Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2023


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie NR 113/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 31.05.2023r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Udzielenie Gminie Władysławowo długoterminowego kredytu złotówkowego do kwoty 31 591 125,00 zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Władysławowo. 2023-06-07 14:18:25
Zarządzenie NR 112/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu w zakresie prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę o numerze 138 obr. Władysławowo 09 2023-06-07 14:17:30
Zarządzenie NR 111/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-06-07 14:16:27
Zarządzenie Nr 110/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Władysławowo w roku szkolnym 2022/2023 2023-06-07 14:15:20
Zarządzenie NR 109/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie funkcjonowania systemu stałych dyżurów w Urzędzie Miejskim we Władysławowie 2023-06-07 14:13:11
Zarządzenie NR 108/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.05.2023 w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności 2023-05-30 14:31:56
Zarządzenie NR 107/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.05.2023 w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Władysławowo za 2022 rok 2023-05-30 14:31:26
Zarządzenie NR 106/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.05.2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektora w Zespole ds.. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 2023-05-30 14:30:59
Zarządzenie NR 105/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.05.2023 w sprawie pełnomocnictwa dla p. Grażyny Janusch do reprezentowania Gminy Władysławowo na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników ZZO "Czysta Błękitna Kraina" Spółka z o.o. w Czarnówku 2023-05-30 14:30:17
Zarządzenie NR 104/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 22.05.2023 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Władysławowo za 2022 r. oraz innych informacji 2023-05-29 13:52:58
Zarządzenie NR 103/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 22.05.2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Dostawa kamer do budowy monitoringu miejskiego w Gminie Władysławowo 2023-05-29 13:51:52
Zarządzenie NR 102/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 22.05.2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Budowa monitoringu miejskiego w Gminie Władysławowo 2023-05-29 13:51:25
Zarządzenie NR 101/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 22.05.2023 w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Władysławowo 2023-05-29 13:50:20
Zarządzenie NR 100/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 22.05.2023 w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia i ochrony kultury 2023-05-29 13:49:37
Zarządzenie NR 099/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 22.05.2023 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-05-25 12:24:20
Zarządzenie NR 098/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 22.05.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 2023-05-25 12:23:40
Zarządzenie NR 097/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 15.05.2023 w sprawie założenia lokat terminowych w roku 2023 2023-05-25 12:22:21
Zarządzenie NR 096/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 11.05.2023 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-05-17 09:21:34
Zarządzenie NR 095/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 11.05.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 2023-05-17 09:21:07
Zarządzenie NR 094/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 11.05.2023 w sprawie powołanie Komisji Przetargowej dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przebudowę skweru w Tupadłach 2023-05-17 08:41:31
Zarządzenie NR 093/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 08.05.2023 w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 2023-05-17 08:41:05
Zarządzenie NR 092/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 08.05.2023 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 2023-05-17 08:40:34
Zarządzenie NR 091/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 08.05.2023 w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 2023-05-17 08:40:05
Zarządzenie NR 090/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 08.05.2023 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 2023-05-17 08:39:00
Zarządzenie NR 089/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 08.05.2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zorganizowanie i prowadzenie sezonowej obsługi parkingów w strefie płatnego parkowania, w terminie od 15.06.2023r. Do 31.08.2023r. 2023-05-17 08:38:24
Zarządzenie NR 088/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 08.05.2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Karwieńskiej i ul. Krokowskiej w Ostrowie 2023-05-17 08:37:43
Zarządzenie NR 087/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 28.04.2023 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-05-05 11:17:45
Zarządzenie NR 086/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 28.04.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 2023-05-05 11:16:45
Zarządzenie NR 085/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.04.2023 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za I kwartał 2023 oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 2023-05-04 10:29:54
Zarządzenie NR 084/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.04.2023 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-05-04 10:29:23
