Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Młodzieżowa Rada Miejska Władysławowa

Na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej Władysławowa, Przewodniczacy Rady Miejskiej Władysławowa ogłasza nabór do Młodzieżowej Rady I kadencji  w terminie od dnia 28 sierpnia 2023r. do 29 września 2023r.

Kandydatem na członka Młodzieżowej Rady Miejskiej Władysławowa może zostać uczeń szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, który w dniu zgłoszenia spełnia łącznie następujące warunki:

  1. mieści się w przedziale wiekowym od 13 lat
  2. posiada status ucznia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej;
  3. zamieszkuje na terenie gminy Władysławowo;
  4. uzyskała rekomendację jednego z niżej wymienionych podmiotów działających
   na terenie powiatu puckiego:
 1. samorządu uczniowskiego szkoły podstawowej / ponadpodstawowej;
 2. organizacji pozarządowej pracującej z młodzieżą lub na jej rzecz;
 3. wyraża zgodę na kandydowanie oraz działalność w Młodzieżowej Radzie Miejskiej
  (w przypadku osób niepełnoletnich zgodę wyraża także rodzic lub opiekun prawny);

Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie przez kandydata formularza zgłoszeniowego, a następnie przesłanie formularza, wraz z rekomendacją (o której mowa w § 12 ust. 1 pkt. 4 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej) drogą pocztową na adres: Urząd Miejski we Władysławowie ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo lub złożenie go w Biurze Obsługi Urzędu (parter budynku) przed upływem terminu wyznaczonego w ogłoszeniu o naborze. Koperta ze zgłoszeniem winna być opatrzona dopiskiem „Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej Władysławowa. Nie otwierać przed terminem obrad Zespołu Rekrutacyjnego”.

Wzór formularza, obejmujący informacje o kandydacie, pełnionych dotychczas funkcjach i działalności społecznej, a także uzyskanej rekomendacji – zamieszczono poniżej.

Szczegółowa procedura wyboru członków Młodzieżowej Rady Miejskiej Władysławowa opisana jest w Rozdziale 6 załącznika do Uchwały Nr LXVI/1097/2023 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej Władysławowa oraz nadania statutu.

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
LXVI.1097.2023 (PDF, 212.08Kb) 2023-08-02 14:45:55 27
LXVI.1097.2023-publikacja Dziennik Urzędowy (PDF, 148.19Kb) 2023-08-02 14:57:01 34
Statut Młodzieżowej Rady (zał. do LXVI/1097/2023) (DOCX, 49.83Kb) 2023-08-02 14:45:55 52
formularz zgłoszeniowy (DOCX, 27.58Kb) 2023-08-02 14:45:55 65
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator Techniczny

Data wytworzenia:
02 sie 2023

Osoba dodająca informacje

Administrator Techniczny

Data publikacji:
02 sie 2023, godz. 14:27

Osoba aktualizująca informacje

Beata Jamros

Data aktualizacji:
28 sie 2023, godz. 08:04