Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2024


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie NR 86/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 14.05.2024 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej Władysławowa 2024-05-16 09:16:51
Zarządzenie NR 82/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 07.05.2024 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Dostawa fabrycznie nowego pojazdu 7 miejscowego przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych – pojazd specjalny dla Straży Miejskiej we Władysławowie 2024-05-16 09:08:44
Zarządzenie NR 080/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 07.05.2024 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2024-05-10 13:35:56
Zarządzenie NR 079/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 07.05.2024 w sprawie powołania Komisji Przetargowej 2024-05-10 13:35:26
Zarządzenie NR 078/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 07.05.2024 w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Władysławowa ds. Polityki Zdrowotnej 2024-05-10 13:32:42
Zarządzenie NR 077/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 07.05.2024 w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Władysławowa ds. Młodzieży 2024-05-10 13:32:16
Zarządzenie NR 076/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 07.05.2024 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego we Władysławowie 2024-05-10 13:31:35
Zarządzenie NR 075/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 29.04.2024 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2024 rok 2024-05-10 13:30:58
Zarządzenie NR 074/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 29.04.2024 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024 2024-05-10 13:30:14
Zarządzenie NR 073/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.04.2024 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2024 rok 2024-04-30 11:14:55
Zarządzenie NR 072/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.04.2024 w sprawie podania do publicznej wiadomości infrmacji o wykonaniu budżetu za I kwartał 2024 oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych 2024-04-30 11:14:01
Zarządzenie NR 071/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 18.04.2024 w sprawie udzielenia upoważnienia zastępcy kierownika OPS 2024-04-30 11:13:23
Zarządzenie NR 070/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 18.04.2024 w sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi OPS 2024-04-19 08:21:24
Zarządzenie NR 069/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 18.04.2024 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 2024-04-19 08:20:33
Zarządzenie NR 068/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 18.04.2024 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora SP w Chłapowie 2024-04-19 08:20:06
Zarządzenie NR 067/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 18.04.2024 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora SP nr 2 we Władysławowie 2024-04-19 08:19:32
Zarządzenie NR 066/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 18.04.2024 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 we Władysławowie 2024-04-19 08:18:59
Zarządzenie NR 065/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 09.04.2024 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego we Władysławowie w dniu 2 maja 2024r. 2024-04-15 14:06:28
Zarządzenie NR 064/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 05.04.2024 w sprawie powołania Komisji do spraw przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 2024-04-16 09:07:29
Zarządzenie NR 063/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 05.04.2024 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2024 rok 2024-04-16 09:05:59
Zarządzenie NR 062/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 05.04.2024 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024 2024-04-16 09:05:11
Zarządzenie NR 061/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 05.04.2024 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Centrum Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej we Władysławowie za rok 2023 2024-04-16 09:03:45
Zarządzenie NR 060/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 29.03.2024 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora SP nr 2 2024-04-09 14:16:28
Zarządzenie NR 059/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 29.03.2024 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora SP w Chłapowie 2024-04-09 14:15:54
Zarządzenie NR 058/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 29.03.2024 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 2024-04-09 14:15:26
Zarządzenie NR 057/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 29.03.2024 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2024 rok 2024-04-05 08:47:22
Zarządzenie NR 056/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 29.03.2024 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok 2024-04-05 08:46:01
Zarządzenie NR 055/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 27.03.2024 w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Władysławowo 2024-04-05 08:44:31
Zarządzenie NR 054/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 27.03.2024 w sprawie powołania Komisji do spraw sprawdzania kompletności i poprawności wniosków o dotację celową na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Władysławowo 2024-04-05 08:43:30
Zarządzenie NR 053/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 27.03.2024 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności nieruchomości stanowiącej działki o numerach 3/14 obręb Jastrzębia Góra arkusz 21 2024-04-05 08:41:11
Zarządzenie NR 052/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 27.03.2024 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2024 rok 2024-03-29 11:02:24