Zarządzenie NR 083/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.04.2023 w sprawie powołanie Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na budowę drogi gminnej ul. Szkolnej i Gryfa Pomorskiego w Tupadłach wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i oświetlenia ulicznego oraz przebudową sieci teletechnicznej i elektrycznej (etap drugi) 2023-05-04 10:28:48
Zarządzenie NR 082/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 19.04.2023 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-04-28 08:04:05
Zarządzenie NR 081/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 19.04.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 2023-04-28 08:03:28
Zarządzenie NR 080/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 19.04.2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał w sprawie przyjęcia statutów jednostek pomocniczych gminy - Osiedli/Sołectw 2023-04-28 08:02:59
Zarządzenie NR 079/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 12.04.2023 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenia regulaminu jej pracy 2023-04-24 14:17:01
Zarządzenie NR 078/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 12.04.2023 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Placówki Oświatowej 2023-04-24 14:16:31
Zarządzenie NR 077/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 12.04.2023 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 1 2023-04-24 14:16:01
Zarządzenie NR 076/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 12.04.2023 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Karwi 2023-04-24 14:15:29
Zarządzenie NR 075/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 12.04.2023 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-04-18 09:58:18
Zarządzenie NR 074/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 12.04.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 2023-04-18 09:57:46
Zarządzenie NR 073/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 12.04.2023 w sprawie zmian w dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości 2023-04-14 13:06:28
Zarządzenie NR 072/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 06.04.2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Centrum Kultury we Władysławowie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2022 2023-04-14 13:05:59
Zarządzenie NR 071/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 31.03.2023 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-04-06 15:19:46
Zarządzenie NR 070/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 31.03.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 2023-04-06 15:19:11
Zarządzenie NR 069/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 29.03.2023 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-04-06 09:05:13
Zarządzenie NR 068/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 27.03.2023 w sprawie przyjęcia Procedury Zarzadzania Projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej 2023-04-06 09:04:30
Zarządzenie NR 067/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 27.03.2023 w sprawie powołania Komisji do spraw przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia i ochrony kultury 2023-04-06 09:03:56
Zarządzenie NR 066/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 20.03.2023 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora ZS nr 1 we Władysławowie 2023-03-27 09:20:20
Zarządzenie NR 065/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 20.03.2023 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Karwi 2023-03-27 09:19:10
Zarządzenie NR 064/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 14.03.2023 w sprawie popbierania opłat za orzystanie z toalet publicznych 2023-03-27 09:18:44
Zarządzenie NR 063/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 14.03.2023 w sprawie Regulaminu wydawania i użytkowania Identyfikatorów uprawniających do wjazdu do strefy ograniczonej dostępności dla ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych na terenie Osiedla Hallerowo we Władysławowie 2023-03-27 09:09:01
Zarządzenie NR 062/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 14.03.2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2022 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury we Władysławowie oraz informacji o stanie mienia komunalnego 2023-03-27 09:08:12
Zarządzenie NR 061/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 14.03.2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Władysławowo za 2022 rok 2023-03-27 09:07:30
Zarządzenie NR 060/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 14.03.2023 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły 2023-03-14 11:50:12
Zarządzenie NR 059/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 08.03.2023 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu w zakresie prawa własności nieruchomości stanowiącej działki o numerach 28/69, 28/32 i 28/36 obr. Jastrzębia Góra arkusz 9 2023-03-14 09:16:13
Zarządzenie NR 058/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 08.03.2023 w sprawie pobierania opłat za wykonane kserokopie dokumentów 2023-03-14 09:15:34
Zarządzenie NR 057/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 08.03.2023 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-03-14 09:15:08
Zarządzenie NR 056/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 08.03.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 2023-03-14 09:14:37
Zarządzenie NR 055/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 06.03.2023r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły. 2023-03-09 09:47:43
Zarządzenie NR 054/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 06.03.2023r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły 2023-03-09 09:47:07
Zarządzenie NR 053/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 06.03.2023r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-03-09 09:46:35
Zarządzenie NR 052/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 06.03.20023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 2023-03-09 09:45:10
