Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Uchwały


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Uchwała Nr XXX/497/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111089G - ul. Marii Konopnickiej we Władysławowie 2021-02-26 11:33:51
Uchwała Nr XXX/496/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111088G- ul. Leona Golla we Władysławowie 2021-02-26 11:33:05
Uchwała Nr XXX/495/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111072G - ul. Na Stoku we Władysławowie 2021-02-26 11:32:26
Uchwała Nr XXX/494/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111036G- ul. Morska we Władysławowie 2021-02-26 11:31:39
Uchwała Nr XXX/493/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111035G - ul. Świerkowa we Władysławowie 2021-02-26 11:30:47
Uchwała Nr XXX/492/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111034G - ul. Księdza Merkleina we Władysławowie 2021-02-26 11:29:51
Uchwała Nr XXX/491/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111031G - ul. Hryniewieckiego we Władysławowie 2021-02-26 11:24:57
Uchwała Nr XXX/490/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111027G - ul. Płk. Stanisława Dąbka we Władysławowie 2021-02-26 11:13:44
Uchwała Nr XXX/489/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111026G - ul. Kadm. Włodzimierza Steyera we Władysławowie 2021-02-26 11:12:15
Uchwała Nr XXX/488/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111025G - ul. Kadm. Józefa Unruga we Władysławowie 2021-02-26 11:11:18
Uchwała Nr XXX/487/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111024G - ul. Mjr. Henryka Sucharskiego we Władysławowie 2021-02-26 11:10:27
Uchwała Nr XXX/486/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111004G - ul. Zawiszy we Władysławowie 2021-02-26 11:07:41
Uchwała Nr XXX/485/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111003G - ul. Skautów we Władysławowie 2021-02-26 11:06:25
Uchwała Nr XXX/484/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas nieoznaczony części działki gminnej nr 280/2 położonej w Ostrowie 2021-02-26 11:05:40
Uchwała Nr XXX/483/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału 4/44 części w prawie własności nieruchomości oznaczonej nr 353/15 położonej w Tupadłach 2021-02-26 11:02:46
Uchwała Nr XXX/482/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony części działki gminnej nr 154/10 położonej przy ul. Kaperskiej w Chałupach 2021-02-26 10:55:22
Uchwała Nr XXX/481/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony części działek gminnych nr 9/4 i nr 10/6 położonych przy ul. Sportowej we Władysławowie, obręb ewidencyjny Władysławowo 03 2021-02-26 10:54:32
Uchwała Nr XXX/480/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie częściowego zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Władysławowo za rok 2021 2021-02-26 10:53:26
Uchwała Nr XXX/479/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Władysławowo oraz ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych 2021-02-26 10:51:17
Uchwała Nr XXX/478/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2021 2021-02-26 10:50:25
Uchwała Nr XXX/477/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację 2021-02-26 10:49:32
Uchwała Nr XXX/476/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia statutu Osiedla „Szotland” 2021-02-26 10:48:42
Uchwała Nr XXX/475/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia statutu Osiedla „Śródmieście” 2021-02-26 10:47:29
Uchwała Nr XXX/474/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia statutu Osiedla „Hallerowo” 2021-02-26 10:46:30
Uchwała Nr XXX/473/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia statutu Osiedla „Żwirowa” 2021-02-26 10:45:32
Uchwała Nr XXX/472/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia statutu Osiedla „Cetniewo” 2021-02-26 10:44:30
Uchwała Nr XXX/471/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2021 rok 2021-02-26 10:43:32
Uchwała Nr XXX/470/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2021-2034 2021-02-26 10:42:08
Uchwała Nr XXIX/469/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Władysławowa na 2021r. 2021-01-29 12:54:51
Uchwała Nr XXIX/468/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie wniosku o podjęcie przez Radę Miejską Władysławowa uchwały o równym traktowaniu i poddawaniu eksperymentalnemu szczepieniu przeciw wirusowi SARS-COV-2 mieszkańców miasta Władysławowa jako działań niezgodnych z zapisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 2021-01-29 12:54:16
