539 Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie prowadzonej przez Burmistrza Władysławowa obiektu niebędącego obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem) | BIP - Gmina Władysławowo
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie prowadzonej przez Burmistrza Władysławowa obiektu niebędącego obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem)

Referat realizujący sprawę

Zespół ds. działalności gospodarczej ul. Hallera 19, 84-120 Władysławowo; tel. 58 674-54-32

 

Miejsce składania dokumentów

Biuro Obsługi Interesanta lun bezpośrednio w biurze Zespołu ds. działalności gospodarczej- pokój 204 w godz. pn- śr. 7:30 do 15:30; czw. 7:30-17:00, Pt. 7:30-14:00

Wymagane dokumenty

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie,  obiektu, który nie jest obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem) wraz z załącznikami:

  1. deklaracja spełnienia wymogów budowlanych, sanitarnych i przeciwpożarowych o których mowa w  art. 35 ust 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych  (załącznik nr 1).
  2. deklaracja dotyczącą spełnienia minimalnych wymagań co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędące obiektami hotelarskimi oraz dla pół biwakowych (załącznik nr 2).
  3. opis obiektu
  4. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON
  5. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 

Podstawa prawna

 Art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. 2019r., poz. 238, z 2020r., poz. 374, 568) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169).

Zarządzenie Nr  48/2020 Burmistrza  Władysławowa z dnia 6  marca 2020 r.

Opłaty

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie nie podlega opłacie. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług turystycznych ponosi koszty wyprodukowania tabliczki z nr ewidencyjnym obiektu, o której mowa w Zarządzeniu Nr  48/2020 Burmistrza  Władysławowa z dnia 6  marca 2020 r.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni.

Sposób załatwienia sprawy

Wnioski o wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie składa się w Biurze Obsługi Interesanta tut. urzędu. Pracownik Urzędu weryfikuje poprawność i kompletność danych zawartych we wniosku i załącznikach.

Przedsiębiorca otrzymuje informację potwierdzającą wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie prowadzonej przez Burmistrza Miasta Władysławowa oraz tabliczce z napisem „Pokoje Gościnne” z nr ewidencyjnym obiektu, o której mowa w Zarządzeniu Nr 229/2005 Burmistrza Miasta Władysławowa z dnia 15 lutego 2005 r.

Tryb odwoławczy

nie przysługuje.

Uwagi

Dnia 31 marca 2020 r. ukazała się ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/568 .

W związku z powyższym, w ustawie o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. 2019 r., poz. 238, z 2020r., poz. 374, 568) do art. 35 został wprowadzony ust. 4, o brzmieniu:

"4. Domniemywa się, że w obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie bez uprzedniego zgłoszenia do właściwej ewidencji, o której mowa w art. 38, nie są spełnione wymagania sanitarne, o których mowa w ust. 1 pkt. 2". Należy zatem do wniosku o wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Władysławowo, załączyć opinię właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie w obiekcie wymagań sanitarnych.

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wniosek o wpis obiektu (DOC, 103.50Kb) 2021-02-22 13:22:57 466
wniosek o wpis obiektu (PDF, 542.70Kb) 2021-02-22 13:22:57 435

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ewelina Szaflik

Data wytworzenia:
22 lut 2021

Osoba dodająca informacje

Ewelina Szaflik

Data publikacji:
22 lut 2021, godz. 13:22

Osoba aktualizująca informacje

Ewelina Szaflik

Data aktualizacji:
22 lut 2021, godz. 13:22