Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2023


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie NR 269/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 29.12.2023 w sprawie ustalenia, trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Władysławowo jest organem rejestrującym 2024-01-10 11:53:15
Zarządzenie NR 268/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 29.12.2023 w sprawie stosowania mechanizmu podzielnej płatności (split payment) oraz zasad weryfikacji kontrahentów przed dokonaniem płatności faktury 2024-01-10 11:51:35
Zarządzenie NR 267/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 29.12.2023 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Władysławowo na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Władysławowo w 2024 r. 2024-01-09 07:50:25
Zarządzenie NR 266/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 29.12.2023 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2024-01-09 07:48:49
Zarządzenie NR 265/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 29.12.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2024-01-09 07:48:15
Zarządzenie NR 264/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 29.12.2023 w sprawie określenia planu finansowego jednostki samorządu terytorialnego na 2024 rok 2024-01-09 07:46:52
Zarządzenie NR 263/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 29.12.2023 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2024-01-09 07:46:10
Zarządzenie NR 262/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 19.12.2023 w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Partnera, powołania Komisji oceniającej i ustalenia Regulaminu otwartego naboru na Partnera w naborze projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Piorytet 5. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza, działanie 5.8 Edukacja ogólna i zawodowa, określonego w Regulaminie Wyboru Projektów nabór nr FEPM.05.08-IZ.00-006/23 w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2021-2027 2024-01-09 07:45:34
Zarządzenie NR 261/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 19.12.2023 w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych gminy Władysławowo za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu 2023-12-28 15:23:23
Zarządzenie NR 260/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 19.12.2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku 2023-12-21 08:57:01
Zarządzenie NR 259/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 14.12.2023 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-12-21 08:56:25
Zarządzenie NR 258/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 14.12.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-12-21 08:55:10
Zarządzenie NR 257/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 14.12.2023 w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości 2023-12-21 08:54:25
Zarządzenie NR 256/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 08.12.2024 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-12-15 08:10:01
Zarządzenie NR 255/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 08.12.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-12-15 08:09:05
Zarządzenie NR 254/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 30.11.2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko: Podinspektor w Referacie Finansowo-Budżetowym 2023-12-08 09:16:20
Zarządzenie NR 253/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 30.11.2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko: Podinspektor w Referacie Finansowo-Budżetowym 2023-12-08 09:15:08
Zarządzenie NR 252/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 30.11.2023 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-12-08 09:14:36
Zarządzenie NR 251/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 30.11.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-12-08 09:13:59
Zarządzenie NR 250/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 29.11.2023 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawę wyposażenia biur w Urzędzie Miejskim - etap drugi - w ramach zadania pn. "Przebudowa wnętrza oraz wyposażenie Ratusza Miejskiego we Władysławowie 2023-12-08 09:13:19
Zarządzenie NR 249/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 29.11.2023 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-12-06 08:19:42
Zarządzenie NR 248/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 23.11.2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie pn. Świadczenie usługi monitoringu na terenie Gminy Władysławowo 2023-12-06 08:18:54
Zarządzenie NR 247/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 23.11.2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024r. 2023-12-06 08:18:23
Zarządzenie NR 246/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 23.11.2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych pn. "Budowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Gen. J. Hallera i ul. Towarowej we Władysławowie" 2023-12-06 08:17:38
Zarządzenie NR 245/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 13.11.2023 w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego 2023-11-22 14:34:14
Zarządzenie NR 244/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 13.11.2023 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-11-22 14:33:10
Zarządzenie NR 243/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 13.11.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-11-22 14:32:13
Zarządzenie NR 242/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 13.11.2023 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Władysławowo na rok 2024 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej 2023-11-22 14:30:44
Zarządzenie NR 241/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 13.11.2023 w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2024 - 2039 2023-11-22 13:58:55
Zarządzenie NR 240/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 13.11.2023 w sprawie kwartalnego wymiaru godzin pracy w Urzędzie Miejskim we Władysławowie w 2024 roku oraz ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego we Władysławowie 2023-11-14 15:02:52
Zarządzenie NR 239/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 13.11.2023 w sprawie powierzenia Ośrodkowi Pomocy Społecznej we Władysławowie realizacji działań w ramach programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie 2023-11-14 15:02:01
Zarządzenie NR 238/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 13.11.2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych na przebudowę drogi gminnej ul. Fenikowskiego we Władysławowie 2023-11-14 14:58:46
Zarządzenie NR 237/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 13.11.2023 w sprawie zmiany Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 złotych netto, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 206/2020 Burmistrza Władysławowa z dnia 29 grudnia 2020 roku. 2023-11-14 14:57:28
