Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenia i komunikaty


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa 12 budynków o przeznaczeniu zakwaterowania turystycznego z usługami w parterach i garażami podziemnymi 2 budynków o przeznaczeniu hotelowym z usługami w parterach i garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą, planowanego do realizacji na dz. nr 407/1, 407/2, 407/5, 407/8, 407/10 - 407/16, obręb 03 Władysławowo 2024-04-24 11:36:05
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora ochrony Środowiska 2024-04-23 13:00:55
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie 2024-04-17 14:41:46
obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2024-03-14 15:28:09
UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA 2024-03-11 08:01:31
Zawiadomienie Burmistrza Władysławowa dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 12 budynków o przeznaczeniu zakwaterowania turystycznego z usługami w parterach i garażami podziemnymi, 2 budynków o przeznaczeniu hotelowym z usługami w parterach i garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 2024-03-04 15:10:02
Zawiadomienie Burmistrza Władysławowa dla przedsięwzięcia „Budowa 12 budynków o przeznaczeniu zakwaterowania turystycznego z usługami w parterach i garażami podziemnymi, 2 budynków o przeznaczeniu hotelowym z usługami w parterach i garażami podziemnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego do realizacji na dz. nr 407/1, 407/2, 407/5, 407/8, 407/10, 407/11, 407/12, 407/13, 407/14, 407/15, 407/16, obręb 03 Władysławowo” 2024-03-04 15:08:08
Obwieszczenie o wyłożeniu uchwały krajobrazowej 2024-03-01 08:28:00
UWAGA!!! HPA!!! 2024-02-23 13:47:03
zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla inwestycji pn.: " Budowa i eksploatacja pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa" 2024-02-20 09:23:02
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu o średnicy do DN300 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 15,3 Mpa i długości do 4,7 km wraz z zakładem uzdatniania gazu na terenie gmin Władysławowo i Puck" 2024-02-19 12:24:37
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla inwestycji pn.: " Budowa i eksploatacja pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa" 2024-02-19 12:20:13
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa w sprawie wpisania kąpielisk do wykazu kąpielisk na 2024r. na terenie Gminy Władysławowo 2024-02-05 12:50:36
Zawiadomienie o wydaniu uzgodnienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 2024-01-30 10:43:55
Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Władysławowo na lata 2024-2027 z perspektywą na lata 2028-2031” 2024-01-18 14:57:06
zawiadomienie o zawieszeniu postępowania dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu budynków zamieszkania zbiorowego - Hotel i budynki z apartamentami wczasowymi Chłapowo, ul. Żeromskiego na terenie dz. nr 242/61, 242/62, 242/63, 242/64, 242/65, 242/72, 242/74, obręb Chłapowo" 2024-01-11 13:09:47
zawiadomienie dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kompleksu obiektów pensjonatowych apartamentowych wraz z parkingami zewnętrznymi, a także niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. nr 96/47, 96/48, obręb 09 Władysławowo, przy ul. Harcerskiej we Władysławowie" 2024-01-11 11:57:34
zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kompleksu obiektów pensjonatowych apartamentowych wraz z parkingami zewnętrznymi, a także niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. nr 96/47, 96/48, obręb 09 Władysławowo, przy ul. Harcerskiej we Władysławowie" 2024-01-11 11:56:19
Zawiadomienie Burmistrza Władysławowa dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa budynku usługowego zakwaterowania turystycznego - typu aparthotel na terenie działki nr 23 przy ul. Żeromskiego w Chłapowie" 2024-01-10 11:17:21
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dla przedsięwzięcia pn.: "Poprawa przepustowości na linhii nr 213 Reda-Hel"u na terenie gmin Władysławowo i Puck" 2024-01-10 11:00:07
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa i eksploatacja pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa" 2023-11-22 12:12:25
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu o średnicy do DN300 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 15,3 Mpa i długości do 4,7 km wraz z zakładem uzdatniania gazu na terenie gmin Władysławowo i Puck" 2023-11-22 12:06:39
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 2023-11-21 14:59:51
Zawiadomienie o wydaniu opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2023-11-02 14:56:56
zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: " Budowa i eksploatacja pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa" 2023-09-29 09:55:21
zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: " Budowa i eksploatacja pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa" 2023-09-29 09:53:21
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia strony postępowania o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu Fundację FOTA4Climate do udziału w postępowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin Choczewo lub Gniewino i Krokowa 2023-09-21 14:32:05
Obwieszczenie RDOŚ w Gdańsku o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa gazociągu ... na terenie gmin Władysławowo i Puck" 2023-08-30 13:49:59
Obwieszczenie RDOŚ w Gdańsku o wydaniu decyzji w postępowaniu o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Morska Farma Wiatrowa Baltica" 2023-08-29 15:02:06
Zawiadomienie GDOŚ o zebraniu materiału dowodowego oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa i eksploatacja pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej..." 2023-08-18 08:19:24
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa kompleksu obiektów..." 2023-08-12 18:07:44
Zawiadomienie Burmistrza Władysławowa z dnia 01.08.2023r. o syg. RŚiGO.6220.3.2023.IR o wystąpieniu do innych Organów o opinię- dot. postępowania dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu budynków zamieszkania zbiorowego - Hotel i budynki z apartamentami wczasowymi Chłapowo, ul. Żeromskiego na terenie dz. nr 242/61, 242/62, 242/63, 242/64, 242/65, 242/72, 242/74 obręb Chłapowo 2023-08-01 15:01:25
Zawiadomienie Burmistrza Władysławowa z dnia 26.07.2023r. o syg. RŚiGO.6220.3.2023.IR o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu budynków zamieszkania zbiorowego - Hotel i budynki z apartamentami wczasowymi Chłapowo, ul. Żeromskiego na terenie dz. nr 242/61, 242/62, 242/63, 242/64, 242/65, 242/72, 242/74 obręb Chłapowo". 2023-07-27 13:21:28
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew 2023-07-18 15:22:49
Obwieszczenie GDOŚ o możliwości zapoznania się z dokumentacją w postępowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa i eksploatacja pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej..." 2023-07-18 15:12:17
Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska o wydaniu decyzji dla KGHM Polska Miedź na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża soli potasowo-magnezowych... 2023-07-07 12:23:21
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa o wydaniu postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa kompleksu obiektów..." 2023-07-07 12:17:15
Zawiadomienie GDOŚ o wystąpieniu do Ministra Klimatu i Środowiska oraz Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki o wyrażenie opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa i eksploatacja pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej..." 2023-07-04 12:57:11
Zawiadomienie GDOŚ o dopuszczeniu Stowarzyszenia Obrony Naturalnych Obszarów Nadmorskich Bałtyckie S.O.S. do udziału w postepowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa i eksploatacja pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej..." 2023-07-04 12:53:50
Obwieszczenie RDOŚ w Gdańsku o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Morska Farma Wiatrowa Baltica" 2023-06-20 14:23:49
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa o wydaniu decyzji w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew 2023-06-15 15:23:14
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej 2023-06-06 14:53:46
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa o zawieszeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa zespołu budynków..." 2023-06-06 13:30:38
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa o zawieszeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Realizacja zespołu budynków..." 2023-06-05 12:09:18
Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany koncesji na rzecz KGHM Polska Miedź S.A. 2023-05-31 14:58:26
Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Poprawa przepustowości na linii nr 213 Reda-Hel" 2023-05-31 14:57:09
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa o wydaniu postanowienia przez RDOŚ w Gdańsku w sprawie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa kompleksu obiektów..." 2023-05-18 10:55:59
Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku o ponownym wystąpieniu do organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej dla przedsięwzięcia "Budowa gazociągu..." 2023-05-09 15:15:15
Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska o przesłaniu do zaopiniowania projektu rozstrzygnięcia w sprawie zmiany koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża soli potasowo-magnezowych... 2023-05-05 09:08:10
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcia drzew 2023-05-04 16:50:45
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew 2023-05-04 16:49:49
Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Kontynuacja stabilizacji osuwiska w Jastrzębiej Górze..." 2023-04-20 15:28:16
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa 2023-04-19 08:21:22
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa zespołu budynków..." 2023-04-18 10:26:36
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Realizacja zespołu budynków z apartamentami..." 2023-04-13 12:27:23
Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska o wydaniu postanowienia nadającego klauzulę poufności wyszczególnionym dokumentom w postępowaniu w sprawie zmiany koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża soli potasowo-magnezowych w okolicach Pucka... 2023-03-30 12:36:40
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew 2023-03-27 14:24:41
Kampania informacyjna Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dot. obowiązkowych szczepień ochronnych psów przeciwko wściekliźnie 2023-03-17 11:24:47
Zawiadomienie GDOŚ o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Morska Farma Wiatrowa Baltic Power" 2023-03-17 11:21:42
Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku o wydaniu postanowienia w postępowaniu w sprawie wydania opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa zespołu budynków..." 2023-03-15 09:55:52
Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany koncesji Nr 28/2014/p wydanej przez Ministra Środowiska w dniu 1 października 2014r. na poszukiwanie i rozpoznawanie złoza soli potasowo-magnezowych w okolicach Pucka wraz z kopalinami towarzyszącymi: rudami miedzi i srebra oraz sola kamienną w obszarze obejmującym Miasto Puck oraz gminy: Władysławowo, Puck i Krokowa, pow. pucki, woj. pomorskie. P 2023-03-14 14:43:05
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.4220.815.2022.MŚB.4 z dnia 17.02.2023r. 2023-03-06 09:31:22
Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Poprawa przepustowości na linii nr 213 Reda-Hel" 2023-03-01 08:43:09
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z dz. nr 1/3 obręb Jastrzębia Góra przy ul. Westerplatte 2a, 84-104 Jastrzębia Góra. 2023-02-23 16:36:14
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z dz. nr 126 obręb Jastrzębia Góra przy ul. Westerplatte 5, 7, 9, 9a, 11, 13, 15, 84-104 Jastrzębia Góra. 2023-02-23 16:33:53
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z dz. nr 326/15 obręb 03 Władysławowo przy ul. Władysława IV 2 i 3 we Władysławowie. 2023-02-23 16:32:01
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o przystąpieniu do zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bielawskie Błota PLB220010 2023-02-21 08:50:46
Zawiadomienie Burmistrza Władysławowa o wystąpieniu do organów opiniujących co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa zespołu budynków..." 2023-02-06 14:51:46
Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w związku z wystąpieniem na terenie powiatu puckiego zakażeń ptaków dzikich wirusem grypy A H5 2023-02-06 14:33:21
Zawiadomienie Burmistrza Władysławowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa zespołu budynków..." 2023-02-06 14:30:48
Zawiadomienie Burmistrza Władysławowa o wystąpieniu do organów opiniujących o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa kompleksu obiektów..." 2023-02-02 15:28:19
Zawiadomienie Burmistrza Władysławowa o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa kompleksu obiektów..." 2023-02-02 10:35:22
Obwieszczenie o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa z dz. nr 185/2 obręb Rozewie przy ul. Garnizonowej 47 - 75, 84-105 Rozewie 2023-01-24 12:03:26
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa czterech budynków usługowych..." 2023-01-17 14:36:20
Obwieszczenie GDOŚ dotyczące zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Morska Farma Wiatrowa Baltic Power" 2023-01-17 09:26:15
Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku o wszczęciu postępowania administracyjnego o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa gazociągu..." 2023-01-11 14:22:05
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa instalacji fotowoltaicznej..."Realizacja hotelu..." 2023-01-02 12:50:32
Zawiadomienie RDOŚ o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Poprawa przepustowości na linii nr 213 Reda-Hel" 2022-12-09 21:07:19
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z dz. nr 185/2 obręb Rozewie przy ul. Garnizonowej 47-75,. 2022-12-02 10:09:21
Obwieszczenie o wydaniu zezwolenia na usunięcie drzewa z dz. nr 221/10 obręb 03 Władysławowo przy ul. 1000 Lecia P.P. 2022-11-30 09:57:43
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa instalacji fotowoltaicznej..." 2022-11-18 09:05:35
Zawiadomienie Burmistrza Władysławowa o wystąpieniu do organów opiniujących o ponowną opinie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa czterech budynków usługowych..." 2022-11-14 14:46:24
