Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Lokalizacja inwestycji celu publicznego - zawiadomienia


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.5.2023.DB z dnia 21.11.2023 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 153/25 obręb Ostrowo. 2023-11-21 14:52:39
Zawiadomienie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.4.2023.DB z dnia 20.11.2023 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej o wysokości do 37,3 m, na terenie działki 173/3 obręb Władysławowo 02. 2023-11-20 13:31:41
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 27/6 obręb Chłapowo. 2023-10-19 13:51:52
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.3.2023.AK z dnia 29.09.2023 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie obejmującym fragmenty działek nr 33/4, 475/15 i 475/32 obręb Ostrowo. 2023-09-29 13:52:58
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.5.2023.DB z dnia 18.09.2023 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 153/25 obręb Ostrowo. 2023-09-18 12:24:40
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.2.2023.DB z dnia 31.08.2023 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej PE 110 o długości ok. 50 m i odcinka sieci kanalizacyjnej PVC 200 o długości ok. 50 m na terenie działek nr 84/5, nr 84/56 i nr 84/90 obręb Ostrowo. 2023-08-31 08:41:53
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.3.2023.AK z dnia 23.08.2023 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie obejmującym fragmenty działek nr 33/4, 475/15 i 475/32 obręb Ostrowo. 2023-08-23 14:31:03
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.4.2023.DB z dnia 17.08.2023 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej o wysokości do 37,3 m, na terenie działki 173/3 obręb Władysławowo 02. 2023-08-17 10:16:04
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.2.2023.DB z dnia 04.07.2023 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej PE 110 o długości ok. 50 m i odcinka sieci kanalizacyjnej PVC 200 o długości ok. 50 m na terenie działek nr 84/5, nr 84/56 i nr 84/90 obręb Ostrowo. 2023-07-04 11:01:28
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.14.2018 z dnia 21.02.2023 r. w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A. na działce nr 84/41 obręb Ostrowo 2023-02-21 13:09:34
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.14.2018 z dnia 26.01.2023 r. w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A. na działce nr 84/41 obręb Ostrowo 2023-01-26 15:21:30
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 23.11.2022 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa z rur polietylenowych PEHD 100 DN 160” na terenie działki nr 58, obręb 0006, jednostka ewidencyjna Władysławowo – teren zamknięty, linia kolejowa 213. 2022-11-29 14:27:18
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6730.13.2021.DB z dnia 15.11.2022 r. dotyczące zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na urządzeniu parku z budową placu zabaw i toalety publicznej oraz przebudową schodów terenowych w ciągach pieszych przy ulicy Bałtyckiej i Klonowej na terenie działek nr 2/1 (k.m. 2), nr 2/2 (k.m. 2), nr 1 (k.m. 6), nr 2 (k.m. 6), nr 3 (k.m. 6), nr 34 (k.m. 6), nr 49/28 (k.m. 6), nr 49/33 (k.m. 6), nr 49/39 (k.m. 6), nr 102/3 (k.m. 6), nr 102/4 (k.m. 6) i nr 105 (k.m. 6) obręb Jastrzębia Góra 2022-11-15 09:22:15
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6730.17.2021.DB z dnia 15.11.2022 r. dotyczące zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na urządzeniu parku z budową toalety publicznej, parku linowego i elementów małej architektury na terenie działek nr 2/5 (k.m. 8), nr 39/4 (k.m. 8), nr 40/1 (k.m. 8), nr 41 (k.m. 8), nr 42 (k.m. 8), nr 43/1 (k.m. 8), nr 44/1 (k.m. 8), nr 45 (k.m. 8), nr 46 (k.m. 8), nr 47/2 (k.m. 8), nr 48 (k.m. 8), nr 49 (k.m. 8), nr 50 (k.m. 8), nr 51 (k.m. 8), nr 52 (k.m. 8), nr 53/1 (k.m. 8), nr 53/2 (k.m. 8), nr 54 (k.m. 8), nr 55 (k.m. 8), nr 56 (k.m. 8), nr 57 (k.m. 8) i nr 58 (k.m. 8) obręb Jastrzębia Góra 2022-11-15 09:19:51
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.5.2022.DB z dnia 27.09.2022 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE de 63 o długości do ok. 255 mb na terenie działek nr 140 i nr 141 obręb Ostrowo. 2022-09-27 11:33:06
