113 Obwieszczenia - lokalizacja inwestycji celu publicznego | BIP - Gmina Władysławowo
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenia - lokalizacja inwestycji celu publicznego


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.1.2022.DB z dnia 04.01.2022 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej PE o średnicy 110 mm i długości 180 m na terenie działek nr 34, nr 70, nr 138/3 i nr 71/1 obręb Ostrowo. 2022-01-05 12:39:58
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.11.2021.DB z dnia 03.01.2022 r. w sprawie wydania decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zjazdu technologicznego na plażę oraz budowie platformy kończącej zjazd technologiczny wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 1/2 obręb Jastrzębia Góra (k.m. 8). 2022-01-05 12:28:54
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 30.11.2021 r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej" - na działce 188/8 obręb Władysławowo 03, na terenie zamkniętym. 2021-12-06 11:41:39
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6730.12.2021.DB z dnia 22.11.2021 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie łącznika między budynkiem internatu sportowego Albatros a budynkiem basenu wraz z przebudową tych budynków, budowie mobilnej ścieżki startowej wraz z zapleczem sanitarnym, budowie zaplecza biurowo – sanitarnego wraz z urządzeniami budowlanymi na terenie działek nr 173/3, nr 175 i nr 174/1 obręb Władysławowo 02. 2021-11-23 13:57:12
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.5.2021 z dnia 08.11.2021 r. w sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej o długości ok. 380 m, sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 560 m i przepompowni ścieków sanitarnych na działkach nr 24/2 (k.m. 6), nr 10 (k.m. 6), nr 3/12 (k.m. 2), nr 18 (k.m. 2), nr 19 (k.m. 2), nr 20 (k.m. 22) i nr 22 (k.m. 2) obręb Jastrzębia Góra. 2021-11-09 13:13:40
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.17.2021 z dnia 02.11.2021 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na urządzeniu parku z budową toalety publicznej, parku linowego i elementów małej architektury w Jastrzębiej Górze. 2021-11-03 09:12:13
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6730.16.2021 z dnia 02.11.2021 r. dotyczące wszczęcia postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Słowackiego, ulicy Norwida oraz fragmentu Bulwaru Nadmorskiego wraz z tarasem widokowym i budowie parkingu leśnego w Jastrzębiej Górze. 2021-11-03 09:02:33
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.15.2021 r. z dnia 02.11.2021 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Promenady Światowida poprzez budowę podwieszanego tarasu widokowego na terenie działek nr 1 (k.m. 6), nr 102/3 (k.m. 6) i nr 102/4 (k.m. 6) obręb Jastrzębia Góra. 2021-11-03 08:57:11
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.14.2021 z dnia 02.11.2021 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie placu przy Promenadzie Światowida w Jastrzębiej Górze z budową punktu informacji turystycznej i zadaszonej sceny. 2021-11-03 08:50:52
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.13.2021 z dnia 02.11.2021 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na urządzeniu parku z budową placu zabaw i przebudową schodów terenowych w ciągach pieszych przy ulicy Bałtyckiej i Klonowej w Jastrzębiej Górze. 2021-11-03 08:45:48
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.11.2021 z dnia 11.10.2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zjazdu technologicznego na plażę oraz budowie platformy kończącej zjazd technologiczny wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 1/2 obręb Jastrzębia Góra (k.m. 8). 2021-10-11 15:31:52
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce 188/8 obręb 03 Władysławowo, na terenie zamkniętym". 2021-09-20 11:16:17
Obwieszczenia Burmistrza Władysławowa RGNiGP.6733.4.2021 z dnia 16.08.2021 r. w sprawie wydania decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr ewid. 202/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Rozewie gmina Władysławowo 2021-08-16 14:01:41
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.6.2019 z dnia 16.08.2021 r. w sprawie wydania decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr ewid. 93/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Ostrowo gmina Władysławowo 2021-08-16 13:58:11
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.6.2019 z dnia 16.08.2021 r. w sprawie wydania postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego 2021-08-16 13:55:09
Obwieszczenie RGNiGP.6733.7.2021 z dnia 22.07.2021 r. w sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 5 m na terenie działki nr 188/1 obręb Władysławowo 03. 2021-07-23 11:20:47