Zawiadomienie Burmistrza Władysławowa o nie zakończeniu postępowania w terminie i przedłużeniu terminu zakończenia do czasu uzyskania opinii organów opiniujących dla przedsięwzięcia "Budowa czterech budynków..." 2022-11-14 14:44:00
Zawiadomienie Burmistrza Władysławowa o wystąpieniu do organów opiniujących/uzgadniających w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pn.: „Realizacja zespołu budynków z apartamentami...” 2022-10-20 15:53:29
Zawiadomienie GDOŚ o nowym terminie załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa i eksploatacja pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej..." 2022-10-18 10:06:03
Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Poprawa przepustowości na linii nr 213 Reda-Hel" 2022-10-18 10:04:26
Zawiadomienie Burmistrza Władysławowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Realizacja zespołu budynków..." 2022-10-17 11:40:20
Zawiadomienie Burmistrza Władysławowa o zebranych dowodach i zakończeniu postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa instalacji fotowoltaicznej..." 2022-10-07 13:44:24
Zawiadomienie Burmistrza Władysławowa o nie zakończeniu postępowania w terminie i przedłużeniu terminu zakończenia do 15 listopada 2022 roku dla przedsięwzięcia "Budowa czterech budynków usługowych..." 2022-10-06 16:05:41
Zawiadomienie Burmistrza Władysławowa o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Realizacja hotelu..." 2022-09-27 13:48:26
Zawiadomienie RDOŚ w Gdańsku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Morska Farma Wiatrowa..." 2022-09-23 13:51:50
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie zmiany koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża soli potasowo-magnezowych... 2022-09-22 16:18:29
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa o wydaniu przez RDOŚ w Gdańsku postanowienia w sprawie uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia "Budowa instalacji fotowoltaicznej..." 2022-09-16 08:24:10
Zawiadomienie Burmistrza Władysławowa o wydaniu postanowienia przez RDOŚ w Gdańsku w sprawie uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia "Realizacja hotelu we Władysławowie..." 2022-09-06 12:43:45
Obwieszczenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża soli potasowo-magnezowych... 2022-08-26 12:40:49
Zawiadomienie Burmistrza Władysławowa o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa czterech budynków usługowych..." 2022-08-16 12:30:12
Zawiadomienie Burmistrza Władysławowa o wydaniu postanowienia RDOŚ w Gdańsku o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia "Budowa czterech budynków usługowych..." 2022-08-16 12:28:58
Obwieszczenie RDOŚ w Gdańsku o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa morskiej farmy wiatrowej Bałtyk Środkowy III" 2022-08-16 08:06:45
Działania edukacyjno-informacyjne w obszarze poprawy efektywności energetycznej budynków 2022-08-12 13:11:23
Obwieszczenie Ministra Środowiska o wydaniu postanowienia w sprawie zmiany koncesji nr 28/2014/P wydanej przez Ministra Środowiska w dniu 1 października 2014 na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża soli potasowo-magnezowych w okolicach Pucka wraz z kopalinami towarzyszącymi: rudami miedzi i srebra oraz solą kamienną w obszarze obejmującym Miasto Puck oraz gminy: Władysławowo, Puck i Krokowa, pow. pucki, woj. pomorskie o sygn. 2148224.8105398.6499087 z dnia 05.08.2022r. 2022-08-10 08:06:00
Zawiadomienie Burmistrza Władysławowo dot. przedłożenia do RDOŚ w Gdańsku uzupełnienia i wyjaśnień w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 72, obręb 09 Władysławowo 2022-08-10 07:53:53
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe. 2022-08-03 08:19:06
Ogłoszenie Dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych o publicznym wyłożeniu projektu Planu ochrony dla Zaborskiego Parku Krajobrazowego 2022-08-01 08:17:09
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowo o o ponownym postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa ,,Realizacja hotelu wraz z budynkiem restauracji i usług turystyki oraz infrastruktura towarzyszącą we Władysławowie przy ul. Boh. Kaszubskich planowanego do realizacji na dz. nr: 117/2, 129/2, 117/1, 123/2, 129/1, 128/3, obręb 07 Władysławowo” 2022-07-28 14:40:11
Zawiadomienie Burmistrza Władysławowa o przedłożeniu RDOŚ w Gdańsku uzupełnienia i wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia ,,Budowa czterech budynków usługowych zakwaterowania turystycznego z podziemną halą garażową każdy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego na dz. 15/36, obręb Jastrzębia Góra” 2022-07-20 14:25:37