Zarządzenie NR 236/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 06.11.2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2023-11-14 14:56:26
Zarządzenie NR 235/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 31.10.2023 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-11-07 15:05:44
Zarządzenie NR 234/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 30.10.2023 w sprawie powołania biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w ramach projektu „Słoneczne szkoły powiatu puckiego”, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 działanie 10.03 Odnawialne źródła energii – znak postępowania ZP.271.13.RIiGK.23 2023-11-29 07:41:20
Zarządzenie NR 233/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 30.10.2023 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do dostępu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) 2023-11-07 15:03:21
Zarządzenie NR 232/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 30.10.2023 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do dostępu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) 2023-11-07 15:02:42
Zarządzenie NR 231/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 30.10.2023 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do dostępu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) 2023-11-07 15:01:23
Zarządzenie NR 230/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 30.10.2023 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do dostępu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) 2023-11-07 15:00:37
Zarządzenie NR 229/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 30.10.2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 133/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 14 lipca 2023r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim we Władysławowie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych. 2023-11-07 14:59:43
Zarządzenie NR 228/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 30.10.2023 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego we Władysławowie 2023-11-07 14:51:45
Zarządzenie NR 227/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 24.10.2023 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Władysławowo za III kwartał 2023 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 2023-11-06 13:36:38
Zarządzenie NR 226/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 24.10.2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2023-11-06 13:35:18
Zarządzenie NR 225/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 24.10.2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2023-11-06 13:34:50
Zarządzenie NR 224/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 24.10.2023 w sprawie ustalenia procedury postępowania z mandatami karnymi w Urzędzie Miejskim we Władysławowie 2023-11-06 13:33:51
Zarządzenie NR 223/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 24.10.2023 w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej 2023-11-06 13:32:46
Zarządzenie NR 222/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 19.10.2023 w sprawie nieprzeprowadzenia wyboru członków do Młodzieżowej Rady Miejskiej Władysławowa 2023-10-23 11:49:13
Zarządzenie NR 221/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 19.10.2023 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-10-31 14:48:21
Zarządzenie NR 220/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 19.10.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-10-23 11:44:31
Zarządzenie NR 219/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 13.10.2023 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-10-20 12:22:32
Zarządzenie NR 218/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 13.10.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-10-20 12:21:20
Zarządzenie NR 217/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 10.10.2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Modernizacja drogi gminnej ul. Spokojnej oraz ul. Merkleina we Władysławowie 2023-10-18 14:00:12
Zarządzenie NR 216/2023 Burmistrza Władyslawowa z dnia 10.10.2023 w sprawie zmian w dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości 2023-10-18 13:57:27
Zarządzenie NR 215/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 10.10.2023 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Referacie Finansowo - Budżetowym Urzędu Miejskiego we Władysławowie 2023-10-18 13:55:19
Zarządzenie NR 214/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 10.10.2023 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim we Władysławowie 2023-10-18 13:53:41
Zarządzenie NR 213/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 10.10.2023 w sprawie odpisania sald przedawnionych i drobnych należności nieściągalnych 2023-10-18 13:42:24
Zarządzenie NR 212/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 06.10.2023 w sprawie powołania składu komisji do rozpatrywania i opiniowania wniosków o nagrodę Burmistrza Władysławowa dla nauczycieli szkół i przedszkola, dla których Gmina Władysławowo jest organem prowadzącym 2023-10-10 13:16:45
Zarządzenie NR 211/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 06.10.2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwolenia na budowę dla zadania: „Adaptacja istniejącego budynku „D” na potrzeby żłobka i przedszkola oraz koncepcji budowy łącznika pomiędzy istniejącymi budynkami przy ul. Drogowców 1 we Władysławowie wraz z zagospodarowaniem terenu.” 2023-10-10 13:14:45
Zarządzenie NR 210/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 06.10.2023r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-10-10 13:13:08
Zarządzenie NR 209/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 06.10.2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-10-10 13:10:28
Zarządzenie NR 208/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 06.10.2023r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki 2023-10-10 13:08:51
Zarządzenie NR 207/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 29.09.2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2023-10-06 12:29:27
Zarządzenie NR 206/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 29.09.2023 w sprawie zmiany składu osobowego Rady Sportu Gminy Władysławowo 2023-10-06 12:28:31
Zarządzenie NR 205/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 29.09.2023 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-10-06 12:27:50
Zarządzenie NR 204/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 29.09.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-10-06 12:27:07
Zarządzenie NR 202/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 27.09.2023 w sprawie opracowania i przyjęcia harmonogramu rzeczowo-finansowego wdrażania uchwał antysmogowych w zakresie budynków i lokali zlokalizowanych na terenie Gminy Władysławowo, niestanowiących własności Gminy 2023-10-06 12:26:17