Zarządzenie NR 051/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 27.03.2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2023 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury we Władysławowie oraz informacji o stanie mienia komunalnego 2024-03-29 11:01:40
Zarządzenie NR 050/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 27.03.2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Władysławowo za 2023 rok 2024-03-29 11:01:08
Zarządzenie NR 049/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 18.03.2024 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzenia regulaminu jej pracy 2024-03-27 09:40:46
Zarządzenie NR 048/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 18.03.2024 w sprawie ustalenia wysokości diet dla członków Komisji ds. wyborów w Sołectwach i Osiedlach Gminy Władysławowo zarządzonych na dzień 12 maja 2024 r. 2024-03-27 09:04:50
Zarządzenie NR 047/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 18.03.2024 w sprawie przeprowadzenia wyborów na Sołtysów i Przewodniczących Osiedli w Gminie Władysławowo i ogłoszenia kalendarza wyborczego 2024-03-27 09:04:00
Zarządzenie NR 046/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 18.03.2024 w sprawie zmiany Regulaminu Klubu Seniora przyjętego Zarządzeniem nr 20/2024 z dnia 19.02.2024 r. 2024-03-27 09:03:23
Zarządzenie NR 045/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 18.03.2024 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Moderniza nawierzchni drogi gminnej ul. Zuchów we Władysławowie 2024-03-27 09:02:52
Zarządzenie NR 044/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 18.03.2024 w sprawie Regulaminu wydawania i użytkowania Identyfikatorów uprawniających do wjazdu do strefy ograniczonej dostępności dla ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych na terenie Osiedla Hallerowo we Władysławowie 2024-03-27 09:02:18
Zarządzenie NR 043/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 18.03.2024 w sprawie pobierania opłat za korzystanie z toalet publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Władysławowo 2024-03-20 08:12:03
Zarządzenie NR 042/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 18.03.2024 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2024 rok 2024-03-20 08:11:29
Zarządzenie NR 041/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 18.03.2024 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024 2024-03-20 08:10:41
Zarządzenie NR 040/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 05.03.2024 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Władysławowo 2024-03-14 11:52:44
Zarządzenie NR 039/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 05.03.2024 w sprawie powołania zespołu kontrolującego nadzór nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem na terenie Gminy Władysławowo 2024-03-14 11:51:56
Zarządzenie NR 038/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 05.03.2024 w sprawie ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Chłapowie 2024-03-11 10:38:36
Zarządzenie NR 037/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 05.03.2024 w sprawie ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 we Władysławowie 2024-03-11 10:38:05
Zarządzenie NR 036/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 05.03.2024 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 1 ul. Drogowców 1, Władysławowo 2024-03-11 10:37:14
Zarządzenie NR 035/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 05.03.2024 w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika OPS do realizacji programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024 2024-03-05 14:34:42
Zarządzenie NR 034/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 05.03.2024 w sprawie upoważnienia Kierownika OPS do realizacji programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024 2024-03-05 14:34:08
Zarządzenie NR 033/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 05.03.2024 w sprawie upoważnienia starszego inspektora OPS do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu dla osób, które zamierzają złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z NFOŚiGW lub WFOŚiGW 2024-03-05 14:33:20
Zarządzenie NR 032/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 05.03.2024 w sprawie upoważnienia starszego inspektora OPS do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu dla osób, które zamierzają złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z NFOŚiGW lub WFOŚiGW 2024-03-05 14:32:57
Zarządzenie NR 031/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 05.03.2024 w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika OPS do wykonywania czynności związanych z wypłaceniem świadczenia pieniężnego osobom skierowanym do prac społecznie użytecznych 2024-03-05 14:32:32
Zarządzenie NR 030/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 05.03.2024 w sprawie upoważnienia Kierownika OPS do wykonywania czynności związanych z wypłaceniem świadczenia pieniężnego osobom skierowanym do prac społecznie użytecznych 2024-03-05 14:31:42
Zarządzenie NR 029/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 29.02.2024 w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika OPS do realizacji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2024 2024-03-05 14:31:15
Zarządzenie NR 028/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 29.02.2024 w sprawie upoważnienia Kierownika OPS do realizacji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2024 2024-03-05 14:30:53
Zarządzenie NR 027/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 29.02.2024 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2024 rok 2024-02-29 16:35:59
Zarządzenie NR 026/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 29.02.2024 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024 2024-02-29 16:35:24
Zarządzenie NR 025/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 28.02.2024 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2024 rok 2024-02-29 12:28:46
