Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie Burmistrza Władysławowa w sprawie naboru kandydatów na funkcję opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej Władysławowa

I. Informacje ogólne

1. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) w związku z § 10 ust. 2 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej Władysławowa stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIII/1155/2023 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 31 października 2023r. (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 4 grudnia 2023 r., poz. 5321) zapraszam kandydatów do zgłaszania się na funkcję opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej Władysławowa.
2. Praca w charakterze opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej Władysławowa jest nieodpłatna. Za udział w posiedzeniach Młodzieżowej Rady opiekunowi nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

II. Wymagania stawiane wobec kandydatów na funkcję opiekuna

1. Stosownie do treści § 10 ust. 3 przywołanego powyżej Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej Władysławowa opiekunem Młodzieżowej Rady Miejskiej może być osoba, która:
1) jest osobą pełnoletnią
2) ma nieposzlakowaną opinię;
3) nie była karana sądownie za przestępstwa umyślne;
4) jest zaangażowana w działania na rzecz młodzieży.

III. Obowiązki opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej Władysławowa

Stosownie do treści § 10 ust. 1 przywołanego Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej Władysławowa do obowiązków opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej należy:
• zapewnienie pomocy merytorycznej i organizacyjnej;
• uczestniczenie w posiedzeniach Młodzieżowej Rady, posiedzeniach komisji i zespołów tematycznych;
• wsparcie przy organizacji spotkań Młodzieżowej Rady i jej przedstawicieli z władzami gminy, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami;
• wsparcie przy organizacji wydarzeń, konkursów, sporządzaniu projektów oraz wniosków do organów gminy i innych instytucji.

IV. Wybór kandydatów na opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej Władysławowa

1. Stosownie do treści § 10 ust. 2 przywołanego powyżej Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej, wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady dokonuje Rada Miejska Władysławowa spośród kandydatów, którzy dokonają zgłoszenia w wyznaczonym terminie.

Zgłoszenia kandydatów na opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej Władysławowa – dokonane wyłącznie na udostępnionym formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia (podpisane przez kandydata) zawierające oświadczenie, iż kandydat zapoznał się z obowiązkami opiekuna oraz oświadczenie, iż spełnia on wszelkie wymogi przewidziane Statutem Młodzieżowej Rady Miejskiej Władysławowa wobec kandydatów na opiekuna – należy dostarczyć w zamkniętej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na wskazany adres: Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego we Władysławowie, ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2024r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego) z opisem: „Zgłoszenie kandydata na opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej Władysławowa”.

Kandydat na opiekuna winien przedłożyć wraz z udostępnionym formularzem zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia: życiorys oraz ewentualne referencje potwierdzające posiadanie wiedzy i doświadczenia w realizacji projektów skierowanych do młodzieży.

Formularz można pobrać ze strony bip.wladyslawowo.pl – zakładka Młodzieżowa Rada Miejska Władysławowa - ogłoszenie o naborze na opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Do udzielania szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie upoważniony zostaje Sekretarz Władysławowa Wioleta Kowalska - Lewicka (tel. 58 674-54-35, adres email: w.lewicka@wladyslawowo.pl).


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
FORMULARZ-ZGOSZENIOWY-opiekun-MRM (PDF, 105.65Kb) 2024-03-07 14:21:31 24
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Beata Jamros

Data wytworzenia:
07 mar 2024

Osoba dodająca informacje

Beata Jamros

Data publikacji:
07 mar 2024, godz. 14:21

Osoba aktualizująca informacje

Beata Jamros

Data aktualizacji:
07 mar 2024, godz. 14:21