Zarządzenie NR 201/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 27.09.2023 w sprawie zatwierdzenia diagnozy bieżących i prognozowanych potrzeb w zakresie edukacji przedszkolnej w Gminie Władysławowo wykonanej w ramach Działania FEPM.05.07 Wsparcie na rzecz wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem (z wyłączeniem infrastruktury) w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 2023-10-06 12:24:43
Zarządzenie NR 203/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 29.09.2023 w sprawie powołania dyrektora Centrum Kultury we Władysławowie 2023-09-29 13:40:14
Zarządzenie NR 200/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 27.09.2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Budowa oświetlenia drogowego ulic i placu zabaw w Gminie Władysławowo 2023-09-28 10:26:43
Zarządzenie NR 199/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 27.09.2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Remont drogi gminnej ul. Stoczniowców we Władysławowie 2023-09-28 10:26:20
Zarządzenie NR 198/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 27.09.2023 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-09-28 10:25:52
Zarządzenie NR 197/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 19.09.2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na modernizację placu zabaw przy ul. Szkutników i Źródlanej we Władysławowie 2023-09-20 10:43:53
Zarządzenie NR 196/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 19.09.2023 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r. 2023-09-19 15:05:09
Zarządzenie NR 195/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 19.09.2023 w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r. 2023-09-19 15:04:26
Zarządzenie NR 194/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 19.09.2023 w sprawie upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r. 2023-09-19 15:03:53
Zarządzenie NR 193/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 19.09.2023 w sprawie przekazania zakupionego na preferencyjnych warunkach paliwa stałego dla gospodarstw domowych na realizację zadań własnych gminy związanych z pomocą społeczną do OPS-u 2023-09-19 15:03:11
Zarządzenie NR 192/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 19.09.2023 w sprawie pełnomocnictwa dla p. Grażyny Janusch do reprezentowania Gminy Władysławowo na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników ZZO "Czysta Błękitna Kraina" Spółka z o.o. w Czarnówku 2023-09-19 15:02:24
Zarządzenie NR 191/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 14.09.2023 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-09-19 11:07:48
Zarządzenie NR 190/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 14.09.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-09-19 11:07:01
Zarządzenie NR 189/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 14.09.2023 w sprawie określania formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych 2023-09-19 11:06:00
Zarządzenie NR 188/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 14.09.2023 w sprawie sporządzania informacji o stanie mienia Gminy Władysławowo 2023-09-19 11:05:18
Zarządzenie NR 187/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 14.09.2023 w sprawie wytycznych do sporządzenia sprawozdań finansowych przez podległe jednostki organizacyjne 2023-09-19 11:04:13
Zarządzenie NR 186/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 06.09.2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Remont istniejącego pokrycia dachu papą termozgrzewalną wraz z obróbką blacharską oraz wzmocnienie nadproży w korytarzu wentylacyjnym części powierzchni dachu segmentu D budynku ZS nr 1 2023-09-19 11:03:41
Zarządzenie NR 185/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 06.09.2023 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-09-19 11:03:15
Zarządzenie NR 184/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 06.09.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-09-19 11:01:51
Zarządzenie NR 183/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 31.08.2023 w sprawie przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji z budynku Urzędu Miejskiego we Władysławowie 2023-09-07 09:02:58
Zarządzenie NR 182/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 31.08.2023 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Patrycji Renusz do podejmowania czynności w Generatorze Funduszu Solidarnościowego 2023-09-07 09:02:23
Zarządzenie NR 181/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 31.08.2023 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Lucyny Nastały do podejmowania czynności w Generatorze Funduszu Solidarnościowego 2023-09-07 09:01:55
Zarządzenie NR 180/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 31.08.2023 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej 2023-09-07 09:01:27
Zarządzenie NR 179/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 31.08.2023 w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim we Władysławowie przy realizacji projektu pn.: "Słoneczne szkoły powiatu puckiego", realizowanego na podstawie umowy o dofinansowaniu nr RPPM.10.03.01-22-0099/16-00, zawartej w dniu 30.12.2022 r. pomiędzy Województwem Pomorskim a Pozytywnymi Inicjatywami - Edukacją Sp. z o.o., min. przy partnerstwie Gminy Władysławowo 2023-09-07 09:00:59
Zarządzenie NR 178/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 31.08.2023 w sprawie wprowadzenia procedury ewakuacji pracowników, petentów oraz mienia dla budynku Urzędu Miasta we Władysławowie 2023-09-07 09:00:26
Zarządzenie NR 177/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 31.08.2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko: Podinspektor w Referacie Środowiska i Gospodarki Odpadami 2023-09-07 08:59:55
Zarządzenie NR 176/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 31.08.2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na budowę instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w ramach projektu "Słoneczne szkoły powiatu puckiego" 2023-09-07 08:59:25
Zarządzenie NR 175/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 31.08.2023 w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowowści Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej działającej przy Urzedzie Miejskim we Wladysławowie 2023-09-07 08:58:56
Zarządzenie NR 174/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 31.08.2023 w sprawie powołania reprezentacji osób sprawująych kontrolę nad KZP 2023-09-07 08:58:29
Zarządzenie NR 173/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 31.08.2023 w sprawie Scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług 2023-09-07 08:57:47
