Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

BOI

Tagi

Obwieszczenie RGNiGP.6733.4.2021 z dnia 19.07.2021 r. w sprawie wydania postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki nr 202/10 obręb Rozewie.

O B W I E S Z C Z E N I E 

RGNiGP.6733.4.2021

z  dnia 19.07.2021 r.

 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), Referat Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej - w imieniu Burmistrza Władysławowa – zawiadamia, że na podstawie wniosku P4 Sp. z o.o. reprezentowanej przez Panią Ninę Szymkiewicz z dnia 08.07.2021 r. wydane zostało postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki nr 202/10 obręb Rozewie. Z treścią ww. wniosku można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie (ul. Gen. Hallera 19, pokój 325 III piętro), w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki i środy w godzinach 7:30-15:30, w czwartki w godzinach 7:30-17:00, w piątki w godzinach 7:30-14:00

Obwieszczenie wydano w dwóch egzemplarzach, które zostały opublikowane na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze, w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Władysławowo dostępnej pod adresem:

www.bip.wladyslawowo.pl


Załączniki do pobrania


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Arleta Kartasińska

Data wytworzenia:
19 lip 2021

Osoba dodająca informacje

Arleta Kartasińska

Data publikacji:
19 lip 2021, godz. 15:15

Osoba aktualizująca informacje

Arleta Kartasińska

Data aktualizacji:
19 lip 2021, godz. 15:15