Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie o naborze na członka Młodzieżowej Rady Miejskiej Władysławowa (I nabór) - unieważniony

Aktualizacja z dnia 19 października 2023r.

Nie dokonano wyboru członków do Młodzieżowej Rady Miejskiej Władysławowa, ze względu na niezgłoszenie się wystarczającej liczby kandydatów (Zarządzenie Nr 222/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 19 października 2023r w sprawie: nieprzeprowadzenia wyboru członków do Młodzieżowej Rady Miejskiej Władysławowa)

Ogłoszenie o naborze 

na członka Młodzieżowej Rady Miejskiej Władysławowa

Na podstawie zapisów § 13 załącznika do Uchwały Nr LXVI/1097/2023 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej Władysławowa oraz nadania statutu, Przewodniczący Rady Miejskiej Władysławowa ogłasza  w dniach od 28 sierpnia do 29 września 2023r. nabór kandydatów na członka Młodzieżowej Rady Miejskiej Władysławowa na lata 2023-2024 (kadencja Rady kończy się 30 września w kolejnym roku od dnia wyborów).

Kandydatem na członka Młodzieżowej Rady Miejskiej Władysławowa może zostać uczeń szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, który w dniu zgłoszenia spełnia łącznie następujące warunki:

  1. mieści się w przedziale wiekowym od 13 lat
  2. posiada status ucznia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej;
  3. zamieszkuje na terenie gminy Władysławowo;
  4. uzyskała rekomendację jednego z niżej wymienionych podmiotów działających
   na terenie powiatu puckiego:
 1. samorządu uczniowskiego szkoły podstawowej / ponadpodstawowej;
 2. organizacji pozarządowej pracującej z młodzieżą lub na jej rzecz;
 3. wyraża zgodę na kandydowanie oraz działalność w Młodzieżowej Radzie Miejskiej
  (w przypadku osób niepełnoletnich zgodę wyraża także rodzic lub opiekun prawny);

Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie przez kandydata formularza zgłoszeniowego,
a następnie przesłanie formularza, wraz z rekomendacją (o której mowa w § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej) drogą pocztową na adres: Urząd Miejski we Władysławowie ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo lub złożenie go w Biurze Obsługi Urzędu (parter budynku) przed upływem terminu wyznaczonego w ogłoszeniu o naborze. Koperta ze zgłoszeniem winna być opatrzona dopiskiem „Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej Władysławowa. Nie otwierać przed terminem obrad Zespołu Rekrutacyjnego”.

Wzór formularza, obejmujący informacje o kandydacie, pełnionych dotychczas funkcjach
i działalności społecznej, a także uzyskanej rekomendacji – zamieszczono poniżej.

Szczegółowa procedura wyboru członków Młodzieżowej Rady Miejskiej Władysławowa opisana jest w Rozdziale 6 załącznika do Uchwały Nr LXVI/1097/2023 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej Władysławowa oraz nadania statutu.

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
LXVI.1097.2023 (PDF, 212.08Kb) 2024-01-25 10:04:04 0
formularz zgłoszeniowy (PDF, 157.04Kb) 2024-01-25 10:04:04 2
Statut Młodzieżowej Rady (PDF, 203.17Kb) 2024-01-25 10:04:04 1
zarządzenie w sprawie nieprzeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej Władysławowa (PDF, 91.38Kb) 2024-01-25 10:04:04 5
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Beata Jamros

Data wytworzenia:
25 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Beata Jamros

Data publikacji:
25 sty 2024, godz. 10:04

Osoba aktualizująca informacje

Beata Jamros

Data aktualizacji:
25 sty 2024, godz. 10:27