Uchwała Nr XXIX/467/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Władysławowa /sygnatura akt: BRM.1510.4.2020/ 2021-01-29 12:53:25
Uchwała Nr XXIX/466/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Władysławowo na lata 2021 – 2030 2021-01-29 12:52:47
Uchwała Nr XXIX/465/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111091G - ul. Elizy Orzeszkowej we Władysławowie 2021-01-29 12:52:01
Uchwała Nr XXIX/464/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111090G - ul. Stanisława Lema we Władysławowie 2021-01-29 12:45:04
Uchwała Nr XXIX/463/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111083G - ul. Jana Kochanowskiego we Władysławowie 2021-01-29 12:44:23
Uchwała Nr XXIX/462/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111078G - ul. Lecha Bądkowskiego we Władysławowie 2021-01-29 12:43:20
Uchwała Nr XXIX/461/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111074G - ul. Augustyna Dettlaffa we Władysławowie 2021-01-29 12:42:33
Uchwała Nr XXIX/460/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111058G - ul. Ignacego Krasickiego we Władysławowie 2021-01-29 12:41:31
Uchwała Nr XXIX/459/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111057G - ul. Władysława Reymonta we Władysławowie 2021-01-29 12:40:48
Uchwała Nr XXIX/458/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111054G - ul. Młyńska we Władysławowie 2021-01-29 12:36:56
Uchwała Nr XXIX/457/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111052G- ul. Rzemieślnicza we Władysławowie 2021-01-29 12:36:06
Uchwała Nr XXIX/456/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111051G - ul. Przemysłowa we Władysławowie 2021-01-29 12:35:18
Uchwała Nr XXIX/455/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111050G - ul. Stanisława Przybyszewskiego we Władysławowie 2021-01-29 12:34:23
Uchwała Nr XXIX/454/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111048G - ul. Wewnętrzna we Władysławowie 2021-01-29 12:30:23
Uchwała Nr XXIX/453/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111047G- ul. 8-go Marca we Władysławowie 2021-01-29 12:29:41
Uchwała Nr XXIX/452/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony terenu części działki gminnej oznaczonej nr 294/57 o powierzchni 20 m², położonej w Tupadłach przy ul. Na Stawie 2021-01-29 12:29:00
Uchwała Nr XXIX/451/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Władysławowo oznaczonej nr 265/11 położonej w Ostrowie przy ul. Lazurowej / Dożynkowej, w drodze przetargu 2021-01-29 12:28:09
Uchwała Nr XXIX/450/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości składającej się z działki oznaczonej nr 68/1 położonej w Jastrzębiej Górze, k.m.6, przy ul. Bukowej, na rzecz użytkownika wieczystego 2021-01-29 12:27:22
Uchwała Nr XXIX/449/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości składającej się z działki oznaczonej nr 1/29 położonej we Władysławowie przy ul. Drogowców, na rzecz użytkownika wieczystego 2021-01-29 12:23:29
Uchwała Nr XXIX/448/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Władysławowo składającej się z działek oznaczonych nr 32/3, 32/4, 32/8, 32/9, 32/10 położonych we Władysławowie przy ul. Starowiejskiej, w drodze przetargu 2021-01-29 12:22:48
Uchwała Nr XXIX/447/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości oznaczonej nr 126/4 położonej we Władysławowie przy ul. Słonecznej 2021-01-29 12:22:05
Uchwała Nr XXIX/446/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/323/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 24 czerwca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gminnej oznaczonej nr 126/4 położonej we Władysławowie obręb 02 przy ul. Słonecznej 2021-01-29 12:21:05
Uchwała Nr XXIX/445/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zaległości z tyt. odsetek za wieczyste użytkowanie gruntu 2021-01-29 12:20:19
Uchwała Nr XXIX/444/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie rozłożenia na raty zaległości za wieczystego użytkowanie gruntu 2021-01-29 12:19:12
Uchwała Nr XXIX/443/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2021 rok 2021-01-29 12:17:42
Uchwała Nr XXIX/442/2021 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2021-2034 2021-01-29 12:15:50
Uchwała Nr XXVIII/441/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczania obszarów i granic aglomeracji Władysławowo 2021-01-13 13:22:49
Uchwała Nr XXVIII/440/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111076G - ul. Franciszka Fenikowskiego we Władysławowie 2021-01-13 13:20:48
