243 Rejestr Działalności Regulowanej | BIP - Gmina Władysławowo
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Rejestr Działalności Regulowanej

Od dnia 1 stycznia 2012r. przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej.

 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Władysławowo prowadzi Burmistrz Władysławowa na pisemny wniosek przedsiębiorcy, zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 888).

1. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

1a. Nie wymaga uzyskania wpisu do rejestru prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Podmiot prowadzący taki punkt jest posiadaczem odpadów, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, prowadzącym zbieranie odpadów.

2. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

3. Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) (uchylony);

4) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

4. Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9d ust. 2 tej ustawy.".

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, powinno zawierać także:

1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 

 

  • Opłata skarbowa za uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynosi 50,00 zł - art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a, część I załącznika pkt 36 ppkt 9a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.)
  • Opłata skarbowa za zmianę wpisu wynosi 25,00 zł - art. 1 ust 1 pkt 1 lit. a, część I załącznika pkt 37, ppkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.).
  • Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu - 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) – art. 1, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.).

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
RDR wykaz podmiotów 23 07 2021 (JPG, 417.05Kb) 2021-07-23 13:41:52 2
RDR wykaz podmiotów 26 07 2021 (JPG, 397.36Kb) 2021-07-26 10:37:21 17
RDR wniosek o wpis do rejestru (DOC, 49.00Kb) 2021-03-19 11:33:56 6
RDR wniosek o zmiane wpisu do rdr (DOC, 49.00Kb) 2021-03-19 11:33:56 8
wpisy do RDR (PDF, 118.43Kb) 2021-03-19 11:33:56 5

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Grażyna Janusch

Data wytworzenia:
24 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Grażyna Janusch

Data publikacji:
24 sty 2021, godz. 13:54

Osoba aktualizująca informacje

Grażyna Janusch

Data aktualizacji:
26 lip 2021, godz. 10:37