1003 Budżet Gminy 2021 | BIP - Gmina Władysławowo
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Budżet Gminy 2021


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwałą Nr 025/g329/R/II/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 30 marca 2022 r. 2022-04-29 11:49:34
Rb-UZ ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH wg stanu na koniec 2021 roku 2022-03-09 15:23:39
Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2021r. 2022-03-09 15:20:18
Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021 2022-03-09 15:14:23
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021 2022-03-09 14:42:05
Rb-N Kwartalne Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku 2022-03-09 14:41:04
Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na IV kwartał 2021 roku 2022-03-09 14:40:09
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021 2022-03-09 14:36:52
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021 2022-03-09 14:33:09
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021 2021-10-29 14:12:32
Rb-N Kwartalne Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku 2021-10-29 14:11:39
Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na III kwartał 2021 roku 2021-10-29 14:10:55
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września roku 2021 2021-10-29 14:10:05
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września roku 2021 2021-10-29 14:09:05
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021 2021-08-05 11:07:42
Rb-N Kwartalne Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku 2021-08-05 11:04:31
Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na II kwartał 2021 roku 2021-08-05 11:03:46
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021 2021-08-05 11:03:04
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021 2021-08-05 11:01:50
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021 2021-05-18 15:43:13
Rb-N Kwartalne Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku 2021-05-18 15:42:00
Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na I kwartał 2021 roku 2021-05-18 15:40:53
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca roku 2021 2021-05-18 15:38:30
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca roku 2021 2021-05-18 15:22:24

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Wojciech Myszkiewicz

Data wytworzenia:
18 maj 2021

Osoba dodająca informacje

Wojciech Myszkiewicz

Data publikacji:
18 maj 2021, godz. 15:20

Osoba aktualizująca informacje

Wojciech Myszkiewicz

Data aktualizacji:
18 maj 2021, godz. 15:20