Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Budżet Gminy 2022


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022 2023-02-24 10:17:50
Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu na koniec 2022r 2023-02-24 10:16:34
Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023-02-24 10:10:49
Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych stan na koniec 2022 roku 2023-02-24 09:58:31
Rb-N Kwartalne Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku 2023-02-24 09:40:36
Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na IV kwartał 2022 roku 2023-02-24 09:39:43
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022 2023-02-24 09:37:43
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022 2023-02-24 09:36:15
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022 2022-11-23 10:11:55
Rb-N Kwartalne Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku 2022-11-23 10:10:51
Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na III kwartał 2022 roku 2022-11-23 10:10:06
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września roku 2022 2022-11-23 10:09:20
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 września roku 2022 2022-11-23 10:08:17
Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2021 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) okres sprawozdawczy:od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022 2022-08-02 09:06:41
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022 2022-08-02 09:04:10
Rb-N Kwartalne Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku 2022-08-02 09:02:07
Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na II kwartał 2022 roku 2022-08-02 09:01:31
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022 2022-08-02 09:00:33
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022 2022-08-02 08:59:34
Rb-28NWS sprawozdanie z wykonania planu wydatków które nie wygasły z upływem roku budżetowego: 2021 (zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) okres sprawozdawczy:od początku roku do dnia 31 marca roku 2022 2022-04-28 09:11:18
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022 2022-04-28 09:06:52
Rb-N Kwartalne Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku 2022-04-28 09:05:27
Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na I kwartał 2022 roku 2022-04-28 09:03:27
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca roku 2022 2022-04-28 09:02:31
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca roku 2022 2022-04-28 09:01:16

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Wojciech Myszkiewicz

Data wytworzenia:
28 kwi 2022

Osoba dodająca informacje

Wojciech Myszkiewicz

Data publikacji:
28 kwi 2022, godz. 08:58

Osoba aktualizująca informacje

Wojciech Myszkiewicz

Data aktualizacji:
28 kwi 2022, godz. 08:58