Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi


projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Władysławowo na lata 2019-2034 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11

Imię i nazwisko Głos
Adam Białas za
Tadeusz Budzisz za
Piotr Dettlaff za
Damian Glembin za
Mariusz Głowienka brak (nieobecność)
Tomasz Hapaniuk za
Kamila Janowicz brak (nieobecność)
Dorota Jeka za
Anna Kollek za
Mariusz Labudda za
Dariusz Marzejon za
Szymon Redlin za
Grzegorz Zamek-Gliszczyński za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 06-07-2022


projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Władysławowo na 2019 rok przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 0 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Białas za
Tadeusz Budzisz za
Piotr Dettlaff za
Damian Glembin za
Tomasz Hapaniuk za
Dorota Jeka za
Anna Kollek za
Mariusz Labudda za
Dariusz Marzejon za
Szymon Redlin za
Grzegorz Zamek-Gliszczyński za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 06-07-2022


projekt uchwały w sprawie ustalenia dodatkowych tradycyjnych nazw miejscowości Tupadły i Rozewie w języku kaszubskim przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 0 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Białas za
Tadeusz Budzisz za
Piotr Dettlaff za
Damian Glembin za
Mariusz Głowienka brak (nieobecność)
Tomasz Hapaniuk za
Dorota Jeka za
Anna Kollek za
Mariusz Labudda za
Dariusz Marzejon za
Szymon Redlin za
Grzegorz Zamek-Gliszczyński za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 06-07-2022


projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Władysławowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020” przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 0 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Białas za
Tadeusz Budzisz za
Piotr Dettlaff za
Damian Glembin za
Mariusz Głowienka brak (nieobecność)
Tomasz Hapaniuk za
Kamila Janowicz brak (nieobecność)
Dorota Jeka za
Anna Kollek za
Mariusz Labudda za
Dariusz Marzejon za
Szymon Redlin za
Grzegorz Zamek-Gliszczyński za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 06-07-2022


projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 1 we Władysławowie w pięcioletnie technikum przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 0 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Białas za
Tadeusz Budzisz za
Piotr Dettlaff za
Damian Glembin za
Tomasz Hapaniuk za
Dorota Jeka za
Anna Kollek za
Mariusz Labudda za
Dariusz Marzejon za
Szymon Redlin za
Grzegorz Zamek-Gliszczyński za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 06-07-2022


projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony terenu działki gminnej oznaczonej nr 429, położonej w Ostrowie przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Białas za
Tadeusz Budzisz za
Piotr Dettlaff za
Mariusz Głowienka brak (nieobecność)
Tomasz Hapaniuk za
Kamila Janowicz brak (nieobecność)
Dorota Jeka za
Anna Kollek za
Mariusz Labudda za
Dariusz Marzejon za
Szymon Redlin za
Grzegorz Zamek-Gliszczyński za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 06-07-2022


projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie praw do działki z zasobu gminnego w celu zwolnienia z zobowiązania zapłaty odszkodowania przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 0 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Białas za
Tadeusz Budzisz za
Piotr Dettlaff za
Damian Glembin za
Mariusz Głowienka brak (nieobecność)
Tomasz Hapaniuk za
Kamila Janowicz brak (nieobecność)
Dorota Jeka za
Anna Kollek za
Mariusz Labudda za
Dariusz Marzejon za
Szymon Redlin za
Grzegorz Zamek-Gliszczyński za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 06-07-2022


projekt uchwały w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 202/16 położonej w obrębie Chłapowo gmina Władysławowo przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 0 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Białas za
Tadeusz Budzisz za
Piotr Dettlaff za
Damian Glembin za
Mariusz Głowienka brak (nieobecność)
Tomasz Hapaniuk za
Kamila Janowicz brak (nieobecność)
Dorota Jeka za
Anna Kollek za
Mariusz Labudda za
Dariusz Marzejon za
Szymon Redlin za
Grzegorz Zamek-Gliszczyński za
Robert Radtke brak (nieobecność)

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 06-07-2022


projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej oznaczonej nr 203/35 położonej w Chłapowie przy ul. Gościnnej na rzecz kościelnej osoby prawnej przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 1 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Białas za
Tadeusz Budzisz za
Piotr Dettlaff za
Damian Glembin za
Mariusz Głowienka brak (nieobecność)
Tomasz Hapaniuk za
Kamila Janowicz brak (nieobecność)
Dorota Jeka za
Anna Kollek za
Mariusz Labudda za
Dariusz Marzejon za
Szymon Redlin za
Grzegorz Zamek-Gliszczyński wstrzymał się

