Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Oświadczenia majątkowe radnych

Oświadczenia majątkowe Radnych

Radni gminy są zobowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej „oświadczeniem majątkowym”. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Radni składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskał mandat. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez radnego co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji. Radni oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach Przewodniczącemu Rady, a Przewodniczący Rady - właściwemu Wojewodzie. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonują osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe. Osoby, którym złożono oświadczenie majątkowe, przekazują jeden egzemplarz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
druk św.. m. radnego gminy (2) (PDF, 126.16Kb) 2021-05-17 07:56:41 115
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Kadencja 2018- 2023 2021-05-17 07:58:26

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Beata Jamros

Data wytworzenia:
17 maj 2021

Osoba dodająca informacje

Beata Jamros

Data publikacji:
17 maj 2021, godz. 07:56

Osoba aktualizująca informacje

Beata Jamros

Data aktualizacji:
17 maj 2021, godz. 07:56