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.5.2022.DB z dnia 13.09.2022 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w prawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE de 63 o długości do ok. 255 mb na terenie działek nr 140 i nr 141 obręb Ostrowo. 2022-09-13 12:20:24
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.4.2022.DB z dnia 05.07.2022 r. dotyczące wyadania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowych nN 0,4 kV ze złączami kablowymi i kablowo-pomiarowymi na terenie działek nr 1 (k.m. 7), nr 153 (k.m. 7), nr 64 (k.m. 8), nr 23 (k.m. 8), nr 22 (k.m. 8), nr 21 (k.m. 8), nr 102/2 (k.m. 6), nr 102/4 (k.m. 6), nr 18 (k.m. 8), nr 34 (k.m. 6), nr 101/1 (k.m. 6), nr 100/1 (k.m. 6), nr 49/33 (k.m. 6), nr 49/28 (k.m. 6), nr 102/3 (k.m. 6), nr 2/4 (k.m. 8), nr 9 (k.m. 8), nr 12 (k.m. 8) obręb Jastrzębia Góra. 2022-07-05 09:49:37
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.3.2022.DB z dnia 05.07.2022 r. dotyczące wydania decyzji znak RGNiGP.6733.3.2022.DB z dnia 01.07.2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PUC2901A o wysokości ok. 44 m n.p.t. na terenie działki nr 93/6 obręb Ostrowo 2022-07-05 09:46:48
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6730.16.2021 z dnia 06.06.2022 r. dotyczące zawieszenia postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Słowackiego, ulicy Norwida oraz fragmentu Bulwaru Nadmorskiego wraz z tarasem widokowym i budowie parkingu leśnego w Jastrzębiej Górze 2022-06-06 15:18:14
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.4.2022.DB z dnia 22.04.2022 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowych nN 0,4 kV ze złączami kablowymi i kablowo-pomiarowymi na terenie działek nr 1 (k.m. 7), nr 153 (k.m. 7), nr 64 (k.m. 8), nr 23 (k.m. 8), nr 22 (k.m. 8), nr 21 (k.m. 8), nr 102/2 (k.m. 6), nr 102/4 (k.m. 6), nr 18 (k.m. 8), nr 34 (k.m. 6), nr 101/1 (k.m. 6), nr 100/1 (k.m. 6), nr 49/33 (k.m. 6), nr 49/28 (k.m. 6), nr 102/3 (k.m. 6), nr 2/4 (k.m. 8), nr 9 (k.m. 8), nr 12 (k.m. 8) obręb Jastrzębia Góra. 2022-04-22 14:16:43
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.2.2022.DB z dnia 20.04.2022 r. w sprawie wydania decycji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej na terenie działek nr 131/14, nr 131/21 obręb Tupadły i nr 2 obręb Jastrzębia Góra (k.m. 10). 2022-04-20 10:48:13
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa RGNiGP.6733.1.2022.DB z dnia 12.04.2022 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej PE o średnicy 110 mm i długości 180 m na terenie działek nr 34, nr 70, nr 138/3 i nr 71/1 obręb Ostrowo. 2022-04-12 09:56:25
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.3.2022.DB z dnia 23.03.2022 r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PUC2901A o wysokości ok. 44 m n.p.t. na terenie działki nr 93/6 obręb Ostrowo. 2022-03-23 14:37:56
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.14.2021 z dnia 02.03.2022 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie placu przy Promenadzie Światowida w Jastrzębiej Górze z budową punktu informacji turystycznej i zadaszonej sceny. 2022-03-02 15:08:17
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.2.2022.DB z dnia 31.01.2022 r. w sprawie wszczęci postępowania administracyjnego dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej na terenie działek nr 131/14, nr 131/21 obręb Tupadły i nr 2 obręb Jastrzębia Góra (k.m. 10). 2022-02-02 08:11:21
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6730.12.2021.DB z dnia 31.01.2022 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie łącznika między budynkiem internatu sportowego Albatros a budynkiem basenu wraz z przebudową tych budynków, budowie mobilnej ścieżki startowej wraz z zapleczem sanitarnym, budowie zaplecza biurowo – sanitarnego wraz z urządzeniami budowlanymi na terenie działek nr 173/3, nr 175 i nr 174/1 obręb Władysławowo 02. 2022-01-31 15:01:12
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.1.2022.DB z dnia 04.01.2022 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej PE o średnicy 110 mm i długości 180 m na terenie działek nr 34, nr 70, nr 138/3 i nr 71/1 obręb Ostrowo. 2022-01-05 12:39:58
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.11.2021.DB z dnia 03.01.2022 r. w sprawie wydania decyzji dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zjazdu technologicznego na plażę oraz budowie platformy kończącej zjazd technologiczny wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 1/2 obręb Jastrzębia Góra (k.m. 8). 2022-01-05 12:28:54
