Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych ( tj. Dz.U.2022r. poz. 183) wybory walnego zgromadzenia izby rolniczych zarządza, w drodze uchwały, Krajowa Rada Izb Rolniczych.

Uchwałą nr 2/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych na dzień wyborów wyznaczono 24 września 2023 r. 

Członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są podatnicy podatku rolnego, czyli osoby fizyczne i prawne, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami gospodarstwa rolnego, tj. obszaru gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1ha lub 1haprzeliczeniowy. 

Posiadacze gruntów rolnych o powierzchni do 1ha lub 1 ha przeliczeniowego nie mieszczą się w definicji podatnika podatku rolnego stosowanej na potrzeby przepisów ustawy o izbach rolniczych i tym samym nie są z mocy prawa członkami samorządu rolniczego. 

Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania, zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie  ul. Gen. Hallera 19, 84-120 Władysławowo, w pokoju 215 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego we Władysławowie 25.08.2023 r.  Każdy rolnik może sprawdzić czy został w nim ujęty. 

Głosowanie w zarządzonych wyborach do walnych zgromadzeń izb rolniczych odbędzie się w dniu 24 września 2023 r. w godz. 8.00-18.00 (niedziela) w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie ul. Gen. Hallera 19 – sala 103 I piętro budynku Urzędu Miejskiego. 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Techniczny

Data wytworzenia:
16 sie 2023

Osoba dodająca informacje

Administrator Techniczny

Data publikacji:
16 sie 2023, godz. 13:51

Osoba aktualizująca informacje

Marta Zamek-Gliszczyńska

Data aktualizacji:
16 sie 2023, godz. 14:38