118 Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką | BIP - Gmina Władysławowo
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

   
   

Referat realizujący sprawę

Referat Organizacyjno- Prawny Biuro ds. Działalności Gospodarczej i Turystyki ul. Hallera 19, 84-120 Władysławowo; tel. 58 674-54-32

 

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Interesanta pn- śr. w godz. 7:30 do 15:30; Czw. 7:30-17:00; Pt. 7:30-14:00

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką wraz z załącznikami:

 1. Zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2

2. Wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: a) markę pojazdu, b) rodzaj/ przeznaczenie, c) numer rejestracyjny, d) numer VIN, e) wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem;

3. dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji.

 

W związku z zapisami art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym( Dz. U. z 2019 r., poz. 2140) przedsiębiorcy ubiegający się o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką mogą przedłożyć (do wglądu) oryginały następujących dokumentów:

 

1. Dowód rejestracyjny wraz z wpisem dopuszczenia do ruchu pojazdu jako taksówki, a w przypadku gdy wnioskodawca nie jest jego właścicielem, również dokument potwierdzający prawo   dysponowania tym pojazdem.

2. Świadectwo legalizacji taksometru.

3. Zaświadczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do pracy w zawodzie kierowcy

4. Prawo jazdy

 

Podstawa prawna

 - Ustawa z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.).
 

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego: (Dz. U. 2020 poz. 256.)
 

Opłaty

Opłata za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy zgodnie z  § 1 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie  w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2019 r., poz. 2463) na obszarze gminy w zależności od okresu ważności licencji w latach, wynosi:

- od 2-15 lat- 200 zł

- powyżej 15 do 30 lat- 250 zł

- powyżej 30do 50 lat- 300 zł

oraz 11% opłaty podstawowej za wypis - od każdego pojazdu.

Opłatę wnosi się:
w kasie Urzędu Miejskiego – II piętro
lub na konto U.M. Bank Spółdzielczy
Nr 73 8348 0003 0000 0000 3737 0003


 

 

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

 

Sposób załatwienia sprawy

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką wraz z dokumentami przedsiębiorca  składa w biurze obsługi interesanta.
Zainteresowany po dokonaniu opłaty osobiście odbiera  licencję.

Tryb odwoławczy

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Burmistrza Władysławowa, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 

   

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
XLII.768.2021 (PDF, 118.72Kb) 2022-03-21 11:53:21 16
wniosek taxi (DOC, 41.00Kb) 2021-01-16 11:34:55 22
wniosek taxi (PDF, 167.14Kb) 2021-01-16 11:34:55 25
wykaz pojazdów (DOC, 31.00Kb) 2021-01-16 11:34:55 17
wykaz pojazdów (PDF, 119.16Kb) 2021-01-16 11:34:55 22

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ewelina Szaflik

Data wytworzenia:
16 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Ewelina Szaflik

Data publikacji:
21 mar 2022, godz. 11:46

Osoba aktualizująca informacje

Renata Gierszewska

Data aktualizacji:
21 mar 2022, godz. 11:54