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 30.11.2021 r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej" - na działce 188/8 obręb Władysławowo 03, na terenie zamkniętym. 2021-12-06 11:41:39
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6730.12.2021.DB z dnia 22.11.2021 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie łącznika między budynkiem internatu sportowego Albatros a budynkiem basenu wraz z przebudową tych budynków, budowie mobilnej ścieżki startowej wraz z zapleczem sanitarnym, budowie zaplecza biurowo – sanitarnego wraz z urządzeniami budowlanymi na terenie działek nr 173/3, nr 175 i nr 174/1 obręb Władysławowo 02. 2021-11-23 13:57:12
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.5.2021 z dnia 08.11.2021 r. w sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej o długości ok. 380 m, sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 560 m i przepompowni ścieków sanitarnych na działkach nr 24/2 (k.m. 6), nr 10 (k.m. 6), nr 3/12 (k.m. 2), nr 18 (k.m. 2), nr 19 (k.m. 2), nr 20 (k.m. 22) i nr 22 (k.m. 2) obręb Jastrzębia Góra. 2021-11-09 13:13:40
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.17.2021 z dnia 02.11.2021 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na urządzeniu parku z budową toalety publicznej, parku linowego i elementów małej architektury w Jastrzębiej Górze. 2021-11-03 09:12:13
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6730.16.2021 z dnia 02.11.2021 r. dotyczące wszczęcia postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Słowackiego, ulicy Norwida oraz fragmentu Bulwaru Nadmorskiego wraz z tarasem widokowym i budowie parkingu leśnego w Jastrzębiej Górze. 2021-11-03 09:02:33
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.15.2021 r. z dnia 02.11.2021 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Promenady Światowida poprzez budowę podwieszanego tarasu widokowego na terenie działek nr 1 (k.m. 6), nr 102/3 (k.m. 6) i nr 102/4 (k.m. 6) obręb Jastrzębia Góra. 2021-11-03 08:57:11
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.14.2021 z dnia 02.11.2021 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie placu przy Promenadzie Światowida w Jastrzębiej Górze z budową punktu informacji turystycznej i zadaszonej sceny. 2021-11-03 08:50:52
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.13.2021 z dnia 02.11.2021 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na urządzeniu parku z budową placu zabaw i przebudową schodów terenowych w ciągach pieszych przy ulicy Bałtyckiej i Klonowej w Jastrzębiej Górze. 2021-11-03 08:45:48
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.11.2021 z dnia 11.10.2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zjazdu technologicznego na plażę oraz budowie platformy kończącej zjazd technologiczny wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 1/2 obręb Jastrzębia Góra (k.m. 8). 2021-10-11 15:31:52
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działce 188/8 obręb 03 Władysławowo, na terenie zamkniętym". 2021-09-20 11:16:17
Obwieszczenia Burmistrza Władysławowa RGNiGP.6733.4.2021 z dnia 16.08.2021 r. w sprawie wydania decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr ewid. 202/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Rozewie gmina Władysławowo 2021-08-16 14:01:41
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.6.2019 z dnia 16.08.2021 r. w sprawie wydania decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr ewid. 93/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Ostrowo gmina Władysławowo 2021-08-16 13:58:11
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.6.2019 z dnia 16.08.2021 r. w sprawie wydania postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego 2021-08-16 13:55:09
Obwieszczenie RGNiGP.6733.7.2021 z dnia 22.07.2021 r. w sprawie wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 5 m na terenie działki nr 188/1 obręb Władysławowo 03. 2021-07-23 11:20:47
Obwieszczenie RGNiGP.6733.4.2021 z dnia 19.07.2021 r. w sprawie wydania postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki nr 202/10 obręb Rozewie. 2021-07-19 15:15:35
Obwieszczenie - dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi, części ul. Nowej w Ostrowie, w zakresie oświetlenia drogowego o długości ok. 150 m w tym budowa 5 słupów oświetleniowych na terenie działek nr 48/7 i 48/2 obręb Ostrowo. 2021-07-09 22:34:16
