Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminy Władysławowo

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zawiadomienie Burmistrza Władysławowa znak RGNiGP.6733.4.2023.DB z dnia 20.11.2023 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej o wysokości do 37,3 m, na terenie działki 173/3 obręb Władysławowo 02.

ZAWIADOMIENIE 

NR RGNiGP.6733.4.2023.DB
z dnia 20.11.2023 r.

 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), Referat Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej, w imieniu Burmistrza Władysławowa – zawiadamia, że na podstawie wniosku  P4 sp. z o.o., reprezentowanej przez Pana Marcina Majera, z dnia 02.08.2023 r. (data wpływu: 02.08.2023 r.) - w dniu 10.11.2023 r. wydana została decyzja z w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej o wysokości do 37,3 m, na terenie działki 173/3 obręb Władysławowo 02.

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie (ul. Gen. Hallera 19, pokój 326 III piętro), w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki i środy w godzinach 7:30-15:30, w czwartki  w godzinach 7:30-17:00, w piątki w godzinach 7:30-14:00.

Pouczenie o przysługującym stronom trybie odwoławczym zawarte jest w treści decyzji. 

Zawiadomienie udostępniono w dwóch egzemplarzach, które zostały opublikowane na tablicy ogłoszeń znajdującej się na III piętrze, w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie oraz  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Władysławowo dostępnej pod adresem:

www.bip.wladyslawowo.pl

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Arleta Kartasińska

Data wytworzenia:
20 lis 2023

Osoba dodająca informacje

Arleta Kartasińska

Data publikacji:
20 lis 2023, godz. 13:31

Osoba aktualizująca informacje

Arleta Kartasińska

Data aktualizacji:
20 lis 2023, godz. 13:31