Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

Burmistrz Władysławowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony - Władysławowo

 

Władysławowo, dnia 12 maja 2021r.

Burmistrz Władysławowa, działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U.
z 2020r. poz. 1990 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Władysławowo przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony.

 

Przeznacza się do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony od dnia 15 czerwca 2021r. do dnia 15 września 2021r. część niżej wymienionej nieruchomości:

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości

Powierzchnia  nieruchomości

Powierzchnia do dzierżawy

Opis nieruchomości, przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Termin wnoszenia opłat oraz zasady ich aktualizacji

Władysławowo miasto, obręb ewidencyjny Władysławowo 03, działka nr 32/9,

identyfikator 221104_4.0003.32/9, KW Nr GD2W/000001587/9

225m2

30m2

Nieruchomość jest niezabudowana, stanowiąca teren zielony i częściowo chodnik.

Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego znajduje się na obszarze opisanym jako centrum.

Część przedmiotowej nieruchomość przewiduje się do oddania w dzierżawę z przeznaczeniem wystawkę towarów oferowanych do sprzedaży w obiekcie znajdującym się na nieruchomości sąsiadującej.

Czynsz z tytułu dzierżawy za cały okres dzierżawy wynosi 5 700,00zł netto (słownie: pięć tysięcy siedemset złotych 00/100)

Czynsz płatny jest z góry do dnia podpisania umowy; ze względu na płatność jednorazową nie przewiduje się aktualizacji czynszu

 

Z up. Burmistrza
Kierownik RGNiGP
Tomasz Staszewski

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Wykaz Wławo dz 32)9 (PDF, 143.41Kb) 2021-05-12 08:25:02 5

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Arleta Kartasińska

Data wytworzenia:
12 maj 2021

Osoba dodająca informacje

Arleta Kartasińska

Data publikacji:
12 maj 2021, godz. 08:25

Osoba aktualizująca informacje

Arleta Kartasińska

Data aktualizacji:
12 maj 2021, godz. 08:25