Uchwała Nr XXVIII/439/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111075G - ul. ks. Alojzego Piłata we Władysławowie 2021-01-13 13:19:34
Uchwała Nr XXVIII/438/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111071G - ul. Geodetów we Władysławowie 2021-01-13 13:18:49
Uchwała Nr XXVIII/437/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111070G - ul. Inżynierska we Władysławowie 2021-01-13 13:13:58
Uchwała Nr XXVIII/436/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111069G - ul. Łąkowa we Władysławowie 2021-01-13 13:13:21
Uchwała Nr XXVIII/435/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111067G - ul. Piwna we Władysławowie 2021-01-13 13:12:40
Uchwała Nr XXVIII/434/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111066G - ul. Stolarskiej we Władysławowie 2021-01-13 13:11:31
Uchwała Nr XXVIII/433/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111065G -ul. Średniej we Władysławowie 2021-01-13 13:10:04
Uchwała Nr XXVIII/432/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111064G - ul. Nadmorskiej we Władysławowie 2021-01-13 13:07:02
Uchwała Nr XXVIII/431/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111063G - ul. Floriana Ceynowy we Władysławowie 2021-01-13 13:06:23
Uchwała Nr XXVIII/430/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111062G - ul. Jakuba Myślisza we Władysławowie 2021-01-13 13:05:46
Uchwała Nr XXVIII/429/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111059G - ul. Kwiatowa we Władysławowie 2021-01-13 13:04:59
Uchwała Nr XXVIII/428/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi publicznej gminnej nr 111056G - ul. Augustyna Necla we Władysławowie 2021-01-13 13:04:22
Uchwała Nr XXVIII/427/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony części działki gminnej nr 13, położonej przy Skwerze Abrahama we Władysławowie, obręb ewidencyjny Władysławowo 03 2021-01-13 13:03:35
Uchwała Nr XXVIII/426/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości udziału ½ części prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działki nr 189/2 i nr 189/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Rozewie 2021-01-13 12:57:15
Uchwała Nr XXVIII/425/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 369/11 położonej w obrębie Rozewie 2021-01-13 12:56:12
Uchwała Nr XXVIII/424/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 1/108 położonej w obrębie Władysławowo 02 miasto Władysławowo 2021-01-13 12:55:05
Uchwała Nr XXVIII/423/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 1/85 położonej w obrębie Władysławowo 02 miasto Władysławowo 2021-01-13 12:31:25
Uchwała Nr XXVIII/422/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek nr 1/1, nr 1/2, nr 467, nr 468, nr 1/4 i nr 1/6 położonych we Władysławowie 2021-01-13 12:28:52
Uchwała Nr XXVIII/421/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021” 2021-01-13 12:06:41
Uchwała Nr XXVIII/420/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażania zgody na najem na czas oznaczony niewyodrębnionego lokalu usytuowanego na parterze budynku Urzędu Miejskiego (wieża) we Władysławowie 2021-01-13 12:05:24
Uchwała Nr XXVIII/419/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Władysławowo i jej jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych 2021-01-13 12:04:27
Uchwała Nr XXVIII/418/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Władysławowo na 2021 rok 2021-01-13 10:55:18
Uchwała Nr XXVIII/417/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2021-2034 2021-01-13 10:50:16
Uchwała Nr XXVIII/416/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Morskiego Oddziału Straży Granicznej 2021-01-13 10:45:58
Uchwała Nr XXVIII/415/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 2021-01-13 10:45:05
Uchwała Nr XXVIII/414/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji 2021-01-13 10:41:32
Uchwała Nr XXVIII/413/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Puckiego na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zagroda Kaszubska w Ostrowie" 2021-01-13 10:26:24
Uchwała Nr XXVIII/412/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021-01-13 10:22:23
Uchwała Nr XXVIII/411/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2020 rok 2021-01-13 10:06:33
Uchwała Nr XXVIII/410/2020 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2020-2034 2021-01-13 09:58:19

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Super Admin

Data wytworzenia:
10 gru 2020

Osoba dodająca informacje

Super Admin

Data publikacji:
10 gru 2020, godz. 11:04

Osoba aktualizująca informacje

Beata Jamros

Data aktualizacji:
03 mar 2021, godz. 14:30