Zarządzenie NR 172/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 31.08.2023 w sprawie dokumentacji sporządzanej przez jednostki budżetowe w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu (nieodpłatne przekazanie lub otrzymanie środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych) 2023-09-07 08:57:21
Zarządzenie NR 171/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 31.08.2023 w sprawie wprowadzenia zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Władysławowo 2023-09-07 08:56:44
Zarządzenie NR 170/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 31.08.2023 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-09-07 08:56:15
Zarządzenie NR 169/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 31.08.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-09-07 08:55:34
Zarządzenie NR 168/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 29.08.2023 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-09-05 09:39:15
Zarządzenie NR 167/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 25.08.2023 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-09-05 09:38:29
Zarządzenie NR 166/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 25.08.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-09-05 09:37:49
Zarządzenie NR 165/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 11.08.2023 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2024 rok 2023-08-17 15:58:31
Zarządzenie NR 164/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 11.08.2023 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie w Gminie Władysławowo 2023-08-17 15:57:59
Zarządzenie NR 163/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 11.08.2023 w sprawie pełnomocnictwa dla Kierownika środka Pomocy Społecznej we Władysławowie 2023-08-17 15:57:29
Zarządzenie NR 162/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 11.08.2023 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendiów za wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów 6, 7 i 8 klasy podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych 2023-08-17 15:56:53
Zarządzenie NR 161/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 11.08.2023 w sprawie pobierania opłat za korzystanie z toalety publicznej znajdującej się na Targowisku Miejskim we Władysławowie 2023-08-17 15:56:22
Zarządzenie NR 160/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 11.08.2023 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu w zakresie udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości stanowiącej działkę o numerze 373 obr. Jastrzębia Góra arkusz 17 2023-08-17 15:55:48
Zarządzenie NR 159/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 04.08.2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko: Główny Specjalista ds. Strategii i Rozwoju Gminy 2023-08-10 15:27:24
Zarządzenie NR 158/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 04.08.2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko: Aplikant/Strażnik - Straży Miejskiej 2023-08-10 15:26:57
Zarządzenie NR 157/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 03.08.2023 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Gminie Władysławowo oraz ustalenia jej składu osobowego, regulaminu, organizacji i trybu działania 2023-08-10 11:11:57
Zarządzenie NR 156/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 03.08.2023 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-08-10 11:11:33
Zarządzenie NR 155/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 03.08.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-08-10 11:10:47
Zarządzenie NR 154/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.07.2023 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-08-02 10:43:19
Zarządzenie NR 153/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.07.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-08-02 10:42:45
Zarządzenie NR 152/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.07.2023 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Władysławowo za II kwartał 2023 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 2023-08-01 10:00:06
Zarządzenie NR 151/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.07.2023 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2023 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury we Władysławowie 2023-08-01 09:54:20
Zarządzenie NR 150/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 21.07.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - p. Dominica Świątkiewicz 2023-08-01 09:53:35
Zarządzenie NR 149/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 21.07.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - p. Joanny Pietuszko 2023-08-01 09:53:08
Zarządzenie NR 148/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 21.07.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - p. Kamili Budzisz 2023-08-01 09:52:39
Zarządzenie NR 147/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 21.07.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - p. Hanny Cieślak 2023-08-01 09:52:12
Zarządzenie NR 146/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 21.07.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - p. Agnieszki Dybowskiej 2023-08-01 09:51:38
Zarządzenie NR 145/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 21.07.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - p. Darii Szomborg 2023-08-01 09:51:06
Zarządzenie NR 144/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 21.07.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - p. Marty Sikora 2023-08-01 09:50:39
Zarządzenie NR 143/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 21.07.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - p. Pauliny Reske 2023-08-01 09:50:10
Zarządzenie NR 142/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 21.07.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - p. Aleksandry Górskiej 2023-08-01 09:49:39
Zarządzenie NR 141/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 21.07.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - p. Moniki Kwapień 2023-08-01 09:48:21
Zarządzenie NR 140/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 21.07.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - p. Adama Ryske 2023-08-01 09:47:53
Zarządzenie NR 139/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 21.07.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - p.Marty Bieszka 2023-08-01 09:47:28
Zarządzenie NR 138/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 21.07.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - p.Pauliny Holender 2023-08-01 09:47:01
Zarządzenie NR 137/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 21.07.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - p.Katarzyny Karasińskiej 2023-08-01 09:46:31
Zarządzenie NR 136/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 21.07.2023 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - p. Anny Bałabuch 2023-08-01 09:44:27
