Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Kwalifikacja wojskowa 2023

Kwalifikacja Wojskowa 2023

Na terenie administracyjnym Powiatu Puckiego funkcjonować będzie Powiatowa Komisja Lekarska
w terminie od 15.05 do 15.06.2023 roku w godz. 07.30 ÷ 15.30). W tym czasie będzie obsługiwała osoby zameldowane na terenie wszystkich gmin Powiatu Puckiego, wg powiatowego planu kwalifikacji wojskowej w 2023 roku.

Dla gminy Władysławowo w planie wyznaczono termin :

  1. mężczyźni na 31 maj, 01 i 02 czerwiec 2023 roku,
  2. kobiety na 15 czerwiec 2023 roku

Miejsce stawiennictwa:  Powiatowa Komisja Lekarska w Pucku, Miejski Ośrodek Kultury,
                                          Sportu i Rekreacji, 84-100 Puck, ul. Lipowa 3 ,

 

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
w 2023 roku zamieszczono na stronie BIP Urzędu Miejskiego oraz w gminnych tablicach informacyjnych

 

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2023 roku podlegają:

1. Mężczyźni urodzeni w 2004 roku;

2. Mężczyźni urodzeni w latach 1999 ÷ 2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności
do czynnej służby wojskowej;

3. Osoby które w latach 2021 ÷ 2022

  1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust 4 Ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

4. Kobiety urodzone w latach 1999÷2004, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym
lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U.2017.944)

5. Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

6. Do kwalifikacji wojskowej, za pośrednictwem szefa wojskowego centrum rekrutacji, mogą stawić się ochotnicy, w tym kobiety do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lata życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli, co najmniej 18 lat życia. Zgłoszenia można dokonać również z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy
z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344). Do kwalifikacji wojskowej, za pośrednictwem szefa wojskowego centrum rekrutacji, mogą stawić się również osoby ubiegające się o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej

Pytania dotyczące kwalifikacji wojskowej z terenu gminy Władysławowo proszę kierować
do Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ludności, Spraw Wojskowych i Obronnych Urzędu Miejskiego we Władysławowie tel. 58 674 54 52 lub 662 232 940  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
O B W I E S Z C Z E N I E - Wojewody pomorskiego Kwalifikacja wojskowa 2023 (PDF, 947.76Kb) 2023-04-03 14:30:42 2
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Wojciech Myszkiewicz

Data wytworzenia:
03 kwi 2023

Osoba dodająca informacje

Wojciech Myszkiewicz

Data publikacji:
03 kwi 2023, godz. 14:30

Osoba aktualizująca informacje

Wojciech Myszkiewicz

Data aktualizacji:
04 kwi 2023, godz. 16:19