184 Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego | BIP - Gmina Władysławowo
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego

Podstawa prawna: art. 1 § 1, art. 3-4, 5-7 i 9-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2019 r., poz. 2086 ze zm.) oraz art. 76-80 oraz 84-85 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 463).

I. WYMAGANIA :
1. Stawiennictwo osobiste.

2. Wniosek o przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem urzędu stanu cywilnego
3.. Dokumenty tożsamości do wglądu.
4. W przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec dodatkowo:
• Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą wraz z jego tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. Jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd rejonowy w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca wydaje postanowienie o zwolnieniu ze złożenia tego dokumentu.
• Odpisy aktów w zależności od stanu cywilnego:
- akt urodzenia
- akt małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub z dokumentem potwierdzającym jego ustanie
-akt zgonu poprzedniego małżonka
wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
• W przypadku cudzoziemca, który nie posługuje się językiem polskim wymagana obecność tłumacza przysięgłego przy składaniu zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa (uiszczana w dniu podpisywania zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa):
• za sporządzenie aktu małżeństwa - 84,00 zł
• za ślub poza lokalem USC – 1000 zł  (nie dotyczy ślubu udzielanego poza lokalem usc ze względu na stan zagrożenia życia lub zdrowia)

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego we Władysławowie
• Sprawę załatwia się w pokoju 201, telefon 58 674 54 65
 

V. UWAGI:
Nupturienci zamierzający zawrzeć związek małżeński zgłaszają się razem, z kompletem wymaganych dokumentów nie wcześniej niż pół roku i nie później niż miesiąc przed planowanym terminem ślubu w pokoju 201 w celu złożenia zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa i uzyskania na piśmie zgody kierownika USC na ślub we wskazanym miejscu i ustalonym wspólnie terminem.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
wniosek - ślub poza lokalem us (DOC, 26.00Kb) 2021-01-19 10:45:38 46

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Kolp

Data wytworzenia:
19 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Anna Kolp

Data publikacji:
19 sty 2021, godz. 10:45

Osoba aktualizująca informacje

Anna Kolp

Data aktualizacji:
19 sty 2021, godz. 10:49