Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie o naborze  na członka Młodzieżowej Rady Miejskiej Władysławowa (II nabór)

Na podstawie zapisów § 13 załącznika do Uchwały Nr LXXIII/1155/2023 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 31 października 2023 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej Władysławowa oraz nadania statutu, Przewodniczący Rady Miejskiej Władysławowa ogłasza nabór kandydatów na członka Młodzieżowej Rady Miejskiej Władysławowa na lata 2024-2025 w dniach od 8 stycznia 2024r. do 29 lutego 2024r. (Kadencja Młodzieżowej Rady trwa rok licząc od dnia wyboru).

Kandydatem na radnego może być osoba, która w dniu zgłoszenia spełnia łącznie następujące warunki:

  1. jest uczniem w przedziale klasowym: od klasy 7 szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej;
  2. zamieszkuje na terenie Gminy Władysławowo,
  3. uzyskała rekomendację jednego z niżej wymienionych podmiotów działających
   na terenie powiatu puckiego:
 1. samorządu uczniowskiego szkoły podstawowej / ponadpodstawowej;
 2. organizacji pozarządowej pracującej z młodzieżą lub na jej rzecz;
 3. wyraża zgodę na kandydowanie oraz działalność w Młodzieżowej Radzie Miejskiej
  (w przypadku osób niepełnoletnich zgodę wyraża także rodzic lub opiekun prawny).

Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie przez kandydata formularza zgłoszeniowego,
a następnie przesłanie formularza, wraz z rekomendacją (o której mowa w § 12 ust. 1 pkt. c Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej) drogą pocztową na adres: Urząd Miejski we Władysławowie ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo lub złożenie go w Biurze Obsługi Urzędu (parter budynku) przed upływem terminu wyznaczonego w ogłoszeniu o naborze. Koperta ze zgłoszeniem winna być opatrzona dopiskiem „Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej Władysławowa. Nie otwierać przed terminem obrad Zespołu Rekrutacyjnego”.

Wzór formularza, obejmujący informacje o kandydacie, pełnionych dotychczas funkcjach
i działalności społecznej, a także uzyskanej rekomendacji – zamieszczono poniżej.

Szczegółowa procedura wyboru członków Młodzieżowej Rady Miejskiej Władysławowa opisana jest w Rozdziale 6 załącznika do Uchwały Nr LXXIII/1155/2023 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 31 października 2023 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej Władysławowa oraz nadania statutu.

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
LXXIII.1155.2023 (PDF, 191.77Kb) 2024-01-25 10:10:59 28
formularz zgłoszeniowy (PDF, 158.27Kb) 2024-01-25 10:10:59 58
Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej (PDF, 227.13Kb) 2024-01-25 10:10:59 36
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Beata Jamros

Data wytworzenia:
25 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Beata Jamros

Data publikacji:
25 sty 2024, godz. 10:10

Osoba aktualizująca informacje

Beata Jamros

Data aktualizacji:
25 sty 2024, godz. 10:25