Ogłoszenie Dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych o publicznym wyłożeniu projektu Planu ochrony dla Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi" oraz o możliwości składania do niego uwag i wniosków. 2022-07-15 10:48:42
Ogłoszenie Dyrektora Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych o publicznym wyłożeniu projektu Planu ochrony dla Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego 2022-07-15 10:46:51
Obwieszczenie Ministra Środowiska o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie zmiany koncesji nr 28/2014/p z dnia 01 października 2014r. na poszukiwanie i rozpoznanie złoża soli potasowo-magnezowych w okolicach Pucka wraz z kopalinami towarzyszącymi: rudami miedzi i srebra oraz solą kamienną w obszarze obejmującym Miasto Puck oraz gminy: Władysławowo, Puck i Krokowa, pow. pucki, woj. pomorskie (zmienionej decyzją Ministra Środowiska z dnia 1.10.2019r. oraz decyzją Ministra Klimatu z dnia 30.12.2019r.) 2022-07-12 14:01:42
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uchyleniu decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Morska Farma Wiatrowa Baltic Power" 2022-07-07 10:07:50
Zawiadomienie Burmistrza Władysławowa o przedłożeniu Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku uzupełnienia i wyjaśnień do raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Realizacja hotelu wraz z infrastrukturą..." 2022-07-05 14:18:43
Zawiadomienie o wystąpieniu do organów opiniujących/uzgadniających w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pn.: „Budowa stacji fotowoltaicznej...” 2022-07-05 14:16:02
Zawiadomienie Burmistrza Władysławowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa stacji fotowoltaicznej..." 2022-07-05 14:14:44
Informacja o publicznym wyłożeniu projektu Planu ochrony dla Parku Krajobrazowego "Mierzeja Wiślana" 2022-06-30 09:22:16
Informacja o publicznym wyłożeniu projektu Planu ochrony dla Kaszubskiego Parku Krajobrazowego 2022-06-30 09:16:03
Zawiadomienie GDOŚ o podjęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa i eksploatacja pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej..." 2022-06-14 10:11:35
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Budowa czterech budynków usługowych...., obręb Jastrzębia Góra"” 2022-06-01 14:28:12
Zawiadomienie Burmistrza Władysławowa o wystąpieniu do RDOŚ, PPIS oraz DZZ o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa czterech budynków usługowych..., obręb Jastrzębia Góra"" 2022-06-01 14:26:48
Zawiadomienie o umorzeniu postępowania odwoławczego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa gazociągu o średnicy do DN300 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 15,3 MPa i długości do 4,7 km wraz z zakładem uzdatniania gazu na terenie gmin Władysławowo i Puck. 2022-01-27 15:49:13
OBWIESZCZENIE w sprawie wpisania kąpielisk do wykazu kąpielisk w 2022r. znajdujących się w administracyjnych granicach Gminy Władysławowo 2022-01-17 15:22:26
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków 2022-01-04 09:21:37
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budynki zakwaterowania turystycznego ... Jastrzębia Góra..." 2021-11-30 08:32:15
"Poprawa przepustowości na linii nr 213 Reda - Hel" 2021-11-18 14:22:35
Obwieszczenie RŚIGO.6220.3.2019.DL.23 z dnia 18.11.2021r. - Burmistrz Władysławowa zawiadamia o wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku postanowienia o sygn. RDOŚ-Gd-WOO.4221.28.2021.MŚB.5 z dnia 09.11.2021r. 2021-11-18 13:23:17
RŚIGO.6220.4.8.2021.DL z dnia 16.11.21r. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu budynków handlowo-usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanego na dz. nr 21/4, 20/4, 19/2, 18/4, 21/2, 21/3, 20/2 obręb 05 Władysławowo. 2021-11-17 14:22:13
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budynki zakwaterowania turystycznego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu..." 2021-10-29 10:53:32
Zawiadomienie Burmistrza Władysławowa o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu budynków handlowo-usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanego na dz. nr 21/4, 20/4, 19/2, 18/4, 21/3, 20/2 obręb 05 Władysławowo 2021-10-27 12:40:37
Zawiadomienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu budynków handlowo-usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanego na dz. nr 21/4, 20/4, 19/2, 18/4, 21/3, 20/2 obręb 05 Władysławowo 2021-10-27 12:36:48
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa RŚIGO.6220.1.17.2016/2021 z dnia 25.10.2021r. o wydaniu postanowienia stwierdzającego wydłużenie ważności decyzji RGK.6220.1.14.2016 z dnia 29.07.2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowie rowu zlewni wód opadowych ulicy Portowej we Władysławowie" do dnia 27.08.2026r. oraz wyrażającego stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji znak RGK.6220.1.14.2016 z dnia 29.07.2016r. 2021-10-27 12:29:43