Zarządzenie NR 051/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 06.03.2023 w sprawie planu kontroli zawartych umów na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub przydomowych ocdzyszczalni ścieków wraz z dowodami uiszczania opłat za te usługi na terenie Gminy Władysławowo w okresie od dnia podjęcia zarządzenia do 08.08.2024r. 2023-03-09 09:44:41
Zarządzenie NR 050/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 01.03.2023 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-03-09 09:44:13
Zarządzenie NR 049/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 28.02.2023 w sprawie projekt zarządzenia w sprawie: pełnomocnictwa dla p. Grażyny Janusch do reprezentowania Gminy Władysławowo na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników ZZO "Czsta Błekitna Kraina" Spółka z o.o. w Czarnówku 2023-03-09 09:42:25
Zarządzenie NR 048/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 28.02.2023 w sprawie powołanie komisji likwidacyjnej środkówtrwałych, pozostałych środków trwłych i wyposażenia 2023-03-09 09:41:54
Zarządzenie NR 047/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 28.02.2023 w sprawie Zmiana składu komisji przetargowej 2023-03-09 09:41:25
Zarządzenie NR 046/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 28.02.2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Budowa oświetlenia drogowego ulic na terenie Gminy Władysławowo 2023-03-03 08:50:06
Zarządzenie NR 043/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 22.02.2023 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do wykonywania czynności związanych z wypłacaniem świadczenia pieniężnego osobom skierowanym do prac społecznie użytecznych 2023-03-03 08:48:47
Zarządzenie NR 042/2022 Burmistrza Władysławowa z dnia 22.02.2023 w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do wykonywania czynności związanych z wypłacaniem świadczenia pieniężnego osobom skierowanym do prac społecznie użytecznych 2023-03-03 08:47:52
Zarządzenie NR 045/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 22.02.2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2023-03-01 12:20:15
Zarządzenie NR 044/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 22.02.2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2023-03-01 12:19:09
Zarządzenie NR 041/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 22.02.2023 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-03-01 12:14:36
Zarządzenie NR 040/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 22.02.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023-03-01 12:11:23
Zarządzenie NR 039/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 16.02.2023 w sprawie powołania Komisji do spraw sprawdzania kompletności i poprawności wniosków o dotację celową na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Władysławowo 2023-02-22 09:11:42
Zarządzenie NR 038/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 16.02.2023 w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Władysławowo 2023-02-22 09:11:12
Zarządzenie NR 037/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 16.02.2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzieleniezamówień publicznych na budowę drogi gminnej ul. Szkolnej w Tupadłach wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i oświetlenia ulicznego oraz przebudową sieci teletechnicznej 2023-02-20 11:49:36
Zarządzenie NR 036/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 16.02.2023 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-02-20 11:49:00
Zarządzenie NR 035/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 16.02.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 2023-02-20 11:48:24
Zarządzenie NR 034/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 13.02.2023 w sprawie założenia lokat terminowych 2023-02-20 11:47:41
Zarządzenie NR 033/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 13.02.2023 w sprawie założenia lokaty terminowej 2023-02-20 11:47:08
Zarządzenie NR 032/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 13.02.2023 w sprawie zmian w dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości 2023-02-15 14:19:35
Zarządzenie NR 031/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 13.02.2023 w sprawie powołania Komisji do spraw sprawdzania kompletności i poprawności wniosków o dotację celową na zadania z zakresu usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Władysławowo 2023-02-15 14:19:10
Zarządzenie NR 030/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 13.02.2023 w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania z zakresu usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Władysławowo 2023-02-15 14:18:44
Zarządzenie NR 029/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 13.02.2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2023-02-15 14:18:09
Zarządzenie NR 028/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 13.02.2023 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej 2023-02-15 14:17:31
Zarządzenie NR 027/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 06.02.2023 w sprawie udzielenia upoważnienia starszemu referentowi sekcji świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT należącej do właściwości gminy, oraz przekazywaniu informacji, o której mowa w art. 20 ust.6 2023-02-14 09:31:24
Zarządzenie NR 026/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 06.02.2023 w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Władysławowo 2023-02-14 09:29:46
Zarządzenie NR 025/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 06.02.2023 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Władysławowo 2023-02-14 09:28:54
Zarządzenie NR 024/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 06.02.2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 we Władysławowie w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego we Władysławowie orz Technikum we Władysławowie 2023-02-09 12:07:54