Obwieszczenie RGNiGP.6733.4.2021 z dnia 19.07.2021 r. w sprawie wydania postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki nr 202/10 obręb Rozewie. 2021-07-19 15:15:35
Obwieszczenie - dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi, części ul. Nowej w Ostrowie, w zakresie oświetlenia drogowego o długości ok. 150 m w tym budowa 5 słupów oświetleniowych na terenie działek nr 48/7 i 48/2 obręb Ostrowo. 2021-07-09 22:34:16
Obwieszczenie - dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 60 m na terenie działki nr 187 obręb Władysławowo 03 2021-07-01 08:50:20
Obwieszczenie - dotyczące sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej o średnicy 110 mm i długości ok. 62 m na terenie działek nr 276/55 i nr 276/46 obręb Ostrowo. 2021-07-01 08:44:27
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa z dnia 24.06.2021 r. w sprawie wydania decyzji znak RGNiGP.6733.3.2021 dniu 23.06.2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej o długości około 200 m na terenie działki nr 187 obręb Chłapowo. 2021-06-24 14:19:13
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 186, nr 144, nr 142, nr 141 obręb Ostrowo i nr 263/1 obręb Karwia. 2021-06-08 14:02:12
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 5 m na terenie działki nr 188/1 obręb Władysławowo 03 2021-05-18 13:19:51
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowowa dotyczące wszczęcia postępowanie administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi, części ul. Nowej w Ostrowie, w zakresie oświetlenia drogowego o długości ok. 150 m w tym budowa 5 słupów oświetleniowych na terenie działek nr 48/7 i 48/2 obręb Ostrowo. 2021-05-13 12:09:46
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej o długości ok. 380 m, sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 560 m, sieci kanalizacji deszczowej o długości ok. 560 m i przepompowni ścieków sanitarnych i deszczowych na działkach nr 24/2 (k.m. 6), nr 10 (k.m. 6), nr 3/12 (k.m. 2), nr 18 (k.m. 2), nr 19 (k.m. 2), nr 20 (k.m. 22) i nr 22 (k.m. 2) obręb Jastrzębia Góra. 2021-04-23 10:53:52
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na terenie działki nr 202/10 obręb Rozewie. 2021-04-23 10:43:17
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej o średnicy 110 mm i długości ok. 62 m na terenie działek nr 276/55 i nr 276/46 obręb Ostrowo 2021-04-19 14:49:53
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa o wydaniu decyzji znak RGNiGP.6733.1.2021 z dnia 13.04.2021 r. dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu działek nr 101/29, nr 101/50, nr 99/13, nr 99/12, nr 92/3, nr 92/10, nr 92/6, nr 92/7, nr 89/2 i nr 89/1 obręb Ostrowo, dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze złączami. 2021-04-14 09:41:33
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.2.2021 z dnia 12.03.2021 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 60 m na terenie działki nr 187 obręb Władysławowo 03. 2021-03-12 13:50:21
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.3.2021 z dnia 12.03.2021 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej o długości około 200 m na terenie działki nr 187 obręb Chłapowo 2021-03-12 13:47:11
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.8.2020 w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie działki nr 276/7 obręb Ostrowo. 2021-02-04 09:14:57
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.1.2021.DB w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV o długości około 790 m na terenie działek nr 101/29, nr 101/50, nr 99/13, nr 99/12, nr 92/3, nr 92/10, nr 92/6, nr 92/7, nr 89/2 i nr 89/1 obręb Ostrowo. 2021-02-04 09:00:10
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa w sprawie o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na obszar Natura 2000 planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. zlokalizowanej na działce nr 93/6 obręb Ostrowo, gm. Władysławowo oraz o możliwości składania wniosków i uwag do ww. raportu. - (artykuł stracił ważność) 2021-01-22 20:54:09
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji znak RGNiGP.6733.6.2020 z dnia 14.11.2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie działek nr 693, nr 685 i nr 710 obręb Ostrowo. - (artykuł stracił ważność) 2021-01-14 22:26:52
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.7.2020 z dnia 14.01.2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, o długości około 140 m, wraz ze studniami rewizyjnymi, na terenie działki 187 obręb Chłapowo - (artykuł stracił ważność) 2021-01-14 22:21:18

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Arleta Kartasińska

Data wytworzenia:
14 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Arleta Kartasińska

Data publikacji:
14 sty 2021, godz. 22:13

Osoba aktualizująca informacje

Arleta Kartasińska

Data aktualizacji:
14 sty 2021, godz. 22:13