Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.5.2023.DB z dnia 18.09.2023 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 153/25 obręb Ostrowo.

O B W I E S Z C Z E N I E 

RGNiGP.6733.5.2023.DB

z  dnia 18.09.2023 r.

 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), Referat Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej - w imieniu Burmistrza Władysławowa – zawiadamia, że na podstawie wniosku Pani Ireny Puchalskiej Grigor, reprezentowanej przez Pana Andrzeja Budzisza, z dnia 29.08.2023 r. (data wpływu 29.08.2023 r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 153/27 obręb Ostrowo. Z treścią ww. wniosku można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie (ul. Gen. J. Hallera 19, pokój 325 III piętro), w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki i środy w godzinach 7:30-15:30, w czwartki w godzinach 7:30-17:00, w piątki w godzinach 7:30-14:00.

Obwieszczenie wydano w dwóch egzemplarzach, które zostały opublikowane na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze, w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie orazna stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Władysławowo dostępnej pod adresem:

www.bip.wladyslawowo.pl

 

Z up. Burmistrza
Z-ca Kierownika RGNiGP
Arleta Kartasińska


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
RGNiGP.6733.5.2023.DB Ostrowo 153(27 Puchalska wszczęcie obwiesz (PDF, 339.19Kb) 2023-09-18 12:24:41 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Arleta Kartasińska

Data wytworzenia:
18 wrz 2023

Osoba dodająca informacje

Arleta Kartasińska

Data publikacji:
18 wrz 2023, godz. 12:24

Osoba aktualizująca informacje

Arleta Kartasińska

Data aktualizacji:
18 wrz 2023, godz. 12:24