Zarządzenie NR 135/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 21.07.2023 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-08-01 09:43:32
Zarządzenie NR 134/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 21.07.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-08-01 09:42:54
Zarządzenie NR 133/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 14.07.2023 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim we Władysławowie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych 2023-07-21 11:35:42
Zarządzenie NR 132/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 14.07.2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko: Podinspektor w Referacie Finansowo-Budżetowym 2023-07-21 11:34:58
Zarządzenie NR 131/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 14.07.2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko: Podinspektor w Referacie Środowiska i Gospodarki Odpadami 2023-07-21 11:34:33
Zarządzenie NR 130/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 14.07.2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko: Podinspektor w Zespole ds. Administracji Urzędem 2023-07-21 11:34:04
Zarządzenie NR 129/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 12.07.2023 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-07-18 12:14:40
Zarządzenie NR 128/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 12.07.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-07-18 12:14:08
Zarządzenie NR 127/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 07.07.2023 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-07-11 07:56:08
Zarządzenie NR 126/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 07.07.2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Budowa oświetlenia drogowego ul. Karwieńskiej i ul. Krokowskiej 2023-07-11 07:55:26
Zarządzenie NR 125/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 27.06.2023 w sprawie ustalenia, trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Władysławowo jest organem rejestrującym 2023-07-07 08:02:59
Zarządzenie NR 124/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 27.06.2023 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-07-07 08:02:35
Zarządzenie NR 123/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 27.06.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-07-07 08:02:00
Zarządzenie NR 122/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 27.06.2023 w sprawie powierzenia OPS reaizacji dzialań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym i udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi OPS 2023-07-03 11:20:59
Zarządzenie NR 121/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 22.06.2023 w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim przy realizacji operacji pn.: "Budowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Tupadłach", realizowanego na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00182-65151-UM1100379/22, zawartej w dniu 5.06.2023 r. pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a Gminą Władysławowo 2023-07-03 11:20:27
Zarządzenie NR 120/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 20.06.2023 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-06-27 07:55:25
Zarządzenie NR 119/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 12.06.2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Centrum Cyberbezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych 2023-06-27 07:54:47
Zarządzenie NR 118/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 12.06.2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Inspektora ds. inwestycji w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 2023-06-27 07:54:16
Zarządzenie NR 117/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 12.06.2023 w sprawie powołania Pełnomocnika do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2023-06-27 07:53:50
"Zarządzenie NR 116/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 12.06.2023 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok" 2023-06-27 07:53:17
Zarządzenie NR 115/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 12.06.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-06-27 07:52:39
Zarządzenie NR 114/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 07.06.2023 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-06-27 07:52:05
Zarządzenie NR 113/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 31.05.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Udzielenie Gminie Władysławowo długoterminowego kredytu złotówkowego do kwoty 31 591 125,00 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Władysławowo. 2023-06-07 14:18:25
Zarządzenie NR 112/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu w zakresie prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę o numerze 138 obr. Władysławowo 09 2023-06-07 14:17:30
Zarządzenie NR 111/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-06-07 14:16:27
Zarządzenie Nr 110/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Władysławowo w roku szkolnym 2022/2023 2023-06-07 14:15:20
Zarządzenie NR 109/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie funkcjonowania systemu stałych dyżurów w Urzędzie Miejskim we Władysławowie 2023-06-07 14:13:11
Zarządzenie NR 108/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.05.2023 w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności 2023-05-30 14:31:56
Zarządzenie NR 107/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.05.2023 w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Władysławowo za 2022 rok 2023-05-30 14:31:26
Zarządzenie NR 106/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.05.2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora w Zespole ds.. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 2023-05-30 14:30:59
Zarządzenie NR 105/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.05.2023 w sprawie pełnomocnictwa dla p. Grażyny Janusch do reprezentowania Gminy Władysławowo na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników ZZO "Czysta Błękitna Kraina" Spółka z o.o. w Czarnówku 2023-05-30 14:30:17
Zarządzenie NR 104/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 22.05.2023 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Władysławowo za 2022 r. oraz innych informacji 2023-05-29 13:52:58
Zarządzenie NR 103/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 22.05.2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Dostawa kamer do budowy monitoringu miejskiego w Gminie Władysławowo 2023-05-29 13:51:52
Zarządzenie NR 102/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 22.05.2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Budowa monitoringu miejskiego w Gminie Władysławowo 2023-05-29 13:51:25
Zarządzenie NR 101/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 22.05.2023 w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Władysławowo 2023-05-29 13:50:20
