Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Związki i Stowarzyszenia z udziałem Gminy

Lp.

Logo Związku / Stowarzyszenia

Nazwa / siedziba / władze związku

Władze Związku / Stowarzyszenia

Przystąpienie Gminy / Delegat

1. 

 

Związek Miast i Gmin Morskich

ul. Wały Jagiellońskie 1
80-853 Gdańsk
tel. 58 323-70-08, fax 58 323-70-61

www.zmigm.org.pl

Skład Zarządu Związku Miast i Gmin Morskich:

Andrzej Bojanowski – Prezes, delegat miasta Gdańsk
Michał Przepiera – wiceprezes
Zbigniew Walczak – Członek Zarządu, delegat Gminy Gniewino
Waldemar Śmigielski – Członek Zarządu, delegat Darłowa
Krzysztof Swat – Członek Zarządu, delagat Krynicy Morskiej

Statut Związku: http://zmigm.org.pl/status-zmigm/

 

 

”Związek Miast i Gmin Morskich” rozwija idee Eugeniusza Kwiatkowskiego – założyciela Związku Gospodarczego Miast Morskich (1946). Zrzesza 32 samorządy nadmorskie. Przyjętą i uszanowaną przez gminy stowarzyszone zasadą jest apolityczność Związku.

Celem stowarzyszenia jest wspólne dążenie do gospodarczego i kulturowego rozwoju regionu nadmorskiego Polski i Gmin wchodzących w skład Związku. Korzyści wynikające z przynależności do Związku i aktywnego uczestniczenia w podejmowanych przez Związek działaniach:
1. Analizowanie i rozwiązywanie wspólnych problemów samorządów terytorialnych miast i gmin morskich.
2. Lobbing na rzecz rozwiązań prawnych, administracyjnych i inwestycyjnych sprzyjających rozwojowi gospodarczemu ziem nadmorskich.
3. Promocja dążeń, dokonań i walorów rekreacyjnych oraz gospodarczych gmin nadmorskich w specjalnych wydawnictwach i mediach oraz podczas rozmów i konferencji z udziałem parlamentarzystów, przedstawicieli rządu i administracji.
4. Inicjowanie przedsięwzięć i zachęcanie do udziału w przedsięwzięciach służących kreowaniu i podnoszeniu jakości produktu turystycznego oraz opieka merytoryczna i ochrona interesów gmin w trakcie realizacji tych przedsięwzięć.
5. Wspieranie gmin i interwencje w kontaktach z administracją państwową w sprawach zgodnych z przedmiotem działania Związku.
6. Inicjowanie i pilotowanie krajowych i międzynarodowych projektów w oparciu o fundusze pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych.

Do Stowarzyszenia„Związek Miast i Gmin Morskich” Gmina Władysławowo przystąpiła  w dn. 20.12.1991r. (XX/115/91) wówczas Związek Gmin Morskich

 

 

Delegatem Gminy Władysławowo w Stowarzyszeniu jest Burmistrz Władysławowa – Roman Kużel

 

 

2.

 

Związek Międzygminny Zatoki Puckiej,

84-120 Władysławowo,
ul. Władysławowska 84
tel. 58 674 20 34,  58 674 20 36,
faks : 58 674 15 69, e-mail : zmzp@wp.pl

Zarząd:
1. Przewodniczący: Arkadiusz Gawrych,
2. Zastępca Przewodniczącego Zarządu - Hanna Pruchniewska, 
3. Członek Zarządu - Roman Kużel
Przewodniczący Zgromadzenia
Tadeusz Puszkarczuk - Wójt Gminy Puck

Statut Związku: http://www.zmzp.pl/index.php?id=211

 

Związek wykonuje zadania publiczne w zakresie:
1) realizacji wspólnych przedsięwzięć dotyczących gospodarki odpadami, w tym w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych, na obszarze gmin członków Związku,
2) realizacji wspólnych przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska naturalnego w zakresie dotyczącym wód, w tym działania związane z ochroną bioróżnorodności Zatoki Puckiej i Gdańskiej,
3) podejmowania wspólnych działań promujących turystykę na obszarze gmin – członków Związku,
4) realizacji wspólnych przedsięwzięć dotyczących modernizacji oraz rozbudowy układów komunikacyjnych na terenie gmin-członków Związku,
2. W celu realizacji zadań Związku, o których mowa w ust. 1, Związek może pozyskiwać środki finansowe ze źródeł krajowych i zagranicznych.

Do Związku Międzygminnego  Gmina Władysławowo przystąpiła  w dn. 20.12.1991r. (XX/115/91) wówczas Związek Gmin Morskich

 

 

Delegatem Gminy Władysławowo w Stowarzyszeniu jest Burmistrz Władysławowa – Roman Kużel oraz radny Bogdan Łagocki.

