80 Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych | BIP - Gmina Władysławowo
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

1.Oświadczenie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego. W przypadku nie złożenia oświadczenia w ww. terminie organ zezwalający stwierdza wygaśnięcie zezwolenia (zezwoleń) - art. 18 ust.12 pkt 5 cyt. ustawy z dnia 26 października 1982r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

2.W przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu organ zezwalający cofa zezwolenie (zezwolenia) – art. 18 ust.12 pkt 5 pow. ustawy

3. Jako wartość brutto sprzedaży napojów alkoholowych należy podać kwotę należną przedsiębiorcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów
i usług oraz podatku akcyzowego.

4.Wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przedstawiona
w oświadczeniu stanowi podstawę do naliczenia opłaty rocznej za korzystanie
z zezwolenia (zezwoleń)
w danym roku kalendarzowym – na zasadach określonych
w art. 11 1  ust.5 i 6 cyt. pow. ustawy.

 

L.p.

Rodzaj

sprzedanych

napojów alkoholowych

Opłata podstawowa pobierana

w przypadku gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych

nie przekroczyła progu ustawowego

Opłata podwyższona pobierana

w przypadku gdy wartość

sprzedaży napojów alkoholowych przekroczyła próg ustawowy

1.

o zawartości

do 4,5% alkoholu

oraz piwa

przy wartości sprzedaży

do 37 500 zł – opłata wynosi

525 zł

przy wartości sprzedaży

powyżej 37 500 zł – opłata wynosi

1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

2.

o zawartości

powyżej 4,5% do 18% alkoholu

(z wyjątkiem

piwa)

przy wartości sprzedaży

do 37 500 zł – opłata wynosi

525 zł

przy wartości sprzedaży

powyżej 37 500 zł – opłata wynosi

1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

 

3.

o zawartości

powyżej 18%

alkoholu

przy wartości sprzedaży

do 77 000 zł – opłata wynosi

2 100 zł

przy wartości sprzedaży

powyżej 77 000 zł – opłata wynosi

2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim

 

5.Opłatę roczną za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku  kalendarzowym  należy uiścić w trzech równych ratach, w ustawowych, nieprzywracalnych terminach:
do 31 stycznia, 31 maja oraz do 30 września danego roku - art. 11 1 ust.7 cyt. pow. ustawy.-

6. W roku utraty ważności zezwolenia opłaty, których mowa w ust. 1-5, w/cut. Ustawy dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Wpłaty należy dokonywać w kasie tut. Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy:

Nr 738348 0003 0000 0000 3737 0003.

W przypadku nie dokonania opłaty we właściwej wysokości lub dokonania opłaty po upływie ww. ustawowych terminów płatności, organ zezwalający stwierdzi wygaśnięcie zezwolenia (zezwoleń) - art. 18 ust.12 pkt 5 cyt. pow. ustawy.

7. Przedsiębiorcy, którzy nie złożą oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni lub nie dokonają opłaty za korzystanie z zezwolenia w ustawowo określonych terminach mają możliwość dopełnienia w/w obowiązków jeszcze przez 30 dni od upływu terminu do dokonania tych czynności. Jednak złożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych bądź dokonanie opłaty po określonym w ustawie terminie wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty dodatkowej w wysokości:

  • 30% opłaty podstawowej za korzystanie z zezwolenia w przypadku niezłożenia oświadczenia,
  • 30% opłaty obliczonej wg. złożonego oświadczenia za korzystanie z zezwolenia w przypadku niedokonania opłaty w terminach określonych w ustawie.

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
oswiadczenie o wartosci sprzedazy (PDF, 311.77Kb) 2021-01-13 16:31:34 192
oswiadczenie o wartosci sprzedazy (DOC, 50.50Kb) 2021-01-13 16:31:34 85

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ewelina Szaflik

Data wytworzenia:
13 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Ewelina Szaflik

Data publikacji:
13 sty 2021, godz. 16:31

Osoba aktualizująca informacje

Ewelina Szaflik

Data aktualizacji:
13 sty 2021, godz. 16:49