23
Zarządzenie NR 40/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 29.03.2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Władysławowo za rok 2020 2021-04-06 01:16:14
Zarządzenie NR 39/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 23.03.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2021-04-06 11:43:27
Zarządzenie NR 38/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 23.03.2021 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Przetargowej 2021-04-06 11:40:31
Zarządzenie NR 37/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 23.03.2021 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok 2021-04-06 11:37:15
Zarządzenie NR 36/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 23.03.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok 2021-04-06 10:10:44
Zarządzenie NR 35/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 09.03.2021 w sprawie powołania zespołu przedstawicieli pracownikówUrzędu Miejskiego we Władysławowie oraz jednostek organizacyjnych w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na Wybór Instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w Urzędzie Miejskim we Władysłąwowie oraz jednostkach podległych 2021-03-17 15:06:47
Zarządzenie NR 34/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 09.03.0.2021 w sprawie kwartalnego wymiaru godzin pracy u Urzędzie Miejskim we Władysławowie w 2021 roku oraz ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego we Władysławowi 2021-03-17 15:06:13
Zarządzenie NR 33/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 09.03.2021 w sprawie powołania Komisji Socjalnej na kadencję 2021-2024 2021-03-17 15:04:18
Zarządzenie NR 32/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 09.03.2021 w sprawie powołanie komisji przetargowej dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z dostawą i montażem Słupków miejskich 2021-03-17 15:02:20
Zarządzenie NR 31/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 09.03.2021 w sprawie udzielenia upoważnienia starszemu referentowi Sekcji Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowiedo podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz oraz prowadzenia postępowania w tych sprawach 2021-03-17 15:01:34
Zarządzenie NR 30/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 05.03.2021 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok 2021-03-17 15:00:45
Zarządzenie NR 29/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 05.03.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 2021-03-17 14:59:51
Zarządzenie NR 28/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.02.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. "Remont elewacji z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19 w ramach zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo" 2021-03-17 14:59:01
Zarządzenie NR 27/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.02.2021 w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskiwanym z nieruchomości stanowiących własność, bądź będących w zarządzie Gminy Władysławowo 2021-03-17 14:57:07
Zarządzenie NR 26/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.02.2021 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok 2021-03-17 14:56:22
Zarządzenie NR 25/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.02.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 2021-03-17 14:55:16
Zarządzenie NR 24/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.02.2021 w sprawie ewidencji szkół i placówek niepublicznych dla których Gmina Władysławowo jest organem rejestrującym 2021-03-17 14:54:23
Zarządzenie NR 23/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 24.02.2021 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok 2021-03-17 14:53:33
Zarządzenie NR 22/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 24.02.2021 w sprawie inwentaryzacji gotówki oraz druków ścisłego zarachowania znajdujących się w kasie Urzędu Miejskiego we Władysławowie za 2021 rok 2021-03-17 14:52:52
Zarządzenie NR 21/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 24.02.2021 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wyposażenia 2021-03-17 14:52:12
Zarządzenie NR 20/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 18.02.2021 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w roku 2021 2021-03-17 14:51:25
Zarządzenie NR 19/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 18.02.2021 w sprawie powołania zespołu przedstawicieli pracowników Urzędu Miejskiego we Władysławowie w celu wyboru oferty grupowego ubezpieczenia na życie 2021-03-17 14:47:07
Zarządzenie NR 18/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 18.02.2021 w sprawie funkcjonowania podteczek utworzonych w ramach klasyfikacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt obowiązującego w Urzędzie Miejskim we Władysławowie 2021-03-17 14:46:10
Zarządzenie NR 17/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 09.02.2021 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Władysławowo 2021-02-23 11:39:06
Zarządzenie NR 16/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 09.02.2021 w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Władysławowo 2021-02-23 11:38:33
Zarządzenie NR 15/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 09.02.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych we Władysławowie 2021-02-23 11:37:47
Zarządzenie NR 14/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 09.02.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. "Remont elewacji z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku Urzędu Miejskiego we Władysławowie w ramach zadania pn. "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo" 2021-02-23 11:37:19
Zarządzenie NR 13/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 09.02.2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn. "Wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją budynku Ratusza Miejskiego na potrzeby Klubu Seniora we Władysławowie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu nr RPPM.06.02.02-22-0043/20 pn. "Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów" z dnia 29.12.2020 r. 2021-02-23 11:36:37
Zarządzenie NR 12/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 01.02.2021 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok 2021-02-23 11:34:09
Zarządzenie NR 11/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 01.02.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 2021-02-23 11:32:50
Zarządzenie NR 10/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 27.01.2020 w sprawie Regulaminu wydawania i użytkowania Identyfikatorów uprawniających do wjazdu do strefy ograniczonej dostępności dla ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych na terenie Osiedla Hallerowo we Władysławowie 2021-01-28 16:49:14
Zarządzenie NR 9/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 27.01.2021 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2021 rok 2021-01-28 16:48:31
Zarządzenie NR 8/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 27.01.2021 w sprawie sposobu potwierdzania zawarcia umowy dzierżawy gruntów w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników 2021-01-28 16:47:46
Zarządzenie NR 7/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 22.01.2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwał w sprawie przyjęcia statutu Osiedla "……"-poszczególnych Sołectw 2021-01-28 16:47:05
Zarządzenie NR 6/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 22.01.2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku 2021-01-28 16:46:15
Zarządzenie NR 5/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 22.01.2021 w sprawie upoważnienia Sekretarza Władysławowa do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Władysławowa oraz określenia upoważnienia do podejmowania innych czynności 2021-01-28 16:45:30
Zarządzenie NR 4/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 22.01.2021 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego we Władysławowie dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 2021 2021-01-28 16:44:48
Zarządzenie NR 3/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 18.01.2021 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2021r. 2021-01-28 16:44:11
Zarządzenie NR 2/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 18.01.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finasowej Gminy Władysławowo na lata 2021-2034 2021-01-28 16:43:14
Zarządzenie NR 1/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 08.01.2021 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego do prac przy Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 roku 2021-01-28 16:42:24

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Stencel-Kansy

Data wytworzenia:
14 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Monika Stencel-Kansy

Data publikacji:
14 sty 2021, godz. 09:27

Osoba aktualizująca informacje

Monika Stencel-Kansy

Data aktualizacji:
14 sty 2021, godz. 09:27