Zarządzenie NR 024/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 26.02.2024 w sprawie powołanie komisji przetargowej 2024-02-29 12:27:56
Zarządzenie NR 023/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 23.02.2024 w sprawie powołanie komisji do spraw sprawdzania kompletności i poprawności wniosków o dotację celową na zadania z zakresu usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest 2024-02-29 12:27:28
Zarządzenie NR 022/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 23.02.2024 w sprawie ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania z zakresu usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Władysławowo 2024-02-29 12:26:55
Zarządzenie NR 021/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 23.02.2024 w sprawie wykonanie prawa pierwokupu 2024-02-29 12:25:59
Zarządzenie NR 020/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 19.02.2024 w sprawie przyjęcia Regulaminu Klubu Seniora w Gminie Władysławowo 2024-02-29 12:25:04
Zarządzenie NR 019/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 19.02.2024 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację 2024-02-23 10:15:49
Zarządzenie NR 018/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 19.02.2024 w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Władysławowo 2024-02-23 10:15:21
Zarządzenie NR 017/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 16.02.2024 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2024 rok 2024-02-23 10:14:54
Zarządzenie NR 016/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 16.02.2024 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024 2024-02-23 10:14:24
Zarządzenie NR 015/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 31.01.2024 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia re-inwentaryzacji 2024-02-20 09:13:41
Zarządzenie NR 014/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 31.01.2024 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wyposażenia 2024-02-20 09:13:04
Zarządzenie NR 013/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 31.01.2024 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2024 rok 2024-02-20 09:12:06
Zarządzenie NR 12/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 18.01.2024 w sprawie pełnomocnictwa dla p. Grażyny Janusch do reprezentowania Gminy Władysławowo na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników ZZO „Czysta Błękitna Kraina” Spółka z o.o. w Czarnówku. 2024-01-22 09:14:00
Zarządzenie NR 11/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 18.01.2024 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 2024-01-22 09:00:32
Zarządzenie NR 10/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 18.01.2024 w sprawie dokonania zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych na 2024 rok 2024-01-22 08:59:37
Zarządzenie NR 9/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 18.01.2024 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok 2024-01-22 08:55:16
Zarządzenie NR 8/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 11.01.2024 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych. 2024-01-22 08:50:32
Zarządzenie NR 7/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 11.01.2024 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 262/2023 z 19 grudnia 2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na Partnera, powołania Komisji oceniającej i ustalenia Regulaminu otwartego naboru na Partnera w naborze projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (EFS +), Priorytet 5. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza, działanie 5.8 Edukacja ogólna i zawodowa (w zakresie projektów dotyczących edukacji ogólnej), określonego w Regulaminie Wyboru Projektów nabór nr FEPM.05.08-IZ.00-006/23 w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2021-2027. 2024-01-15 15:24:10
Zarządzenie NR 6/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 11.01.2024 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizacje zadań publicznych w roku 2024 2024-01-15 13:23:22
Zarządzenie NR 5/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 11.01.2024 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2024 rok 2024-01-15 13:14:20
Zarządzenie NR 4/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 11.01.2024 w sprawie przyjęcia planu kontroli na rok 2024 w stowarzyszeniach i klubach sportowych, w organizacjach pozarządowych, w przedszkolach prowadzonych przez osoby fizyczne w Gminie Władysławowo oraz w jednostkach organizacyjnych gminy 2024-01-15 13:13:29
Zarządzenie NR 3/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 03.01.2024 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim we Władysławowie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych 2024-01-11 15:04:11
Zarządzenie NR 2/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 03.01.2024 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu w zakresie prawa własności nieruchomości stanowiącej działki o numerach 424 i 278/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Władysławowo 03 2024-01-10 12:11:23
Zarządzenie NR 1/2024 Burmistrza Władysławowa z dnia 03.01.2024 w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim we Władysławowie przy realizacji zadania pn.: „Utworzenie 42 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Żłobku nr 1 we Władysławowie, ul. Drogowców 1, 84-120 Władysławowo”, realizowanego na podstawie umowy Maluch 2022-2029 – GMINY/tworzenie miejsc opieki KPO, zawartej w dniu 28.12.2023 r. pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Władysławowo 2024-01-10 12:10:27

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Monika Stencel-Kansy

Data wytworzenia:
09 sty 2024

Osoba dodająca informacje

Monika Stencel-Kansy

Data publikacji:
09 sty 2024, godz. 07:51

Osoba aktualizująca informacje

Monika Stencel-Kansy

Data aktualizacji:
09 sty 2024, godz. 07:51