Zarządzenie NR 100/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 22.05.2023 w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia i ochrony kultury 2023-05-29 13:49:37
Zarządzenie NR 099/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 22.05.2023 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-05-25 12:24:20
Zarządzenie NR 098/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 22.05.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 2023-05-25 12:23:40
Zarządzenie NR 097/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 15.05.2023 w sprawie założenia lokat terminowych w roku 2023 2023-05-25 12:22:21
Zarządzenie NR 096/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 11.05.2023 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-05-17 09:21:34
Zarządzenie NR 095/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 11.05.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 2023-05-17 09:21:07
Zarządzenie NR 094/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 11.05.2023 w sprawie powołanie Komisji Przetargowej dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę skweru w Tupadłach 2023-05-17 08:41:31
Zarządzenie NR 093/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 08.05.2023 w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 2023-05-17 08:41:05
Zarządzenie NR 092/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 08.05.2023 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 2023-05-17 08:40:34
Zarządzenie NR 091/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 08.05.2023 w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 2023-05-17 08:40:05
Zarządzenie NR 090/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 08.05.2023 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 2023-05-17 08:39:00
Zarządzenie NR 089/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 08.05.2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zorganizowanie i prowadzenie sezonowej obsługi parkingów w strefie płatnego parkowania, w terminie od 15.06.2023r. Do 31.08.2023r. 2023-05-17 08:38:24
Zarządzenie NR 088/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 08.05.2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Karwieńskiej i ul. Krokowskiej w Ostrowie 2023-05-17 08:37:43
Zarządzenie NR 087/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 28.04.2023 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-05-05 11:17:45
Zarządzenie NR 086/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 28.04.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 2023-05-05 11:16:45
Zarządzenie NR 085/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.04.2023 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za I kwartał 2023 oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 2023-05-04 10:29:54
Zarządzenie NR 084/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.04.2023 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-05-04 10:29:23
Zarządzenie NR 083/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.04.2023 w sprawie powołanie Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na budowę drogi gminnej ul. Szkolnej i Gryfa Pomorskiego w Tupadłach wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i oświetlenia ulicznego oraz przebudową sieci teletechnicznej i elektrycznej (etap drugi) 2023-05-04 10:28:48
Zarządzenie NR 082/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 19.04.2023 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-04-28 08:04:05
Zarządzenie NR 081/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 19.04.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 2023-04-28 08:03:28
Zarządzenie NR 080/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 19.04.2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał w sprawie przyjęcia statutów jednostek pomocniczych gminy - Osiedli/Sołectw 2023-04-28 08:02:59
Zarządzenie NR 079/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 12.04.2023 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenia regulaminu jej pracy 2023-04-24 14:17:01
Zarządzenie NR 078/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 12.04.2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Placówki Oświatowej 2023-04-24 14:16:31
Zarządzenie NR 077/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 12.04.2023 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 1 2023-04-24 14:16:01
Zarządzenie NR 076/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 12.04.2023 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Karwi 2023-04-24 14:15:29
Zarządzenie NR 075/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 12.04.2023 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-04-18 09:58:18
Zarządzenie NR 074/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 12.04.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 2023-04-18 09:57:46
Zarządzenie NR 073/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 12.04.2023 w sprawie zmian w dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości 2023-04-14 13:06:28
Zarządzenie NR 072/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 06.04.2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Centrum Kultury we Władysławowie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2022 2023-04-14 13:05:59
Zarządzenie NR 071/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 31.03.2023 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-04-06 15:19:46
Zarządzenie NR 070/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 31.03.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 2023-04-06 15:19:11
Zarządzenie NR 069/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 29.03.2023 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-04-06 09:05:13
Zarządzenie NR 068/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 27.03.2023 w sprawie przyjęcia Procedury Zarzadzania Projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej 2023-04-06 09:04:30
Zarządzenie NR 067/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 27.03.2023 w sprawie powołania Komisji do spraw przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia i ochrony kultury 2023-04-06 09:03:56
Zarządzenie NR 066/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 20.03.2023 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora ZS nr 1 we Władysławowie 2023-03-27 09:20:20
Zarządzenie NR 065/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 20.03.2023 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Karwi 2023-03-27 09:19:10
Zarządzenie NR 064/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 14.03.2023 w sprawie popbierania opłat za orzystanie z toalet publicznych 2023-03-27 09:18:44
Zarządzenie NR 063/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 14.03.2023 w sprawie Regulaminu wydawania i użytkowania Identyfikatorów uprawniających do wjazdu do strefy ograniczonej dostępności dla ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych na terenie Osiedla Hallerowo we Władysławowie 2023-03-27 09:09:01