Zawiadomienie Burmistrza Władysławowa o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budynki zakwaterowania turystycznego wraz z infrastrukturą..." 2021-10-12 14:13:02
Zawiadomienie Burmistrza Władysławowa o wydaniu postanowienia RDOŚ w Gdańsku o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia "Budynki zakwaterowania turystycznego wraz z infrastrukturą..." 2021-10-12 14:12:00
Zawiadomienie Burmistrza Władysławowa o uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia "Budynki zakwaterowania turystycznego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu ul. Jantarowa 3, Jastrzębia Góra..." 2021-09-13 13:15:16
Zawiadomienie Burmistrza Władysławowa o przedłożeniu RDOŚ w Gdańsku uzupełnienia i wyjaśnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Realizacja hotelu wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Władysławowie..." 2021-09-10 09:49:27
Zawiadomienie RŚiGO.6220.4.4.2021.PP z dnia 25.08.2021r. Burmistrza Władysławowa o wystąpieniu do RDOŚ, PPIS oraz DZZ o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu budynków handlowo-usługowych..." 2021-08-27 09:16:45
Zawiadomienie Burmistrza Władysławowa o wystąpieniu do RDOŚ, PPIS oraz DZZ o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu budynków handlowo-usługowych..." 2021-08-02 12:41:33
Zawiadomienie Burmistrza Władysławowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa zespołu budynków handlowo-usługowych..." 2021-08-02 12:39:29
Zawiadomienie Burmistrza Władysławowa o dopuszczeniu do postępowania dot. przedsięwzięcia "Realizacja hotelu wraz z budynkiem restauracji..." na prawach strony organizacji ekologicznej Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego w Przasnyszu 2021-07-27 14:49:08
Zawiadomienie Burmistrza Władysławowa o uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia "Budynki zakwaterowania turystycznego wraz z infrastrukturą..." 2021-07-26 14:12:44
Zawiadomienie o przedłożeniu RDOŚ w Gdańsku uzupełnienia i wyjaśnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla postępowania "Realizacja hotelu wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Władysławowie..." 2021-07-26 13:37:07
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Realizacja hotelu wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Władysławowie..." 2021-07-26 13:35:41
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Planu ochrony dla Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, uwzględniającego zakres planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032 oraz Zatoka Pucka PLB220005, w częściach położonych w granicach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego 2021-06-09 08:47:05
Zawiadomienie o wystąpieniu do organów opiniujących/uzgadniających w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pn.: „Budynki zakwaterowania turystycznego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu ul. Jantarowa 3, Jastrzębia Góra, dz. nr 3/9, 14/7, 15, 16, 17, 18, 70/4, 71/4, 74” 2021-05-17 13:00:41
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Budynki zakwaterowania turystycznego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu ul. Jantarowa 3, Jastrzębia Góra, dz. nr 3/9, 14/7, 15, 16, 17, 18, 70/4, 71/4, 74” 2021-05-17 13:00:09
Zawiadomienie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia "Realizacja hotelu wraz z infrastrukturą towarzyszącą..." 2021-03-16 13:54:16
Obwieszczenie o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Realizacja hotelu wraz infrastrukturą towarzyszącą we Władysławowie przy ul. Boh. Kaszubskich” 2021-03-16 13:52:42
Komunikat Starosty Puckiego w sprawie podejmowanych działań w związku ze stwierdzonym ogniskiem ptasiej grypy w powiecie puckim 2021-02-26 11:50:59
Uchwały antysmogowe a kominki 2021-02-23 12:22:53
Zawiadomienie o wydaniu przez GDOŚ decyzji uchylającej w części, a w pozostałej umarzającej decyzję RDOŚ w Gdańsku dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego Władysławowo..." 2021-02-16 15:34:39
Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pucku w sprawie określenia obszaru zagrożenia wystąpieniem "Wysoce zjadliwej grypy ptaków"... 2021-02-16 14:33:03
Obwieszczenie dot. projektu Uchwały Rady Miejskiej we Władysławowie w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Władysławowo na rok 2021 oraz określenia sezonu kapielowego - (artykuł stracił ważność) 2021-02-11 16:24:17
Konsultacje projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2021-01-24 15:59:18

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Grażyna Janusch

Data wytworzenia:
24 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Grażyna Janusch

Data publikacji:
24 sty 2021, godz. 14:18

Osoba aktualizująca informacje

Grażyna Janusch

Data aktualizacji:
24 sty 2021, godz. 14:18