1489 2022 | BIP - Gmina Władysławowo
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2022


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie NR 111/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 20.06.2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustanowienia oraz określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 2022-07-01 10:01:28
Zarządzenie NR 110/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 20.06.2022 w sprawie dokoniania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2022 rok 2022-07-01 10:01:04
Zarządzenie NR 109/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 20.06.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 2022-07-01 10:00:06
Zarządzenie NR 108/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 20.06.2022 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu w zakresie prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę o numerze 95/20 obr. Władysławowo 09 2022-07-01 09:57:41
Zarządzenie NR 107/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 20.06.2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 200/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 14.12.2021r. W sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Arcgitektonicznej w Gminie Władysławowo oraz ustalenia jej składu osobowego, regulaminu, organizacji i trybu działania 2022-07-01 09:56:55
Zarządzenie NR 106/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 20.06.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Odbudowa zejścia na plażę nr 14 w Chłapowie z materiałów dostarczonych przez Zamawiającego" 2022-06-22 08:36:12
"Zarządzenie NR 105/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 20.06.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa materiałów na odbudowę zejścia na plażę nr 14 w Chłapowie”" 2022-06-22 08:35:44
Zarządzenie NR 104/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 06.06.2022 w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Władysławowo w roku 2021/2022 2022-06-22 08:35:18
Zarządzenie NR 103/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 06.06.2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2022-06-22 08:34:44
Zarządzenie NR 102/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 06.06.2022 w sprawie pełnomocnictwa dla p. Grażyny Janusch do reprezentowania Gminy Władysławowo na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników ZZO „Czysta Błękitna Kraina” Spółka z o.o. w Czarnówku 2022-06-22 08:34:16
Zarządzenie NR 101/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 06.06.2022 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jastrzębiej Górze 2022-06-22 08:33:51
Zarządzenie NR 100/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 02.06.2022 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2022 rok 2022-06-22 08:32:58
Zarządzenie NR 099/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 02.06.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-06-22 08:32:22
Zarządzenie NR 098/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.05.2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Władysławowo za 2021 r. oraz innych informacji 2022-05-31 13:07:21
Zarządzenie NR 097/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.05.2022 w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Władysławowo za 2021 rok 2022-05-31 13:06:45
Zarządzenie NR 096/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.05.2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. dowodów osobistych 2022-05-31 13:05:29
Zarządzenie NR 095/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.05.2022 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2022 rok 2022-05-31 13:04:37
Zarządzenie NR 094/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.05.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-05-31 13:03:59
Zarządzenie NR 093/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 25.05.2022 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2022 rok 2022-05-31 13:03:26
Zarządzenie NR 092/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 25.05.2022 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych 2022-05-31 13:02:48
Zarządzenie NR 091/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 19.05.2022 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Jastrzębiej Górze 2022-05-25 08:04:25
Zarządzenie NR 090/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 19.05.2022 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 we Władysławowie 2022-05-25 08:03:53
Zarządzenie NR 089/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 16.05.2022 w sprawie zmian w dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości 2022-05-25 08:03:19
Zarządzenie NR 088/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 16.05.2022 w sprawie powołania Komisjii do spraw sprawdzania kompletności i poprawności wniosków o dotację celową na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Władysławowo 2022-05-25 08:02:46
Zarządzenie NR 087/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 16.05.2022 w sprawie wyznaczenia Kierownika kancelarii materiałów niejawnych w Urzędzie Miejskim we Władysławowie 2022-05-25 08:02:13
Zarządzenie NR 086/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 16.05.2022 w sprawie powołania reprezentacji osób sprawująych kontrolę nad KZP 2022-05-25 08:01:47
Zarządzenie NR 085/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 12.05.2022 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2022 rok 2022-05-25 08:01:17
Zarządzenie NR 084/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 12.05.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-05-25 08:00:36
Zarządzenie NR 083/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 04.05.2022 w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Władysławowo 2022-05-09 11:55:48
Zarządzenie NR 082/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 04.05.2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora ZS Nr 1 we Władysławowie 2022-05-09 11:55:16
Zarządzenie NR 081/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 04.05.2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły 2022-05-09 11:54:48
"Zarządzenie NR 080/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 29.04.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie ul. Dworcowej od ul. Błękitnej Armii do ul. Żeromskiego wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 215 we Władysławowie w ramach zadania pn. "Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi" 2022-05-04 14:49:25