Zarządzenie NR 062/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 14.03.2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2022 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury we Władysławowie oraz informacji o stanie mienia komunalnego 2023-03-27 09:08:12
Zarządzenie NR 061/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 14.03.2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Władysławowo za 2022 rok 2023-03-27 09:07:30
Zarządzenie NR 060/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 14.03.2023 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły 2023-03-14 11:50:12
Zarządzenie NR 059/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 08.03.2023 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu w zakresie prawa własności nieruchomości stanowiącej działki o numerach 28/69, 28/32 i 28/36 obr. Jastrzębia Góra arkusz 9 2023-03-14 09:16:13
Zarządzenie NR 058/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 08.03.2023 w sprawie pobierania opłat za wykonane kserokopie dokumentów 2023-03-14 09:15:34
Zarządzenie NR 057/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 08.03.2023 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-03-14 09:15:08
Zarządzenie NR 056/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 08.03.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 2023-03-14 09:14:37
Zarządzenie NR 055/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 06.03.2023r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły. 2023-03-09 09:47:43
Zarządzenie NR 054/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 06.03.2023r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły 2023-03-09 09:47:07
Zarządzenie NR 053/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 06.03.2023r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-03-09 09:46:35
Zarządzenie NR 052/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 06.03.20023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 2023-03-09 09:45:10
Zarządzenie NR 051/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 06.03.2023 w sprawie planu kontroli zawartych umów na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub przydomowych ocdzyszczalni ścieków wraz z dowodami uiszczania opłat za te usługi na terenie Gminy Władysławowo w okresie od dnia podjęcia zarządzenia do 08.08.2024r. 2023-03-09 09:44:41
Zarządzenie NR 050/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 01.03.2023 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-03-09 09:44:13
Zarządzenie NR 049/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 28.02.2023 w sprawie projekt zarządzenia w sprawie: pełnomocnictwa dla p. Grażyny Janusch do reprezentowania Gminy Władysławowo na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników ZZO "Czsta Błekitna Kraina" Spółka z o.o. w Czarnówku 2023-03-09 09:42:25
Zarządzenie NR 048/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 28.02.2023 w sprawie powołanie komisji likwidacyjnej środkówtrwałych, pozostałych środków trwłych i wyposażenia 2023-03-09 09:41:54
Zarządzenie NR 047/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 28.02.2023 w sprawie Zmiana składu komisji przetargowej 2023-03-09 09:41:25
Zarządzenie NR 046/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 28.02.2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Budowa oświetlenia drogowego ulic na terenie Gminy Władysławowo 2023-03-03 08:50:06
Zarządzenie NR 043/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 22.02.2023 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do wykonywania czynności związanych z wypłacaniem świadczenia pieniężnego osobom skierowanym do prac społecznie użytecznych 2023-03-03 08:48:47
Zarządzenie NR 042/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 22.02.2023 w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do wykonywania czynności związanych z wypłacaniem świadczenia pieniężnego osobom skierowanym do prac społecznie użytecznych 2023-03-03 08:47:52
Zarządzenie NR 045/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 22.02.2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2023-03-01 12:20:15
Zarządzenie NR 044/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 22.02.2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2023-03-01 12:19:09
Zarządzenie NR 041/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 22.02.2023 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-03-01 12:14:36
Zarządzenie NR 040/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 22.02.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-03-01 12:11:23
Zarządzenie NR 039/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 16.02.2023 w sprawie powołania Komisji do spraw sprawdzania kompletności i poprawności wniosków o dotację celową na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Władysławowo 2023-02-22 09:11:42
Zarządzenie NR 038/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 16.02.2023 w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Władysławowo 2023-02-22 09:11:12
Zarządzenie NR 037/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 16.02.2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzieleniezamówień publicznych na budowę drogi gminnej ul. Szkolnej w Tupadłach wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i oświetlenia ulicznego oraz przebudową sieci teletechnicznej 2023-02-20 11:49:36
Zarządzenie NR 036/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 16.02.2023 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-02-20 11:49:00
Zarządzenie NR 035/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 16.02.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 2023-02-20 11:48:24
Zarządzenie NR 034/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 13.02.2023 w sprawie założenia lokat terminowych 2023-02-20 11:47:41
Zarządzenie NR 033/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 13.02.2023 w sprawie założenia lokaty terminowej 2023-02-20 11:47:08
Zarządzenie NR 032/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 13.02.2023 w sprawie zmian w dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości 2023-02-15 14:19:35
Zarządzenie NR 031/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 13.02.2023 w sprawie powołania Komisji do spraw sprawdzania kompletności i poprawności wniosków o dotację celową na zadania z zakresu usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Władysławowo 2023-02-15 14:19:10
Zarządzenie NR 030/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 13.02.2023 w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania z zakresu usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Władysławowo 2023-02-15 14:18:44
