Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

Ogłoszenia i komunikaty


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zawiadomienie Burmistrza Władysławowa o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budynki zakwaterowania turystycznego wraz z infrastrukturą..." 2021-10-12 14:13:02
Zawiadomienie Burmistrza Władysławowa o wydaniu postanowienia RDOŚ w Gdańsku o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia "Budynki zakwaterowania turystycznego wraz z infrastrukturą..." 2021-10-12 14:12:00
Zawiadomienie Burmistrza Władysławowa o uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia "Budynki zakwaterowania turystycznego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu ul. Jantarowa 3, Jastrzębia Góra..." 2021-09-13 13:15:16
Zawiadomienie Burmistrza Władysławowa o przedłożeniu RDOŚ w Gdańsku uzupełnienia i wyjaśnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia "Realizacja hotelu wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Władysławowie..." 2021-09-10 09:49:27
Zawiadomienie RŚiGO.6220.4.4.2021.PP z dnia 25.08.2021r. Burmistrza Władysławowa o wystąpieniu do RDOŚ, PPIS oraz DZZ o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu budynków handlowo-usługowych..." 2021-08-27 09:16:45
Zawiadomienie Burmistrza Władysławowa o wystąpieniu do RDOŚ, PPIS oraz DZZ o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu budynków handlowo-usługowych..." 2021-08-02 12:41:33
Zawiadomienie Burmistrza Władysławowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa zespołu budynków handlowo-usługowych..." 2021-08-02 12:39:29
Zawiadomienie Burmistrza Władysławowa o dopuszczeniu do postępowania dot. przedsięwzięcia "Realizacja hotelu wraz z budynkiem restauracji..." na prawach strony organizacji ekologicznej Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego w Przasnyszu 2021-07-27 14:49:08
Zawiadomienie Burmistrza Władysławowa o uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia "Budynki zakwaterowania turystycznego wraz z infrastrukturą..." 2021-07-26 14:12:44
Zawiadomienie o przedłożeniu RDOŚ w Gdańsku uzupełnienia i wyjaśnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla postępowania "Realizacja hotelu wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Władysławowie..." 2021-07-26 13:37:07
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Realizacja hotelu wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Władysławowie..." 2021-07-26 13:35:41
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Planu ochrony dla Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, uwzględniającego zakres planów ochrony dla obszarów Natura 2000: Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032 oraz Zatoka Pucka PLB220005, w częściach położonych w granicach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego 2021-06-09 08:47:05
Zawiadomienie o wystąpieniu do organów opiniujących/uzgadniających w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pn.: „Budynki zakwaterowania turystycznego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu ul. Jantarowa 3, Jastrzębia Góra, dz. nr 3/9, 14/7, 15, 16, 17, 18, 70/4, 71/4, 74” 2021-05-17 13:00:41
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Budynki zakwaterowania turystycznego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu ul. Jantarowa 3, Jastrzębia Góra, dz. nr 3/9, 14/7, 15, 16, 17, 18, 70/4, 71/4, 74” 2021-05-17 13:00:09
Zawiadomienie o wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia "Realizacja hotelu wraz z infrastrukturą towarzyszącą..." 2021-03-16 13:54:16
Obwieszczenie o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Realizacja hotelu wraz infrastrukturą towarzyszącą we Władysławowie przy ul. Boh. Kaszubskich” 2021-03-16 13:52:42
Komunikat Starosty Puckiego w sprawie podejmowanych działań w związku ze stwierdzonym ogniskiem ptasiej grypy w powiecie puckim 2021-02-26 11:50:59
Uchwały antysmogowe a kominki 2021-02-23 12:22:53
Zawiadomienie o wydaniu przez GDOŚ decyzji uchylającej w części, a w pozostałej umarzającej decyzję RDOŚ w Gdańsku dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego Władysławowo..." 2021-02-16 15:34:39
Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pucku w sprawie określenia obszaru zagrożenia wystąpieniem "Wysoce zjadliwej grypy ptaków"... 2021-02-16 14:33:03
Obwieszczenie dot. projektu Uchwały Rady Miejskiej we Władysławowie w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do Gminy Władysławowo na rok 2021 oraz określenia sezonu kapielowego - (artykuł stracił ważność) 2021-02-11 16:24:17
Konsultacje projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2021-01-24 15:59:18

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Grażyna Janusch

Data wytworzenia:
24 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Grażyna Janusch

Data publikacji:
24 sty 2021, godz. 14:18

Osoba aktualizująca informacje

Grażyna Janusch

Data aktualizacji:
24 sty 2021, godz. 14:18