237 Zasady segregacji odpadów komunalnych | BIP - Gmina Władysławowo
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zasady segregacji odpadów komunalnych

Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne, przed ich zgromadzeniem
w pojemnikach lub workach do tego celu przeznaczonych, należy poddać segregacji
na następujące rodzaje odpadów komunalnych
:

-        zmieszane,

-        szkło,

-        makulatura,

-        tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale,

-        odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym bioodpady,

-        popiół i żużel pochodzący z instalacji grzewczych,

-        zużyte baterie i akumulatory,

-        przeterminowane leki i chemikalia,

-        odpady tekstylne,

-        meble i inne odpady wielkogabarytowe,

-        zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

-        odpady niebezpieczne,

-        zużyte opony,

-        odpady budowlane i rozbiórkowe,

-        styropian opakowaniowy.

 

Zmieszane odpady komunalne powinny być gromadzone w specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach.

Właściciele nieruchomości, w których ogrzewanie pomieszczeń odbywa się poprzez spalanie węgla, drewna i innych stałych materiałów energetycznych mają obowiązek zbierania popiołu i żużlu w osobnych pojemnikach.

 Gromadzenie szkła, makulatury, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metali, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych powinno się odbywać w pojemnikach lub workach do tego celu przeznaczonych.

 Odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone, w ilości powyżej 1 m3 
na tydzień, należy zbierać w pojemnikach o pojemności do 1100 l.

 Szkło w ilości powyżej 1 m3 na tydzień, należy zbierać w pojemnikach
o pojemności do 240 l.

 

Do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych należy stosować pojemniki lub worki w następujących ujednoliconych kolorach:

a)      zmieszane – w kolorze czarnym, oznaczone napisem „ZMIESZANE”,

b)      szkło – w kolorze zielonym, oznaczone napisem „SZKŁO”,

c)      papier – w kolorze niebieskim, oznaczone napisem „PAPIER”,

d)     tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale – w kolorze żółtym, oznaczone napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”,

e)      odpady ulegające biodegradacji oraz bioodpady – w kolorze brązowym, oznaczone napisem „BIO”,

f)       popiół i żużel pochodzący z instalacji grzewczych – w kolorze szarym, oznaczonym napisem „POPIÓŁ”.

 

Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do specjalnych pojemników znajdujących się w aptekach na terenie Gminy Władysławowo lub w PSZOK Gminy Władysławowo.

 Zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do specjalnych pojemników znajdujących się w placówkach oświatowych i handlowych na terenie Gminy Władysławowo, w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie lub w PSZOK Gminy Władysławowo.

 Odpady tekstylne należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do specjalnych pojemników znajdujących się na terenie Gminy Władysławowo lub
w PSZOK Gminy Władysławowo.

Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i zgromadzić w miejscu i terminie wyznaczonym przez Gminę Władysławowo lub przekazać je do PSZOK Gminy Władysławowo.

 

Opróżnione i oczyszczone opakowania i butelki należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do pojemnika lub worka, tak by zachowały zmniejszoną objętość.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZASADY SEGREGACJI (2) (PDF, 679.71Kb) 2021-01-24 14:58:59 29

Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale 2021-01-24 15:07:29
Makulatura 2021-01-24 15:09:00
Szkło 2021-01-24 15:11:04
Bioodpady 2021-01-24 15:14:01
Odpady zmieszane 2021-01-24 15:05:35

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Grażyna Janusch

Data wytworzenia:
24 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Grażyna Janusch

Data publikacji:
24 sty 2021, godz. 13:51

Osoba aktualizująca informacje

Grażyna Janusch

Data aktualizacji:
24 sty 2021, godz. 15:03