Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Nieodpłatna pomoc prawna

Organizatorem nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu puckiego jest Starostwo Powiatowe w Pucku.

Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania punktu można zgłaszać telefonicznie pod numerem 58 673 42 02.


W celu umówienia wizyty na terenie powiatu puckiego można skorzystać ze strony internetowej:

Nieodpłatna pomoc prawna


Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Gminie Władysławowo jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:40 - 11:40 w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Gen. Józefa Hallera 19, 84-120 Władysławowo. 

Zapisy w godzinach pracy punktu pod numerem telefonu: 518 770 024. 


Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo – administracyjnym lub,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym, lub,

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie powiatu puckiego


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Zamek-Gliszczyńska

Data wytworzenia:
19 wrz 2023

Osoba dodająca informacje

Marta Zamek-Gliszczyńska

Data publikacji:
19 wrz 2023, godz. 11:57

Osoba aktualizująca informacje

Marta Zamek-Gliszczyńska

Data aktualizacji:
16 sty 2024, godz. 10:48