Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Burmistrz Władysławowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Władysławowo przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy dzierżawy (dotyczy części działki nr 559 położonej w Ostrowie)

Burmistrz Władysławowa, działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 344) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Władysławowo przeznaczonej do dzierżawy na czas oznaczony.

Przeznacza się do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy dzierżawy część opisanej poniżej nieruchomości:

Położenie nieruchomości

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Pow. ewidencyjna działki

Pow. do dzierżawy

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy*

Termin wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy

Ostrowo

ul. Myśliwska

559

GD2W/00026681/9

2 805m2

200m2

Nieruchomość w zakresie przewidzianym do dzierżawy położona jest na obszarze oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego O-4 symobolem 5.KDD i przeznaczonym pod tereny dróg dojazdowych. Nieruchomość przewiduje się do oddania
w dzierżawę z przeznaczeniem na miejsca parkingowe (lipiec-sierpień) oraz zieleń (w pozostałym okresie).

Cena miesięcznego czynszu z tytułu dzierżawy wynosi 284,00 zł netto (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery złote 00/100)

z góry do 10-go dnia każdego miesiąca

* Stawka czynszu netto z tytułu dzierżawy zostanie powiększona o podatek VAT w obowiązującej wysokości. Stawka czynszu z tytułu dzierżawy waloryzowana będzie corocznie (począwszy od roku 2024) o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. Oprócz czynszu dzierżawnego dzierżawca zobowiązany będzie płacić corocznie należny podatek od nieruchomości w obowiązującej wysokości.

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wykaz dz nr 559 Ostrowo (PDF, 170.52Kb) 2023-05-23 08:43:41 3
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Klimas

Data wytworzenia:
23 maj 2023

Osoba dodająca informacje

Karolina Klimas

Data publikacji:
23 maj 2023, godz. 08:43

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Klimas

Data aktualizacji:
23 maj 2023, godz. 08:43