Zarządzenie NR 023/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 06.02.2023 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kazimierza Kuczyńskiego w Karwi ul. Wojska Polskiego 47, 84-105 Karwia 2023-02-09 12:07:19
Zarządzenie NR 022/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 06.02.2023 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony i promocji zdrowia, kultury i sztuki oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2023-02-09 12:06:50
Zarządzenie NR 021/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 06.02.2023 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na zadanie pn. Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Władysławowo 2023-02-09 12:06:21
Zarządzenie NR 020/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 31.01.2023r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-02-09 12:05:45
Zarządzenie NR 019/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 31.01.2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 2023-02-09 12:05:13
Zarządzenie NR 018/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.01.2023r. w sprawie udzielenia upoważnienia starszemu inspektorowi sekcji świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT należącej do właściwości gminy, oraz przekazywaniu informacji, o której mowa w art. 20 ust.6 2023-02-09 12:04:43
Zarządzenie NR 017/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.01.2023r. w sprawie udzielenia upoważnienia referentowi sekcji świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT należącej do właściwości gminy, oraz przekazywaniu informacji, o której mowa w art. 20 ust.6 2023-02-09 12:04:08
Zarządzenie NR 016/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.01.2023r. w sprawie udzielenia upoważnienia inspektorowi sekcji świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT należącej do właściwości gminy, oraz przekazywaniu informacji, o której mowa w art. 20 ust.6 2023-02-09 12:03:40
Zarządzenie NR 015/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.01.2023r. w sprawie udzielenia upoważnienia inspektorowi sekcji świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT należącej do właściwości gminy, oraz przekazywaniu informacji, o której mowa w art. 20 ust.6 2023-02-09 12:03:05
Zarządzenie NR 014/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.01.2023r. w sprawie udzielenia upoważnienia zastępcy kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT należącej do właściwości gminy, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć w tym decyzji, o których mowa w art. 20 ust. 5 oraz przekazywaniu informacji, o której mowa w art. 20 ust.6 2023-02-09 12:02:39
Zarządzenie NR 013/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.01.2023r. w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT należącej do właściwości gminy, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć w tym decyzji, o których mowa w art. 20 ust. 5 oraz przekazywaniu informacji, o której mowa w art. 20 ust.6 2023-02-09 12:02:13
Zarządzenie NR 012/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.01.2023r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-01-30 14:24:56
Zarządzenie NR 011/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.01.2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 2023-01-30 14:24:20
Zarządzenie NR 010/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 25.01.2023r. w sprawie Wyznaczenia nowej osoby odpowiedzialnej za centralizację rozliczeń od towarów i usług 2023-01-30 14:23:47
Zarządzenie NR 009/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 25.01.2023r. w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-01-30 14:23:17
Zarządzenie NR 008/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 18.01.2023r. w sprawie przyjęcia planu kontroli w stowarzyszeniach i klubach sportowych w organizacjach pozarządowych oraz w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne w Gminie Władysławowo na rok 2023 2023-01-30 14:22:47
Zarządzenie NR 007/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 18.01.2023r. w sprawie powołanie Komisji Przetargowej 2023-01-30 14:22:14
Zarządzenie NR 006/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 18.01.2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację 2023-01-24 09:26:21
Zarządzenie NR 005/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 18.01.2023r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizacje zadań publicznych w roku 2023 2023-01-24 09:25:47
Zarządzenie NR 004/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 10.01.2023 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2023 rok 2023-01-11 11:15:01
Zarządzenie NR 003/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 10.01.2023 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok 2023-01-11 11:13:44
Zarządzenie NR 002/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 05.01.2023 w sprawie upoważnienia Z astępcy Kierownika Ośrodka Po moc y Społecznej we Władysławowie do prowadzenia postępowań w spraw ach dotyczących wypłaty dodatku węglowego należącego do właści wości gminy , a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć w tym decyzji , o której mowa w ar. 2 ust. 16 oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 2 ust. 17. 2023-01-11 11:09:28
Zarządzenie NR 001/2023 Burmistrza Władysławowa z dnia 05.01.2023 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Karwi 2023-01-09 11:34:58

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Stencel-Kansy

Data wytworzenia:
09 sty 2023

Osoba dodająca informacje

Monika Stencel-Kansy

Data publikacji:
09 sty 2023, godz. 11:31

Osoba aktualizująca informacje

Monika Stencel-Kansy

Data aktualizacji:
09 sty 2023, godz. 11:31