Zarządzenie NR 079/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 28.04.2022 w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Władysławowo 2022-05-04 14:47:46
Zarządzenie NR 078/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 28.04.2022 w sprawie pobierania opłat za korzystanie z toalet publicznych 2022-05-04 14:47:23
Zarządzenie NR 077/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 28.04.2022 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2022 rok 2022-05-04 12:46:52
Zarządzenie NR 076/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 28.04.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-05-04 12:46:14
Zarządzenie NR 075/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 27.04.2022 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2022 rok 2022-05-04 12:45:34
Zarządzenie NR 074/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.04.2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Centrum Kultury we Władysławowie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej we Władysławowie za rok 2021 2022-05-04 12:44:35
Zarządzenie NR 073/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 19.04.2022 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Władysławowo a I kwartał 2022 roku orz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 2022-05-04 12:43:49
Zarządzenie NR 072/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 19.04.2022 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Władysławowo bądź będących w użytkowaniu wieczystym 2022-05-04 12:43:17
Zarządzenie NR 071/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 19.04.2022 w sprawie utworzenia oddziałów przygotowawczych w szkołach prowadzonych przez Gminę Władysławowo 2022-04-21 09:47:36
Zarządzenie NR 070/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 19.04.2022 w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim we Władysławowie przy realizacji projektu grantowego pn.: "Cyfrowa Gmina", realizowanego na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 3991/2/2021, zawartej w dniu 29.03.2022 r. pomiedzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie a Gminą Władysławowo 2022-04-21 09:47:11
Zarządzenie NR 069/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 19.04.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Budowa zbiorników retencjonujących wodę deszczową w ciągu ul. Portowej we Władysławowie 2022-04-21 09:46:45
Zarządzenie NR 068/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 13.04.2022 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2022 rok 2022-04-21 09:46:23
Zarządzenie NR 067/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 13.04.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-04-21 09:45:55
Zarządzenie NR 066/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 13.04.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie ul. Dworcowej od ul. Błękitnej Armii do ul. Żeromskiego wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 215 we Władysławowie w ramach zadania pn. "Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi" 2022-04-21 09:45:22
Zarządzenie NR 065/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 13.04.2022 w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji we Władysławowie do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli związanych z realizacją operacji pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę skweru rekreacyjnego w miejscowości Chłapowo" 2022-04-21 09:44:51
Zarządzenie NR 064/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 06.04.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-04-11 11:02:53
Zarządzenie NR 063/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 31.03.2022 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2022 rok 2022-04-11 11:02:22
Zarządzenie NR 062/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 31.03.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-04-11 11:01:46
Zarządzenie NR 061/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 30.03.2022 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2022 rok 2022-04-05 11:23:48
Zarządzenie NR 060/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 28.03.2022 w sprawie upoważnienia starszego specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, a w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe, także do wydawania w tych sprawach decyzji 2022-04-05 11:23:10
Zarządzenie NR 059/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 28.03.2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" -edycja 2022 2022-04-05 11:22:41
Zarządzenie NR 058/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 28.03.2022 w sprawie upoważnienia starszego referenta Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, a w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe, także do wydawania w tych sprawach decyzji 2022-04-05 11:20:58
Zarządzenie NR 057/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 28.03.2022 w sprawie upoważnienia starszego pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, a w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe, także do wydawania w tych sprawach decyzji 2022-04-05 11:20:36
Zarządzenie NR 056/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 28.03.2022 w sprawie upoważnienia Specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, a w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe, także do wydawania w tych sprawach decyzji 2022-04-05 11:20:08
Zarządzenie NR 055/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 28.03.2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, a w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe, także do wydawania w tych sprawach decyzji 2022-04-05 11:18:20
Zarządzenie NR 054/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 28.03.2022 w sprawie upoważnienia starszego pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, a w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe, także do wydawania w tych sprawach decyzji 2022-04-05 11:17:52
Zarządzenie NR 053/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 28.03.2022 w sprawie upoważnienia koordynatora sekcji świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, a w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe, także do wydawania w tych sprawach decyzji 2022-04-05 11:17:23
Zarządzenie NR 052/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 28.03.2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do realizacji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" -edycja 2022 2022-04-05 11:16:58
