Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zespół Interdyscyplinarny

W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która powołała tzw. zespoły interdyscyplinarne. Zespół interdyscyplinarny tworzy burmistrz powołując do niego przedstawicieli: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi jak również prokuratorzy oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy. Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu zapewnia ośrodek pomocy społecznej. Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią. Do zadań zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych działań, a także ich efektów.  Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Konieczne jest opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pomocy i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie dotyczące: stanu zdrowia,  nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym i administracyjnym, ale są zobowiązani do zachowania poufności wszelkich informacji i danych.

Zespół Interdyscyplinarny powołuje zarządzeniem Burmistrz.

Skład Zespołu:

  • Przewodnicząca Zespołu: Anna Dettlaff - przedstawiciel opieki społecznej
  • przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • przedstawiciel Komisariatu Policji we Władysławowie
  • przedstawiciel Straży Miejskiej
  • przedstawiciel oświaty
  • przedstawiciel służby zdrowia
  • przedstawiciel Klubu Abstynenta "Ster" Władysławowskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich i Ofiar Przemocy w Rodzinie
  • przedstawiciel sądu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Techniczny

Data wytworzenia:
18 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Administrator Techniczny

Data publikacji:
18 sty 2021, godz. 10:59

Osoba aktualizująca informacje

Administrator Techniczny

Data aktualizacji:
22 lut 2021, godz. 12:54