 

 

3. 

 logo_kaszuby_polnocne

Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna

Adres biura:
Kłanino, Szkolna 4, 84-107 Starzyno,
tel. +48 603 039 013
e-mail: biuro@kaszubypolnocne.pl

http://www.kaszubypolnocne.pl/

Skład Zarządu:
1. Marta Balicka – Prezes
2. Jacek Thiel – Wiceprezes
3. Anna Padée-Kruszczak – Wiceprezes
4. Marek Dykta – Skarbnik
5. Marcin Selonke - Sekretarz

Statut Stowarzyszenia:

http://www.kaszubypolnocne.pl/strona-16-o_nas.html

 

Stowarzyszenie Turystyczne "Kaszuby Północne" Lokalna Organizacja Turystyczna istnieje na rynku od ponad 15 lat i zajmuje się promocją turystyczną powiatów: puckiego i wejherowskiego, wspomaganiem funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej oraz modernizacją infrastruktury turystycznej.

Swoje cele realizujemy poprzez m. in.:

 • wydawanie prasy regionalnej Ziemia Pucka.info, ziemiapucka.info
 • dystrybucję wykonanych materiałów promocyjnych na stoiskach wystawienniczych oraz w punktach IT,
 • udział w imprezach plenerowych w sezonie letnim,
 • działalność wydawniczą,
 • obsługę portali turystycznych: pomorskie.travel, www.kaszubypolnocne.pl,
 • promocję wydarzeń kulturalnych i sportowych w regionie,
 • udział w targach branżowych na terenie kraju i za granicą.

 

Do Stowarzyszenia Gmina Władysławowo przystąpiła w dn.  08.02.2000r. (XVIII/118/2000)

 

Przedstawicielami Gminy Władysławowo są:

 1. p. Piotr Dettlaff
 2. p. Janusz Nowicki

powołani Uchwałą RM Nr III/25/2018 z dn. 19.12.2018r.

4.

 logo_plgr

Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka

 

Biuro Stowarzyszenia
ul. Portowa 15
84-120 Władysławowo
tel. 58 774 68 90
tel. kom: +48 722 224 585
e-mail: biuro@plgr.pl

 

http://plgr.pl/

 

Zarząd:

Zbigniew Chmaruk – Prezes Zarządu
Piotr Necel – Wiceprezes Zarządu
Jarosław Kirszling – Członek Zarządu
Henryk Indyk – Członek Zarządu
Jarosław Glembin – Członek Zarządu
Michał Kohnke – Członek Zarządu
Marek Krzebietke – Członek Zarządu
Tadeusz Muża – Członek Zarządu

 

Statut Stowarzyszenia:

http://plgr.pl/plgr/dokumentacja-plgr/

 

Formalne utworzenie stowarzyszenia Północnokaszubska LGR miało miejsce w dniu 22.09.2009 r., w którym odbyło się zebranie założycielskie. W spotkaniu tym uczestniczyło 76 członków założycieli. Podjęli oni stosowne uchwały umożliwiające rejestrację podmiotu w sądzie. W skład Północnokaszubskiej LGR wchodzi 7 gmin stanowiących łącznie obszar Powiatu Puckiego . Ludność według stałego miejsca zameldowania na 31 grudnia 2013 r. wynosiła 81 597 osoby. Powierzchnia gmin wchodzących w skład LGR to 572,14 km².

Do Stowarzyszenia „Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka”  Gmina Władysławowo przystąpiła w dn. 26.08.2009r. (XXXVI/354/2009)

 

Reprezentantem Gminy jest Burmistrz Władysławowa Roman Kużel oraz Kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej tut. Urzędu  Wiesia Karczewska.

5.

 logo_omg

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot

 

ul. Długi Targ 39/40
80–830 Gdańsk
tel. 58 526 81 42, fax. 58 303 63 07

biuro@metropoliagdansk.pl

 

Zarząd:

 1. Aleksandra Dulkiewicz Prezes Zarządu OMG-G-S Prezydent Miasta Gdańska,
 2. Wojciech Szczurek Wiceprezes Zarządu OMG-G-S Prezydent Miasta Gdyni,
 3. Jacek Karnowski Wiceprezes Zarządu OMG-G-S Prezydent Miasta Sopotu,
 4. Gabriela Lisius Skarbnik OMG-G-S Starosta Wejherowski,
 5. Jacek Michalski Członek Zarządu OMG-G-S Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego
 6. Mirosław Pobłock iCzłonek Zarządu OMG-G-S Prezydent Miasta Tczewa
 7. Mirosław Jan Czapla Członek Zarządu OMG-G-S Starosta Powiatu Malborskiego
 8. Marek Zimakowsk iCzłonek Zarządu OMG-G-SWójt Gminy Przywidz,
 9.  Jarosław Białk Członek Zarządu OMG-G-S Starosta Powiatu Puckiego
 10. Bogdan Łapa Członek Zarządu OMG-G-S Starosta Powiatu Kartuskiego
 11. Krzysztof Hildebrandt Członek Zarządu OMG-G-S Prezydent Miasta Wejherowa
 12. Alicja Zajączkowska Członek Zarządu OMG-G-S Starosta Lęborski

Statut Stowarzyszenia:

https://www.metropoliagdansk.pl/kim-jestesmy/dokumenty/

 

Gdański Obszar Metropolitalny to powołane 15 września 2011 roku stowarzyszenie samorządowe mające na celu zacieśnienie współpracy i doprowadzenie do harmonijnego rozwoju całego obszaru metropolitalnego wokół Gdańska, poprzez jak najlepsze wykorzystanie potencjału miast i gmin członkowskich, z poszanowaniem ich odrębności i specyfiki. Obecnie, w ramach GOM działa 49 samorządów.
Więcej w temacie: https://www.metropoliagdansk.pl/kim-jestesmy/

 

 

Do Stowarzyszenia Gmina Władysławowo przystąpiła w dn. 28.01.2015r. (IV/28/2015)

Delegatem Gminy Władysławowo w Stowarzyszeniu jest Burmistrz Władysławowa – Roman Kużel

 

 

6.

 logo_zmp

Związek Miast Polskich

 

61-517 Poznań, ul. Robocza 42
tel. 61 633 50 50, fax: 61 633 50 60
e-mail: biuro@zmp.poznan.pl

Zarząd Związku VIII kadencji (2019-2024)
1. Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic – PREZES ZMP (Niezależni)
2. Krzysztof Żuk, prezydent Lublina – WICEPREZES ZMP (Koalicja Obywatelska)
3. Paweł Osiewała, prezydent Sieradza – WICEPREZES ZMP (Zjednoczona Prawica)
4. Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa – SEKRETARZ (Ludowcy)

Statut Związku:

http://www.zmp.poznan.pl/strony/statut

 

Związek Miast Polskich to ogólnopolska organizacja samorządowa, która reprezentuje interesy dużych i małych miast, wspiera samorządność lokalną i decentralizację, dąży do lepszego rozwoju miast polskich. Zadania te realizuje poprzez lobbing legislacyjny, wsparcie eksperckie, wymianę doświadczeń, promocję miast, współpracę zagraniczną oraz działalność informacyjną i wydawniczą.

Związek istnieje od 1917 roku i już w okresie międzywojennym mógł poszczycić się wieloma osiągnięciami. Po II wojnie światowej działalność ZMP została uniemożliwiona. Jednak zaraz po pierwszych po wojnie wolnych wyborach lokalnych (27 maja 1990 r.) pojawiła się inicjatywa odtworzenia Związku. W ciągu kilku miesięcy rady blisko 60 miast podjęły uchwały o przystąpieniu do Związku i w styczniu 1991 roku odbył się w Poznaniu – statutowej siedzibie Związku – jego Kongres Restytucyjny. Obecnie do Związku należy 299 miast. Mieszka w nich około 72% miejskiej ludności kraju. 

ZMP jest jedyną samorządową organizacją, na forum której liderzy z miast różnej wielkości, reprezentujący różne opcje polityczne, dzielą się doświadczeniami na temat codziennego zarządzania i wspólnie wypracowują jednolite stanowiska w sprawach ważnych dla polskich miast. Owa różnorodność członków stanowi unikalną wartość Związku i jest jego siłą. Na przestrzeni lat udało się wypracować formułę, która zapewnia apolityczność podejmowanych przez Związek działań. Od początku działalności Związek jest organizacją samorządową, w której członkowie władz statutowych nie pobierają żadnych wynagrodzeń ani diet.

Do Związku Miast Polskich Gmina Władysławowo przystąpiła w dn. 27.02.2019r. (V/75/2019)

Delegatem Gminy Władysławowo w Stowarzyszeniu jest Burmistrz Władysławowa – Roman Kużel

 

 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Techniczny

Data wytworzenia:
18 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Administrator Techniczny

Data publikacji:
18 sty 2021, godz. 11:00

Osoba aktualizująca informacje

Administrator Techniczny

Data aktualizacji:
22 lut 2021, godz. 12:01