Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

Burmistrz Władysławowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

Władysławowo, dnia 12 maja 2021r.

Burmistrz Władysławowa, działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U.
z 2020r. poz. 1990 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Władysławowo przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

 

Przeznacza się do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony od dnia zawarcia umowy część niżej wymienionej nieruchomości:

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości

Powierzchnia  nieruchomości

Powierzchnia do dzierżawy

Opis nieruchomości, przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Termin wnoszenia opłat oraz zasady ich aktualizacji

Władysławowo wieś, obręb ewidencyjny Jastrzębia Góra,

działka nr 28/71,

identyfikator 221104_5.0003.28/71, KW Nr GD2W/00017498/3

71 836m2

180m2

Nieruchomość jest niezabudowana, w części przewidzianej do dzierżawy stanowiąca teren zielony.

Nieruchomość nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego znajduje się na obszarze opisanym jako P-park.

Część przedmiotowej nieruchomość przewiduje się do oddania w dzierżawę z przeznaczeniem na tereny zielone.

Czynsz miesięczny z tytułu dzierżawy wynosi 99,00zł netto (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć  złotych 00/100)

Czynsz płatny jest z góry do 10-go dnia każdego miesiąca; aktualizacja czynszu począwszy od roku 2022 o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez prezesa GUS w Monitorze Polskim za rok poprzedni


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Wykaz JG 28)71 zieleń (PDF, 142.31Kb) 2021-05-12 08:20:59 1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Arleta Kartasińska

Data wytworzenia:
12 maj 2021

Osoba dodająca informacje

Arleta Kartasińska

Data publikacji:
12 maj 2021, godz. 08:20

Osoba aktualizująca informacje

Arleta Kartasińska

Data aktualizacji:
12 maj 2021, godz. 08:20