Zarządzenie NR 029/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 13.02.2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2023-02-15 14:18:09
Zarządzenie NR 028/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 13.02.2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2023-02-15 14:17:31
Zarządzenie NR 027/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 06.02.2023 w sprawie udzielenia upoważnienia starszemu referentowi sekcji świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT należącej do właściwości gminy, oraz przekazywaniu informacji, o której mowa w art. 20 ust.6 2023-02-14 09:31:24
Zarządzenie NR 026/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 06.02.2023 w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Władysławowo 2023-02-14 09:29:46
Zarządzenie NR 025/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 06.02.2023 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Władysławowo 2023-02-14 09:28:54
Zarządzenie NR 024/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 06.02.2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we Władysławowie orz Technikum we Władysławowie 2023-02-09 12:07:54
Zarządzenie NR 023/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 06.02.2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kazimierza Kuczyńskiego w Karwi ul. Wojska Polskiego 47, 84-105 Karwia 2023-02-09 12:07:19
Zarządzenie NR 022/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 06.02.2023 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony i promocji zdrowia, kultury i sztuki oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2023-02-09 12:06:50
Zarządzenie NR 021/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 06.02.2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie pn. Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Władysławowo 2023-02-09 12:06:21
Zarządzenie NR 020/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 31.01.2023r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-02-09 12:05:45
Zarządzenie NR 019/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 31.01.2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 2023-02-09 12:05:13
Zarządzenie NR 018/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.01.2023r. w sprawie udzielenia upoważnienia starszemu inspektorowi sekcji świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT należącej do właściwości gminy, oraz przekazywaniu informacji, o której mowa w art. 20 ust.6 2023-02-09 12:04:43
Zarządzenie NR 017/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.01.2023r. w sprawie udzielenia upoważnienia referentowi sekcji świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT należącej do właściwości gminy, oraz przekazywaniu informacji, o której mowa w art. 20 ust.6 2023-02-09 12:04:08
Zarządzenie NR 016/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.01.2023r. w sprawie udzielenia upoważnienia inspektorowi sekcji świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT należącej do właściwości gminy, oraz przekazywaniu informacji, o której mowa w art. 20 ust.6 2023-02-09 12:03:40
Zarządzenie NR 015/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.01.2023r. w sprawie udzielenia upoważnienia inspektorowi sekcji świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT należącej do właściwości gminy, oraz przekazywaniu informacji, o której mowa w art. 20 ust.6 2023-02-09 12:03:05
Zarządzenie NR 014/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.01.2023r. w sprawie udzielenia upoważnienia zastępcy kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT należącej do właściwości gminy, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć w tym decyzji, o których mowa w art. 20 ust. 5 oraz przekazywaniu informacji, o której mowa w art. 20 ust.6 2023-02-09 12:02:39
Zarządzenie NR 013/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.01.2023r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT należącej do właściwości gminy, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć w tym decyzji, o których mowa w art. 20 ust. 5 oraz przekazywaniu informacji, o której mowa w art. 20 ust.6 2023-02-09 12:02:13
Zarządzenie NR 012/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.01.2023r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-01-30 14:24:56
Zarządzenie NR 011/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.01.2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 2023-01-30 14:24:20
Zarządzenie NR 010/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 25.01.2023r. w sprawie Wyznaczenia nowej osoby odpowiedzialnej za centralizację rozliczeń od towarów i usług 2023-01-30 14:23:47
Zarządzenie NR 009/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 25.01.2023r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-01-30 14:23:17
Zarządzenie NR 008/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 18.01.2023r. w sprawie przyjęcia planu kontroli w stowarzyszeniach i klubach sportowych w organizacjach pozarządowych oraz w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne w Gminie Władysławowo na rok 2023 2023-01-30 14:22:47
Zarządzenie NR 007/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 18.01.2023r. w sprawie powołanie Komisji Przetargowej 2023-01-30 14:22:14
Zarządzenie NR 006/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 18.01.2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację 2023-01-24 09:26:21
Zarządzenie NR 005/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 18.01.2023r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizacje zadań publicznych w roku 2023 2023-01-24 09:25:47
Zarządzenie NR 004/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 10.01.2023 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023 rok 2023-01-11 11:15:01
Zarządzenie NR 003/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 10.01.2023 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-01-11 11:13:44
Zarządzenie NR 002/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 05.01.2023 w sprawie upoważnienia Z astępcy Kierownika Ośrodka Po moc y Społecznej we Władysławowie do prowadzenia postępowań w spraw ach dotyczących wypłaty dodatku węglowego należącego do właści wości gminy , a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć w tym decyzji , o której mowa w ar. 2 ust. 16 oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 2 ust. 17. 2023-01-11 11:09:28
Zarządzenie NR 001/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 05.01.2023 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Karwi 2023-01-09 11:34:58

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Stencel-Kansy

Data wytworzenia:
09 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Monika Stencel-Kansy

Data publikacji:
09 sty 2023, godz. 11:31

Osoba aktualizująca informacje

Monika Stencel-Kansy

Data aktualizacji:
09 sty 2023, godz. 11:31