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 06-07-2022


projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gminnej oznaczonej nr 442/1 położonej we Władysławowie obręb 05 przy ul. Boh. Kaszubskich przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 0 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Białas za
Tadeusz Budzisz za
Piotr Dettlaff za
Damian Glembin za
Mariusz Głowienka brak (nieobecność)
Tomasz Hapaniuk za
Kamila Janowicz brak (nieobecność)
Dorota Jeka za
Anna Kollek za
Mariusz Labudda za
Dariusz Marzejon za
Szymon Redlin za
Grzegorz Zamek-Gliszczyński za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 06-07-2022


projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gminnej oznaczonej nr 178 położonej we Władysławowie obręb 02 przy ul. Żeromskiego przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 0 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Białas za
Tadeusz Budzisz za
Piotr Dettlaff za
Damian Glembin za
Mariusz Głowienka brak (nieobecność)
Tomasz Hapaniuk za
Kamila Janowicz brak (nieobecność)
Dorota Jeka za
Anna Kollek za
Mariusz Labudda za
Dariusz Marzejon za
Szymon Redlin za
Grzegorz Zamek-Gliszczyński za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 06-07-2022


projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Chałupy, oznaczonego symbolem WCH-2.2 przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
10 0 1

Imię i nazwisko Głos
Adam Białas za
Tadeusz Budzisz za
Piotr Dettlaff za
Damian Glembin za
Mariusz Głowienka brak (nieobecność)
Tomasz Hapaniuk za
Kamila Janowicz brak (nieobecność)
Dorota Jeka za
Anna Kollek za
Mariusz Labudda za
Dariusz Marzejon przeciw
Szymon Redlin za
Grzegorz Zamek-Gliszczyński za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 06-07-2022


projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Władysławowo przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
11 0 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Białas za
Tadeusz Budzisz za
Piotr Dettlaff za
Damian Glembin za
Mariusz Głowienka brak (nieobecność)
Tomasz Hapaniuk za
Kamila Janowicz brak (nieobecność)
Dorota Jeka za
Anna Kollek za
Mariusz Labudda za
Dariusz Marzejon za
Szymon Redlin za
Grzegorz Zamek-Gliszczyński za

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 06-07-2022


Uwaga Nr 1 Dotyczy nieruchomości: działki nr 95/1, obr. Chałupy. odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
1 0 10

Imię i nazwisko Głos
Adam Białas przeciw
Tadeusz Budzisz przeciw
Piotr Dettlaff przeciw
Damian Glembin przeciw
Mariusz Głowienka brak (nieobecność)
Tomasz Hapaniuk przeciw
Kamila Janowicz brak (nieobecność)
Dorota Jeka za
Anna Kollek przeciw
Mariusz Labudda przeciw
Dariusz Marzejon przeciw
Szymon Redlin przeciw
Grzegorz Zamek-Gliszczyński przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 06-07-2022


Uwaga Nr 2 Dotyczy nieruchomości: część działki nr 74, obr. Chałupy przyjęto (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
8 2 0

Imię i nazwisko Głos
Adam Białas za
Tadeusz Budzisz za
Piotr Dettlaff za
Damian Glembin wstrzymał się
Mariusz Głowienka brak (nieobecność)
Tomasz Hapaniuk za
Kamila Janowicz brak (nieobecność)
Dorota Jeka za
Mariusz Labudda za
Dariusz Marzejon za
Szymon Redlin za
Grzegorz Zamek-Gliszczyński wstrzymał się

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 06-07-2022


Uwaga Nr 3 Dotyczy nieruchomości: część działki nr 74, obr. Chałupy. odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
1 3 7

Imię i nazwisko Głos
Adam Białas przeciw
Tadeusz Budzisz przeciw
Piotr Dettlaff przeciw
Damian Glembin wstrzymał się
Mariusz Głowienka brak (nieobecność)
Tomasz Hapaniuk przeciw
Kamila Janowicz brak (nieobecność)
Dorota Jeka wstrzymał się
Anna Kollek przeciw
Mariusz Labudda wstrzymał się
Dariusz Marzejon za
Szymon Redlin przeciw
Grzegorz Zamek-Gliszczyński przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 06-07-2022


Uwaga Nr 4 Dotyczy nieruchomości: działaki nr 57, obr. Chałupy. odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
3 2 6

Imię i nazwisko Głos
Adam Białas przeciw
Tadeusz Budzisz przeciw
Piotr Dettlaff przeciw
Damian Glembin wstrzymał się
Mariusz Głowienka brak (nieobecność)
Tomasz Hapaniuk przeciw
Kamila Janowicz brak (nieobecność)
Dorota Jeka za
Anna Kollek przeciw
Mariusz Labudda wstrzymał się
Dariusz Marzejon za
Szymon Redlin za
Grzegorz Zamek-Gliszczyński przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 06-07-2022


Uwaga Nr 5 Dotyczy nieruchomości położonych w granicach terenów elementarnych oznaczonych jako MN/U odrzucono (w. zwykła)


Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw
0 0 11

Imię i nazwisko Głos
Adam Białas przeciw
Tadeusz Budzisz przeciw
Piotr Dettlaff przeciw
Damian Glembin przeciw
Mariusz Głowienka brak (nieobecność)
Tomasz Hapaniuk przeciw
Kamila Janowicz brak (nieobecność)
Dorota Jeka przeciw
Anna Kollek przeciw
Mariusz Labudda przeciw
Dariusz Marzejon przeciw
Szymon Redlin przeciw
Grzegorz Zamek-Gliszczyński przeciw

Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Białas Data wytworzenia: 06-07-2022