519 Ogłoszenia i komunikaty | BIP - Gmina Władysławowo
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenia i komunikaty


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie nr GD.ZUZ.3.4210.123.2022.BS z dnia 13.06.2022r. Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji. 2022-06-15 12:26:32
Obwieszczenie GD.ZUZ.3.4210.123.2022.BS z dnia 11 kwietnia 2022r. o zakończeniu zbierania materiału dowodowego i możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi aktami przed wydaniem decyzji dla sprawy wszczętej na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk 2022-04-14 14:50:07
Obwieszczenie GD.ZUZ.3.4210.123.2022.BS z dnia 15 marca 2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 2022-03-15 09:24:40
Obwieszczenie nr GD.ZUZ.3.4210.211.2021.BS z dnia 25.01.2022r. w sprawie informacji wniesienia odwołania od decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Gdańsku udzielającej Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Gdańsku pozwoleń wodnoprawnych. 2022-02-04 16:32:58
Informacja GD.ZUZ.3.4210.871.2021.EC z dnia 13.01.2022r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. 2022-01-19 08:15:57
Obwieszczenie z dnia 23.11.2021r. w sprawie wydania decyzji udzielającej Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Gdańsku pozwoleń wodnoprawnych (znak GD.ZUZ.3.4210.211.2021.BS z dnia 25.11.2021r.). 2021-12-03 13:09:35
Obwieszczenie Starosty Puckiego o wyd. decyzji ZRID na realizację inwestycji drogowej "Budowa drogi gminnej ul. Pustki w Ostrowie wraz z oświetleniem" 2021-10-11 12:00:56
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego nr WI-III.746.1.42.2021.EW-b z 16.09.2021r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 188/8 obręb 09 Władysławowo 2021-09-21 12:14:44
Obwieszczenie nr GD.ZUZ.3.4210.211.2021.BS z dnia 02.07.2021r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. 2021-07-15 08:24:18
obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 08.07.2021 r. znak: GD.ZUZ.3.421.1260.2018.EC, udzielającej Gminie Władysławo (ul. Gen. Józefa Hallera 19, 84-120 Władysławowo) pozwolenia wodnoprawnego. 2021-07-13 14:03:25
Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego i możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi aktami przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia wodnoprawnego nr GD.ZUZ.3.4210.211.2021.BS z dnia 24.06.2021r. 2021-07-01 08:34:00
Informacja oraz zawiadomienie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego GD.ZUZ.3.4210.136.2021.EC 2021-06-24 15:49:33
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 215 na odcinku Władysławowo – Jastrzębia Góra”, „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 215 na odcinku Jastrzębia Góra – granica gminy Miasta Władysławowo”. 2021-05-28 09:46:27
Informacja o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego GD.ZUZ.3.4210.131.2021.SŻ 2021-05-21 11:56:17
Informacja o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego GD.ZUZ.3.4210.154.2021.MW 2021-04-29 13:13:03
Obwieszczenie Starosty Puckiego o wszczęciu procedury ZRID na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej: ul. Pustki w Ostrowie wraz z oświetleniem", 2021-04-15 15:04:33
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr AB.6740.36.2021.RW z dnia 30.03.2021r. w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej: ul. Pustki w Ostrowie wraz z oświetleniem" 2021-04-06 12:24:03
Obwieszczenie nr GD.ZUZ.3.421.1260.2018.EC z dnia 5.02.2021r. o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Burmistrza Gminy Władysławowo w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę rowu bez nazwy oraz przebudowę przepustu, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze zlewni kolektora deszczowego KD 1000 mm ul. Portowej, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu działki nr 25. 2021-02-18 12:13:46
Obwieszczenie nr WI-III.746.1.52.2020.EW-f z dnia 9.12.2020r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa dwóch płaszczyzn fundamentowych pod ustawienia urządzeń NUR-12M wraz z budową wiaty oraz budową i rozbudową nasypów, dróg, placów postojowych..... w ramach zadania inwestycyjnego "Przystosowanie infrastruktury dla potrzeb jednostki wojskowej we Władysławowie" 2021-02-17 11:05:00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Halina Sikorra

Data wytworzenia:
17 lut 2021

Osoba dodająca informacje

Halina Sikorra

Data publikacji:
17 lut 2021, godz. 11:01

Osoba aktualizująca informacje

Halina Sikorra

Data aktualizacji:
17 lut 2021, godz. 11:01