Zarządzenie NR 051/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 28.03.2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do wykonywania czynności związanych z wypłaceniem świadczenia pieniężnego osobą skierowanym do prac społecznie użytecznych 2022-04-05 11:16:26
Zarządzenie NR 050/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 28.03.2022 w sprawie upoważnienia starszego specjalisty pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, a w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe, także do wydawania w tych sprawach decyzji 2022-04-05 11:15:53
Zarządzenie NR 049/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 28.03.2022 w sprawie ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Jastrzębiej Górze 2022-04-05 11:15:25
Zarządzenie NR 048/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 28.03.2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we Władysławowie orz Technikum we Władysławowie 2022-04-05 11:14:58
Zarządzenie NR 047/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 28.03.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Budowa oświetlenia drogowego ulic oraz boiska sportowego w Gminie Władysławowo 2022-03-29 11:41:36
Zarządzenie NR 046/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 28.03.2022 w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim we Władysławowie przy realizacji projektu grantowego pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, realizowanego na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 998/2022, zawartej w dniu 01.03.2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie a Gminą Władysławowo 2022-03-29 11:41:01
Zarządzenie NR 045/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 21.03.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym bez negocjacji, na zakup i dostawę nowych komputerów przenośnych i w ramach realizacji projektu grantowego "Wspracie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" 2022-03-29 11:39:52
Zarządzenie NR 044/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 21.03.2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2021 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury we Władysławowie oraz informacji o stanie mienia komunalnego 2022-03-28 08:23:18
Zarządzenie NR 043/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 21.03.2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Władysławowo za 2021 rok 2022-03-28 08:21:12
Zarządzenie NR 042/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 11.03.2022 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Władysławowo na rok 2022 2022-03-16 08:13:08
Zarządzenie NR 041/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 11.03.2022 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2022 rok 2022-03-16 08:12:34
Zarządzenie NR 040/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 11.03.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-03-16 08:12:03
Zarządzenie NR 039/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 09.03.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym bez negocjacji, na modernizację oświetlenia tradycyjnego w budynku Domu Rybaka we Władysławowie w ramach zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo" 2022-03-11 09:16:21
Zarządzenie NR 038/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 09.03.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym bez negocjacji, na remont placu zabaw we Władysławowie przy ul. Młyńskiej i Przybyszewskiego oraz ul. Szkutników i Źródlanej 2022-03-11 09:18:12
Zarządzenie NR 037/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 09.03.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych wszczętych w 2022 roku na zaciągnięcie kredytu długoterminowego na porycie planowanego deficytu budżetu Gminy Władysławowo na rok 2022 do wysokości nieprzekraczającej kwoty 32 156 862,00 zł 2022-03-11 09:09:50
Zarządzenie NR 036/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 02.03.2022 w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych 2022-03-09 15:27:49
Zarządzenie NR 035/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 02.03.2022 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2022 rok 2022-03-07 09:05:31
Zarządzenie NR 034/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 23.02.2022 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 134/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej szczegółowe zasady postępowania związanego z udzielaniem ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter publicznoprawny 2022-03-07 09:03:48
Zarządzenie NR 033/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 21.02.2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2022-02-24 08:57:22
Zarządzenie NR 032/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 21.02.2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2022-02-24 08:56:58
Zarządzenie NR 031/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 21.02.2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 180/2021 Burmistrza Władysławowa z dnia 15 listopada 2021r. w sprawie: kwartalnego wymiaru godzin pracy w Urzędzie Miejskim we Władysławowie w 2022 roku oraz ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego we Władysławowie 2022-02-24 08:56:18
Zarządzenie NR 030/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 21.02.2022 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 10 stycznia 2022r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim we Władysławowie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych 2022-02-24 08:54:35
Zarządzenie NR 029/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 15.02.2022 w sprawie określenia form przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych 2022-02-18 12:46:30
Zarządzenie NR 028/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 15.02.2022 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenia regulaminu jej pracy 2022-02-18 12:46:01
Zarządzenie NR 027/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 15.02.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowejdo przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie podstawowym bez negocjacji, na budowę wejśc na plażę nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9 w zakresie: nawierzchni, przyłączy i instalacji zewnętrznych (wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej), małej architektury i czterech toalet publicznych przefabrykowanych 2022-02-18 12:45:39
