Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Gospodarka Odpadami

Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego we Władysławowie informuje o zmianie w metodzie naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 2023 roku w system GOK Gminy Władysławowo włączone zostały nieruchomości mieszane, tj. takie, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na której prowadzona jest działalność o charakterze wynajmu.

 

W związku z powyższym deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają obowiązek złożyć wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz mieszanych. W przypadku nieruchomości mieszanych, od 2023 roku nie ma możliwości podpisywania odrębnych umów z prywatnymi przedsiębiorcami na odbiór odpadów z części, na której prowadzona jest działalność o charakterze wynajmu. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w tut. Urzędzie zarówno na część zamieszkałą – z opłatą wyliczaną w oparciu o ilość mieszkających osób, jak i niezamieszkałą – z opłatą wyliczaną w oparciu o zużycie wody.

 

Na stronach www.wladyslawowo.pl oraz bip.wladyslawowo.pl zostały udostępnione:

  • druk deklaracji do wydruku,
  • druki w wersji interaktywnej, w których po wpisaniu podstawowych danych niezbędne obliczenia oraz opłaty zostaną wyliczone automatycznie,
  • instrukcja wypełnienia deklaracji,
  • kalkulator zużycia wody, pomocny do obliczenia wysokości opłaty z części, na której prowadzona jest działalność.

 

Jednocześnie przypominamy, że:

  • odpady zmieszane oddaje się wyłącznie w pojemnikach,
  • popiół i żużel z instalacji grzewczych jest odbierany razem z odpadami zmieszanymi,
  • szkło należy oddawać wyłącznie w pojemnikach o pojemności do 240 l (od momentu zaprzestania dostarczania worków na szło przez gminę),
  • pozostałe odpady segregowane mogą być zbierane zarówno w workach, jak i pojemnikach, jednak od momentu zaprzestania dostarczania worków przez gminę, należy je kupować we własnym zakresie.  

 


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Komunikaty 2021-01-24 13:58:40
Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2023 2021-01-24 13:47:49
Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Władysławowo 2021-01-24 13:50:10
Zasady segregacji odpadów komunalnych 2021-01-24 13:51:35
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2021-01-24 13:52:34
Regulacje prawne - uchwały 2021-01-25 09:29:15
Podmioty odbierające odpady komunalne na terenie Gminy Władysławowo 2021-01-24 13:51:04
Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 2021-01-24 13:52:06
Rejestr Działalności Regulowanej 2021-01-24 13:54:27
Działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych w Gminie Władysławowo 2021-01-24 13:55:29
Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 2021-01-24 13:55:49
Analiza gospodarki odpadami w Gminie Władysławowo 2021-01-24 13:53:01
Poziomy recyklingu odpadów komunalnych osiągnięte przez Gminę Władysławowo 2021-01-24 13:53:43

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Grażyna Janusch

Data wytworzenia:
24 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Grażyna Janusch

Data publikacji:
24 sty 2021, godz. 13:46

Osoba aktualizująca informacje

Grażyna Janusch

Data aktualizacji:
30 gru 2022, godz. 11:18