Obwieszczenie - dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 60 m na terenie działki nr 187 obręb Władysławowo 03 2021-07-01 08:50:20
Obwieszczenie - dotyczące sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej o średnicy 110 mm i długości ok. 62 m na terenie działek nr 276/55 i nr 276/46 obręb Ostrowo. 2021-07-01 08:44:27
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa z dnia 24.06.2021 r. w sprawie wydania decyzji znak RGNiGP.6733.3.2021 dniu 23.06.2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej o długości około 200 m na terenie działki nr 187 obręb Chłapowo. 2021-06-24 14:19:13
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 186, nr 144, nr 142, nr 141 obręb Ostrowo i nr 263/1 obręb Karwia. 2021-06-08 14:02:12
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 5 m na terenie działki nr 188/1 obręb Władysławowo 03 2021-05-18 13:19:51
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowowa dotyczące wszczęcia postępowanie administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi, części ul. Nowej w Ostrowie, w zakresie oświetlenia drogowego o długości ok. 150 m w tym budowa 5 słupów oświetleniowych na terenie działek nr 48/7 i 48/2 obręb Ostrowo. 2021-05-13 12:09:46
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej o długości ok. 380 m, sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 560 m, sieci kanalizacji deszczowej o długości ok. 560 m i przepompowni ścieków sanitarnych i deszczowych na działkach nr 24/2 (k.m. 6), nr 10 (k.m. 6), nr 3/12 (k.m. 2), nr 18 (k.m. 2), nr 19 (k.m. 2), nr 20 (k.m. 22) i nr 22 (k.m. 2) obręb Jastrzębia Góra. 2021-04-23 10:53:52
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 na terenie działki nr 202/10 obręb Rozewie. 2021-04-23 10:43:17
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej o średnicy 110 mm i długości ok. 62 m na terenie działek nr 276/55 i nr 276/46 obręb Ostrowo 2021-04-19 14:49:53
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa o wydaniu decyzji znak RGNiGP.6733.1.2021 z dnia 13.04.2021 r. dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu działek nr 101/29, nr 101/50, nr 99/13, nr 99/12, nr 92/3, nr 92/10, nr 92/6, nr 92/7, nr 89/2 i nr 89/1 obręb Ostrowo, dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze złączami. 2021-04-14 09:41:33
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.2.2021 z dnia 12.03.2021 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 60 m na terenie działki nr 187 obręb Władysławowo 03. 2021-03-12 13:50:21
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.3.2021 z dnia 12.03.2021 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej o długości około 200 m na terenie działki nr 187 obręb Chłapowo 2021-03-12 13:47:11
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.8.2020 w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie działki nr 276/7 obręb Ostrowo. 2021-02-04 09:14:57
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.1.2021.DB w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV o długości około 790 m na terenie działek nr 101/29, nr 101/50, nr 99/13, nr 99/12, nr 92/3, nr 92/10, nr 92/6, nr 92/7, nr 89/2 i nr 89/1 obręb Ostrowo. 2021-02-04 09:00:10
Obwieszczenie Burmistrza Władysławowa w sprawie o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na obszar Natura 2000 planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. zlokalizowanej na działce nr 93/6 obręb Ostrowo, gm. Władysławowo oraz o możliwości składania wniosków i uwag do ww. raportu. - (artykuł stracił ważność) 2021-01-22 20:54:09
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji znak RGNiGP.6733.6.2020 z dnia 14.11.2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie działek nr 693, nr 685 i nr 710 obręb Ostrowo. - (artykuł stracił ważność) 2021-01-14 22:26:52
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.7.2020 z dnia 14.01.2021 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, o długości około 140 m, wraz ze studniami rewizyjnymi, na terenie działki 187 obręb Chłapowo - (artykuł stracił ważność) 2021-01-14 22:21:18

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Arleta Kartasińska

Data wytworzenia:
14 sty 2021

Osoba dodająca informacje

Arleta Kartasińska

Data publikacji:
14 sty 2021, godz. 22:13

Osoba aktualizująca informacje

Arleta Kartasińska

Data aktualizacji:
19 paź 2023, godz. 13:49