266 Ochrona Danych Osobowych RODO | BIP - Gmina Władysławowo
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Ochrona Danych Osobowych RODO

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna, dlatego zgodnie z artykułem 13 RODO prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo

2. Inspektorem Ochrony Danych jest ITPROFESS Grzegorz Nowak, telefon 58 5858085, e-mail: iod@ochronadanych.it

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania:
a) celem przetwarzania jest wywiązanie się z obowiązków nałożonych na Administratora Danych Osobowych w drodze przepisów prawa oraz kontakt z osobą, której dane dotyczą
b) podstawą prawną są szczególne przepisy prawa, któremu Administrator Danych osobowych podlega
c) w szczególnych przypadkach Administrator przetwarza dane osobowe, na podstawie zgody osoby, ktorej dane dotyczą, jeżeli cel lub zakres przetwarzanych nie jest objęty przepisem szczególnym. Zgoda, o której mowa może zostać cofnięta w każdym momencie, co skutkować będzie zaprzestaniem przetwarzania tych danych.

4. Osoba, ktorej dane dotyczą ma prawo do:
a) dostępu do swoich danych, które przetwarza administrator,
b) sprostowania danych przetwarzanych przez administratora,
c) żądania usunięcia danych jeżeli przepisy szczególne nie mówią inaczej,
d) zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych.

5. Odbiorcami danych osobowych są uprawnione do tego instytucje państwowe, w tym:
a) urzedy celne,
b) organy kontroli,
c) organy władzy wykonawczej,
d) inne podmioty przewidziane w szczególnych przepisach prawa oraz osoby będace właścicielami danych osobowych.

6. Zbierane dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym podmiotom wewnątrz Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie obowiązującego prawa. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich poza UE lub organizacji miedzynarodowych.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Grażyna Eggert

Data wytworzenia:
25 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Grażyna Eggert

Data publikacji:
25 sty 2021, godz. 09:20

Osoba aktualizująca informacje

Grażyna Eggert

Data aktualizacji:
25 sty 2021, godz. 11:21