"Zarządzenie NR 026/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 15.02.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie ul. Dworcowej od ul. Błękitnej Armii do ul. Żeromskiego wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 215 we Władysławowie w ramach zadania pn. ""Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi""." 2022-02-18 12:45:12
Zarządzenie NR 025/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 15.02.2022 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2022 rok 2022-02-18 12:44:53
Zarządzenie NR 024/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 15.02.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-02-18 12:44:02
Zarządzenie NR 023/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 14.02.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. " Pełnienie nadzorów inwestorskich w 2022 roku" 2022-02-18 12:43:27
Zarządzenie NR 022/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 02.02.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we Władysławowie 2022-02-17 08:56:04
Zarządzenie NR 021/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 02.02.2022 w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Władysławowo 2022-02-16 07:54:53
Zarządzenie NR 020/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 02.02.2022 w sprawie likwidacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wyposażenia znajdujących się na stanie Gminy Władysławowo, w ewidencji prowadzonej przez Urząd Miejski we Władysławowie 2022-02-16 07:54:06
Zarządzenie NR 019/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 02.02.2022 w sprawie zmian w dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości 2022-02-16 07:53:24
Zarządzenie NR 018/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 31.01.2022 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2022 rok 2022-02-02 10:24:56
Zarządzenie NR 017/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 31.01.2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok 2022-02-02 10:24:28
Zarządzenie NR 016/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.01.2022 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygototwania i przeprowadzenia postępowiania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Władysławowo 2022-02-02 10:23:46
Zarządzenie NR 015/022 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.01.2022 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2022 rok 2022-02-02 10:23:15
Zarządzenie NR 014/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 20.01.2022 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez podmioty prowadzące działalnośc pożytku publicznego na realizację zadań w roku 2022 2022-01-26 10:23:19
Zarządzenie NR 013/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 20.01.2022 w sprawie funkcjonowania podteczek utworzonych w ramach klasyfkacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt obowiązującego w Urzędzie Miejskim we Władysławowie 2022-01-26 10:21:24
Zarządzenie NR 012/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 20.01.2022 w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych Gminy Władysławowo 2022-01-26 10:19:57
Zarządzenie NR 011/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 17.01.2022 w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Władysławowo na lata 2022 – 2024 2022-01-20 09:52:24
Zarządzenie NR 010/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 17.01.2022 w sprawie przyjęcia planu kontroli w podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych gminy, w stowarzyszeniach i klubach sportowych oraz organizacjach pozarządowych na rok 2022 2022-01-20 09:51:00
Zarządzenie NR 009/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 17.01.2022 w sprawie ustalenia regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych we Władysławowie 2022-01-20 09:50:25
Zarządzenie NR 008/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 10.01.2022 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim we Władysławowie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych 2022-01-20 09:49:57
Zarządzenie NR 007/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 10.01.2022 w sprawie udzielenia upoważnienia starszemu referentowi sekcji świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do prowadzenia postępowań w sprawach ustalania prawa do dodatku osłonowego należącego do właściwości gminy oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 2 ust. 12 2022-01-13 11:37:42
Zarządzenie NR 006/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 10.01.2022 w sprawie udzielenia upoważnienia inspektorowi sekcji świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do prowadzenia postępowań w sprawach ustalania prawa do dodatku osłonowego należącego do właściwości gminy oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 2 ust. 12 2022-01-13 11:37:16
Zarządzenie NR 005/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 10.01.2022 w sprawie udzielenia upoważnienia starszemu inspektorowi sekcji świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do prowadzenia postępowań w sprawach ustalania prawa do dodatku osłonowego należącego do właściwości gminy oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 2 ust. 12 2022-01-13 11:36:47
Zarządzenie NR 004/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 10.01.2022 w sprawie udzielenia upoważnienia koordynatorowi sekcji świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do prowadzenia postępowań w sprawach ustalania prawa do dodatku osłonowego należącego do właściwości gminy oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 2 ust. 12 2022-01-13 11:36:19
Zarządzenie NR 003/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 10.01.2022 w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do prowadzenia postępowań w sprawach ustalania prawa do dodatku osłonowego należącego do właściwości gminy, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć w tym decyzji oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 2 ust. 12 2022-01-13 11:35:51
Zarządzenie NR 002/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 10.01.2022 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2022 rok 2022-01-13 11:35:23
Zarządzenie NR 001/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 10.01.2022 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko: Kierownik Referatu Terenowej Służby Ratowniczej 2022-01-13 11:34:52

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Stencel-Kansy

Data wytworzenia:
11 sty 2022

Osoba dodająca informacje

Monika Stencel-Kansy

Data publikacji:
11 sty 2022, godz. 11:52

Osoba aktualizująca informacje

Monika Stencel-Kansy

Data aktualizacji:
11 sty 2022, godz. 11:52