Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ogłoszenie Burmistrza Władysławowa o terminie zgłaszania kandydatów na ławników na kadencję 2024 - 2027

Burmistrz Władysławowa informuje, że z dniem 30 czerwca 2023 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądów Okręgowych i Sądów Rejonowych.

Zgodnie z art. 160 § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 217) ławników do sądów okręgowych i sądów rejonowych wybierają Rady Gmin.

Tryb zgłaszania kandydatów na ławników (art. 162 § 1 Ustawy)

Kandydatów na ławników zgłaszać mogą radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa
z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Wymagania na stanowisku ławnika (art. 158 § 1 i 3 Ustawy)

Ławnikiem może być wybrany ten kto:

  1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  2. jest nieskazitelnego charakteru;
  3. ukończył 30 lat;
  4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania
    co najmniej od roku;
  5. nie przekroczył 70 lat;
  6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
  7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być osoby wymienione w art.159 § 1 i 2 ustawy.

Rada Miejska Władysławowa wybiera:

1 ławnika do Sądu Rejonowego w Wejherowie, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – nie dotyczy

Zgłoszenia sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011r. Nr 121 poz. 693 ze zm.), należy kierować na adres:

Gmina Władysławowo, ul. Gen. J. Hallera, 84-120 Władysławowo

z dopiskiem „wybór ławników”

Informacje telefoniczne są udzielane pod nr tel. 58 674-54-33


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Beata Jamros

Data wytworzenia:
24 maj 2023

Osoba dodająca informacje

Beata Jamros

Data publikacji:
24 maj 2023, godz. 11:22

Osoba aktualizująca informacje

Beata Jamros

Data aktualizacji:
24 maj 2023, godz. 11:22